Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Aloite luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönottamisesta


03.02.2022

 

 

Luonnon terveys- ja hyvinvointihyödyistä sekä luontoavusteisten menetelmien vaikuttavuudesta esimerkiksi kuntoutuksessa ja sosiaalisessa tuessa on saatu kasvavassa määrin tutkimusnäyttöä ja kokemusperäistä tietoa. Tunnistettujen mahdollisuuksien hyödyntämiseksi luontoavusteisten menetelmien käyttöä tulisi laajentaa hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Nyt luontolähtöisten menetelmien valtakunnallisesta käyttöönottamisesta on laadittu aloite, joka esiteltiin STM:ssä perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustaja Timo Lehtiselle.

 

Aloite nostaa esille, että luontolähtöiset Green Care -menetelmät voivat tuoda sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisia ratkaisuja ennalta ehkäisevään työhön ja sote-palveluihin. Näiden ratkaisujen käyttöönottoa tulisi lähteä aktiivisesti edistämään seuraavilla alueilla: 1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä kansanterveys, 2) voimavaralähtöisen kuntoutuksen, terapian ja päivä/työtoiminnan palvelut, sekä 3) lasten ja nuorten sosiaalisen kasvu ja psykososiaalinen tukeminen.

 

Keinoina luontolähtöisten menetelmien käytön laajentamiseen ja vakiinnuttamiseen valtakunnallisesti saatavaksi vaihtoehdoksi sosiaali- ja terveyspalveluihin aloitteessa esitetään tutkimus-, kehittämis-ja pilottihankkeita sekä kohdennetun palvelutarjonnan kehittämistä. Käypä hoito -suosituksia ja muita ohjaavia rakenteita tulisi täydentää Green Care -menetelmillä. Kuntouttavia ympäristöjä voitaisiin ottaa nykyistä laaja-alaisemmin käyttöön yhteisöjen ja eri asiakasryhmien terveyden edistämisessä eri ministeriöiden yhteistyönä. Lisäksi luontolähtöisten menetelmien osaaminen tulisi sisällyttää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.

 

Mahdollisina etenemisaskelina erityisavustaja Timo Lehtisen kanssa käydyssä keskustelussa nousivat esille muun muassa Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeet sekä terveyden edistämisen määrärahat. Luontolähtöiset menetelmät voitaisiin sisällyttää Lastensuojelun käsikirjaan ja Vammaispalvelujen käsikirjaan. Green Care menetelmien asiantuntijoiden puheenvuoroja toivottiin sisällytettävän ministeriön hyvinvointialueiden suuntaan järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi teemaa kannattaisi esittää tarkasteltavaksi uuden hallitusohjelman laadinnassa.

 

Maaseutualueille luontoavusteisia palveluja käsittävä Green Care -toiminta tarjoaa uutta palvelutarjontaa ja yrittäjyyttä sekä mahdollisuuksia luonnon kestävään käyttöön. Luonnosta saatavan hyvinvoinnin ja luontoavusteisten menetelmien käyttöönoton edistäminen sisältyykin toimenpiteenä Maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan 2021–2027. Green Care Finland ry:n asiantuntijaryhmä onkin valmistellut aloitteen ja sen esille nostamista maaseutupolitiikan TUUMA- ja HYMY-verkostojen kanssa yhteistyössä.

Green Care Finland ry:n nimeämässä vaikuttavuustyöryhmässä aloitetta luontolähtöisten menetelmien käyttöönoton laajentamiseksi valmistelivat yhdistyksen hallituksesta Anja Yli-Viikari (Luonnonvarakeskus), Anne Porthén (Kansalaisareena), Sirpa Mäkinen (Soliseva) ja Suvi Pohjola-Stenroos (Axina Oy/Arboretum Magnolia) ja Juha Rutanen.

 

Lisätiedot: Anja Yli-Viikari, anja.yli-viikari@luke.fi

 

Käy tutustumassa aloitteeseen kokonaisuudessaan:

STM Aloite Luontolähtöisten menetelmien kehittäminen25012022

 

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: