PÄIVITYSEtelä-Pohjanmaan Green Care -strategia 2015 - 2020 

Maakunnallisen strategian tarkoituksena on nostaa esille ne keskeiset Green Care -toiminnan osa-alueet, joita Etelä-Pohjanmaan alueen toimijat ovat nähneet tärkeiksi kehittää ja viedä eteenpäin sekä huomioida alueelliset erityispiirteet ja mahdollisuudet. Päivityksen tavoitteena on ollut vastata niihin tarpeisiin, joita alalla on noussut esille alkuperäisen strategian valmistumisen jälkeen.

 

Päivityksen yhteydessä on tehty arvio Green Care -toiminnan tilanteesta ja kehittymisestä maakunnassa sekä tarkasteltu vuonna 2014 valmistuneen strategian kehittämistoimien etenemistä eri painopistealueilla perustuen Green Care -toimijoilta kerättyyn palautteeseen sekä muuhun taustamateriaaliin. Tämän pohjalta aikaisemman strategian painopisteitä ja ehdotettuja toimenpiteitä on suunnattu uudelleen.

 

Strategian päivitys on toteutettu osana Manner-Suomen maaseutuohjelmasta 2014–2020 rahoitettua Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla! -hanketta. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy sekä Koulutuskeskus Sedu.

 

Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategian 2015 - 2020 päivitys, jota työstettiin osana Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla -hanketta, on luettavissa osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/158243

 

Lähde: Matilainen A., Aalto A., Jyllilä S., Haanpää P., Matikainen L., Aho M., (2018). Etelä-Pohjanmaan Green Care -strategian 2015 - 2020 päivitys. , In: Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 139, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-7109-96-0 


Takaisin hankeuutisiin

yhteistyössä mukana: