BLOGIAsiakkaita LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluille?

On sitten kyseessä mikä tahansa yritys, on aina haastavaa kehittää omaa palvelupakettia, ts. luoda palvelu A) jota itse haluaa tehdä B) joka kiinnostaa asiakkaita c) on liiketaloudellisesti kannattavaa. Green Care -palveluja tuottamaan kiinnostuneilla on usein myös taustalla henkilökohtainen vahva arvostus luonto-, eläin-, puutarha- tai maatila-avusteista toimintatapaa kohtaan.

 

Lue lisää

http://hoivaajavoimaaluonnosta.blogspot.com/2018/08/green-care-palvelun-tuotteistamisesta.html


Takaisin hankeuutisiin

yhteistyössä mukana: