Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Eläinavusteinen Green Care -työtoimintakokeilu paransi mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia


18.05.2020

Kuva Hyvinvoiva Hevonen

Sairaanhoitopiiri Kymsoten ja Tmi Sanna Puontin yhteistyössä tuottaman Green Care -työtoimintakokeilun tavoitteena oli kehittää ja työstää sopiva täysin uusi yhteistyömalli Kymsoten ja yrittäjän kanssa siten, että Tmi Sanna Puontin eläinavusteiset palvelut soveltuvat sairaanhoitopiirin kuntoutusta tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin.

 

Kymsote osoitti työtoimintakokeiluun kolme mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaana olevaa osatyökykyistä nuorta naista, joilla oli kiinnostusta hevosten kanssa toimimiseen. Työtoimintakokeilun tavoitteita olivat asiakkaiden mielialan koheneminen, fyysisen kunnon paraneminen,  päivärytmin kohentaminen/ylläpitäminen, voimavarojen ja omien vahvuuksien kokemisen vahvistaminen, osallisuuden kokemus ja sen vahvistaminen sekä läsnä olemisen taito (hyperaktiivisuuden laantuminen).

 

Kokeilun tulokset olivat hyviä. Anu Hämäläisen ja Sanna Puontin tuottamassa raportissa kuvataan itse kokeilun rakennetta ja tuloksia. Lisäksi Sanna Puonti avaa työtoimintakokeilusta saatuja kokemuksia palvelua tuottavan yrittäjän näkökulmasta.

 

Lähde ja lisätietoa

Hämäläinen, Anu & Puonti, Sanna. 2020. Green Care työtoimintakokeilu Hyvinvoiva Hevonen -tilalla 10.2. – 26.3.2020. Saatavilla: https://www.gcfinland.fi/aineistot/julkaisut/materiaalit/green-care-tyotoimintakokeilu-hyvinvoiva-hevonen--tilalla-10-2--26-3-2020/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: