Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Green Care - luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuva luontolähtöinen toimintamalli


10.06.2020

Green Care on monialaista ja toimintamallia voidaan hyödyntää mm. sosiaali- ja terveysalan palveluissa (luontohoiva) sekä kasvatus-, virkistys- ja ennalta ehkäisevissä palveluissa (luontovoima). Vaikka itse ala onkin laaja, on toiminnalla monia yhteisiä ominaisuuksia toimialaeroista huolimatta, esim. luontoperustaiset toimintamallit sisältävät aina asiakaskohtaisia, asiakkaan tarpeisiin liittyviä tavoitteita, kuten hyvinvointiin liittyviä tavoitteita.

 

Toiminnan ja tavoitteiden kohtaamiseksi tarvitaan paitsi tietoa luonto-, puutarha-, maatila- & eläinavusteisten menetelmien tutkituista hyvinvointivaikutuksista, myös taitoa asiakkaan ohjaamisesta valitussa luonto-/sosiaalisessa ympäristössä sekä reflektointikykyä. Reflektointi tarkoittaa mm. seurantaa siitä, miten tavoitteet saavutettiin. Myös asiakkaan kokemuksia ja havainnointeja on hyvä analysoida säännöllisesti.

 

Green Caressa oleellista onkin luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvien luontolähtöisten toimintamallien lisäksi asiakaskohtaiset tavoitteet. Tavoitteet voivat olla esim. sosiaalisia, psyykkisiä ja/tai fyysisiä hoidon/kuntoutuksen tarpeita TAI yleisiä hyvinvointiin/terveyteen liittyviä ennalta ehkäiseviä tarpeita TAI kasvatukseen tai virkistykseen liittyviä tavoitteita.

 

Konkreettisia tavoitteita voivat olla esimerkiksi: asiakkaan aktivointi, aloitekyvyn lisääminen, uusien toimintamallien havainnollistaminen, sosiaalisten kontaktien ja mielekkään toiminnan lisääminen, stressin lieventäminen, fyysisen kunnon kohottaminen, psyykkisten oireiden hoitaminen, jne.

 

Luontohoivassa tavoitteet ovat kytköksissä hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, esim. terveyden, toimintakyvyn, osallisuuden sekä arjen hallinnan vahvistamiseen. Luontovoimassa tavoitteet liittyvät usein hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja virikkeiden lisäämiseen sekä hyvinvointiin ennalta ehkäisevästä näkökulmasta.

 

Green Care Finland ry:n yksi tavoite :) on jakaa Green Care -tietoa. www.gcfinland.fi -sivustolta ja Facebookistamme löydät luontolähtöisiin toimintamalleihin liittyvää tietoa, vinkkejä ja uutisia. Lisäksi vastaamme mielellämme kysymyksiin. Olethan yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää, vaikkapa suoraan minuun: maarit.aho@gcfinland.fi.

 

Ja ihanaa kesää, nauttikaa luonnosta ja luontokokemuksista – kesä on hyvää aikaa kokeilla uusia juttua, joita löytyy mm. täältä: https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/

 

Teksti ja kuva Maarit Aho / GCF ry


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: