SEMINAARILuonnon hyödyntäminen kuntoutus- ja hyvinvointipalveluissa - miksei meilläkin

27.9.2016 Seinäjoella, Kampusranta 9, Frami B:n Auditorio 1:ssä.

Seminaarissa esitellään Green Care -toiminnan perusteet ja laatukriteerit sekä kuullaan alalla toimivien yrittäjien omia kokemuksia Green Care -palveluiden tuottajina. Lisäksi tilaisuudessa on mielenkiintoinen ostajaorganisaation puheenvuoro, josta kuulijat voivat poimia ideoita, millaisille Green Care -palveluille Etelä-Pohjanmaalla olisi kysyntää. Seminaariohjelma.

 

Seminaariesitykset

Seminaari on osa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanketta.


Takaisin hankeuutisiin

yhteistyössä mukana: