Laatulautakunnan terveisiä

Etusivu » Laatu » Laatulautakunnan terveisiä

Laatulautakunnan terveisiä


Älkää lannistuko, laatumerkkien hakijat


07.05.2018

Suvi Saarinen

 

Laatulautakunnan toinen toimintavuosi on käynnistynyt. Uusi, selkeämpi laatutyökirja on julkaistu GCF Ry:n sivuilla Elina Vehmaston/Koordinaatiohankkeen toimesta. Laatulautakunnassa pursutaan intoa laatumerkkien työstöprosesseissa ja toivottavasti myös kentällä laatutyön hedelmät tuntuvat hyviltä ja ennen kaikkea käyttökelpoisilta. Olemme saaneet lukea monta kuvausta laadukkaasta GC-toiminnasta. Olemme huomanneet, että Green Care -palvelut ovat saaneet hienosti jalansijaa erilaisilla toimintakentillä, ja että intoa hyvinvoinnin lisäämiseksi luonnon avulla riittää.

 

Hyvää, laadukasta Green Care -toimintaa voi tuottaa ilman laatumerkkiä, mutta halutessaan laatumerkin, tulee tiettyjen kriteerien täyttyä. Nämä kriteerit on muodostettu siten, että ne kattaisivat sekä Green Care -toiminnan perusedellytykset, että Green Care -toimintakenttään läheisesti liittyvät jo olemassa olevat laatuedellytykset, kuten omavalvonta- ja turvallisuussuunnittelun. Se taho, joka on saanut laatumerkin, voi olla ylpeä työnsä laadusta ja siitä, että laatu on dokumentoitu. Heidän on helppo osoittaa esimerkiksi myyntitilanteessa, tarjoavansa palvelua, jonka turvallisuus on huomioitu, ja jolla on todettu olevan hyvinvointivaikutuksia.

 

Laatumerkin hakijan tulee selkeästi ilmaista, hakeeko voima- vai hoivamerkkiä ja mille palvelulle tai palvelukokonaisuudelle merkkiä haetaan. Green Care -toimintatapa tulee kuvata kaikkien elementtiensä osalta. Erityisen tärkeää on vastata siihen, mikä tekee omasta palvelusta Green Care -toimintaa eli miten toiminta eroaa esimerkiksi luonnossa oleilusta. On tärkeä kuvata toiminnan ammattimaisuutta ja suunnitelmallisuutta eli sitä, miten palvelussa käytettävillä GC-menetelmillä vastataan asiakkaan tarpeisiin. Omavalvontasuunnitelman ja turvallisuussuunnitelman ensisijainen merkitys on yritykselle tuleva hyöty asioiden ennakkoon pohdinnan kautta ja toisaalta käytännön työvälineinä. Olisi tärkeää, että nämä asiakirjat olisivat mahdollisimman arkisia ja käytännönläheisiä. Turvallisuussuunnitelman esimerkiksi olisi tarkoitus olla työkalu, jonka voi ottaa esimerkiksi ensiapulaukun yhteyteen maastoon mentäessä ja siitä löytyy tarpeen vaatiessa evakuointipisteiden osoitteet/koordinaatit ja tärkeimmät puhelinnumerot.

 

Lyhyesti vielä lautakunnan toimintatavoista: Koska laatumerkin hakuprosessi on kirjallinen, lautakunnan käsitys merkinhakijan palvelusta syntyy kirjallisen dokumentaation pohjalta. Tämä asettaa valitettavasti lisähaasteita heille, joille kirjallinen ilmaisu on vaikeaa. Koska laatumerkin myöntö perustuu yksimieliseen lautakuntapäätökseen selkeän dokumentaation pohjalta, emme suosi puhelinkeskusteluja laatumerkinhakuprosesseihin liittyen. Lautakunta on määritellyt ja täsmentänyt viimeisen vuoden aikana oman toimintansa aikatauluja ja toimintatapoja ja pyrkii niiden mukaan palvelemaan laatumerkin hakijoita tasapuolisesti ja yhdenmukaisesti.

 

Lautakuntatyöskentely tapahtuu kunkin jäsenen oman arkitoimen ohessa ja se voi näkyä esimerkiksi pidemmissä sähköpostireagoinneissa. Tämä vaatii hakijoilta kärsivällisyyttä. Mainittakoon vielä, että kaikki hakijat tähän mennessä ovat saaneet jonkinasteisia täydentämis- ja selkeyttämispyyntöjä lautakunnan taholta eli täydennyspyyntö ei ole merkki epäonnistumisesta, vaan osa prosessia. Teemme lautakunnassa töitä selkeämmän laatumerkkiprosessin eteen, jotta tulevaisuudessa täydennyspyyntöjä tarvittaisiin vähemmän!

 

Laatumerkin hakuprosessi voi joskus tuntua vaativalta ja sekavalta. Mitä laajemmalle kokonaisuudelle merkkiä hakee, sitä enemmän dokumentaatiota toiminnasta tarvitaan. Jos pystyy selkeästi kuvaamaan toiminnan Green Care -ytimen, on jo pitkällä. Älkää siis lannistuko hakijat, vaan pistäkää hakemusta tulemaan!


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: