Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Etätoimintapalvelut ikääntyneen arjessa


13.08.2019

Sirpa Puustin toimintaterapian ja vanhustyön koulutusohjelmissa Metropolia ammattikorkeakoulussa tekemän opinnäytetyön  ”Käyttäjälähtöinen etätoimintapalvelu Yhteistoiminnallinen kehittäminen” tavoitteena oli kehittää osallisuutta vahvistavaa etätoimintapalvelu ikääntyneen arkeen.

 

Etäkuntoutus tarkoittaa etäteknologiaa käyttävien sovellusten, kuten matkapuhelimen, tietokoneen tai tablettitietokoneen, tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on suunnitelmallista terapeuttista ohjaamista, jonka tuloksia arvioidaan läpi kuntoutuksen. Etäkuntoutus lisää kuntoutumisen mahdollisuuksia ja tasa-arvoisuutta maantieteellisestä tai asumisen sijainnista riippumatta.

 

Myllypuron kotihoidon 34 asiakkaalla on käytössä etälaitteet, joiden kautta he saavat etähoitopalveluina muun muassa lääkkeiden ottamiseen liittyvää ohjausta, terveysneuvontaa ja muistuttelua arjen eri toimintoihin. Heistä seitsemän vapaaehtoista asiakasta osallistui kolmen kuukauden aikana kerran viikossa etätoimintakokeiluun. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla. Tavoitteena oli saada kokemuksellista tietoa ikääntyneen osallistumisesta etätoimintaan ja kehittää uudenlaista etätoimintapalvelua kotihoidon ikääntyneille asiakkaille.

 

Etähoidon lisänä etätoimintapalvelukokeiluun osallistuvat asiakkaat saivat osallistua virkistäviin liikuntatuokioihin, mielenhyvinvointia vahvistaviin luontotuokioihin ja hengellisiin tuokioihin. Liikuntatuokion tarjosi fysioterapeutti, luontotuokion toimintaterapeutti, hengellisen tuokion sairaalapappi.

 

Luontotuokio kesti neljäkymmentä minuuttia. Aluksi käytiin läpi kuulumiset ja kerrottiin päivän luontotuokion aihe. Asiakkaat kuuntelivat muiden tarinoita ja olivat kontaktissa muihin ryhmäläisiin etälaitteen välityksellä. Tuokion lopussa ohjaaja tiedusteli, millaisia ajatuksia ja tunteita luontokokemukset herättivät.

 

Osallistujat kokivat etätoimintaan osallistumisen sopivaksi ajaksi harrastamiselle, mielekkääksi toiminnaksi ja ihmisten tapaamiseksi.

Etätoiminnan luontoteemat herättivät  muistoja. Ne myös aktivoivat kokeiluun osallistuneita  tarkkailemaan kodin ikkunasta luontonäkymää. Osallistujat jakoivat yhdessä lapsuudenmuistoja. Muistot syntyivät vuorovaikutuksessa etätoiminnan ja haastattelujen aikana. Muistothan eivät synny itsestään, vaan niitä tuotetaan ja vakiinnutetaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

 

Opinnäyte luettavissa:  Puusti, Seija 2018. Käyttäjälähtöinen etätoimintapalvelu /  Yhteistoiminnallinen kehittäminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Toimintaterapeutti YAMK, Vanhustyö ylempi AMK, Tutkimuksellinen kehittämistyö.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: