Laatulautakunnan terveisiä

Etusivu » Laatu » Laatulautakunnan terveisiä

Laatulautakunnan terveisiä


Laatumerkeiltä odotetaan nostetta Green Care -palvelumarkkinoille


01.04.2017

Green Care -laatumerkkien haku avautui ja Suomen ensimmäiset merkit on myönnetty. Laatumerkkien tavoitteena on lisätä Green Care -palveluiden kysyntää.

 

Green Care -laatumerkkejä on kaksi: LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkit. LuontoHoivan laatumerkki on tarkoitettu luontolähtöisille sosiaali- ja terveyspalveluille. LuontoVoiman laatumerkki koskee puolestaan muita luontolähtöisiä virkistyksen ja hyvinvoinnin sekä kasvatuksen palveluita.

 

Laatumerkkien tavoitteena on lisätä Green Care -palveluiden kysyntää. Laadunhallinnan lisäksi merkkien avulla osoitetaan palveluiden lisäarvo ja kirkastetaan palvelulupausta asiakkaalle. Green Care -laatumerkit on rakennettu yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Green Care Finland ry:n kanssa.

 

Laatumerkillä tähdätään Green Care -palveluiden systemaattiseen laadunhallintaan sekä Green Care -palveluiden arvostuksen ja tunnettuuden lisäämiseen. (Kuva: Anne-Mari Velin / Luke.

Suomen ensimmäiset Green Care -laatumerkit on myönnetty

Suomen ensimmäinen Green Care -laatumerkki myönnettiin Isokummun lammastilalle, joka sijaitsee Sievin Eskolan kylässä. Yrityksen Päivätoimintaa maatilalla -nimiselle palvelulle myönnettiin LuontoHoivan laatumerkki. Yhteensä laatumerkkejä myönnettiin neljä kappaletta.

Hollolalainen Ravuri Oy sai LuontoHoivan laatumerkin Green Care -päivätoimintapalvelulle, joka on suunnattu erityisryhmälle. Tampereen seudulla toimiva Hiking Travel Hit Ky sai LuontoVoiman laatumerkin Iloa ja voimaa luonnosta -palvelukokonaisuudelle, ja pieksamäkeläinen Kivisalmen Hoitokoti Oy sai LuontoHoiva-laatumerkin Green Care -palvelulle, jolla tuotetaan kokonaisvaltaista hyvinvointia asumispalvelun osana.

– Toivomme laatumerkkien myötä yhä suurempaa tietoisuutta luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niihin perustuvien palvelujen käyttöä. Ensimmäiset merkin saajat ovat tässä tiennäyttäjinä, sanoo puheenjohtaja Tuomo Salovuori Green Care Finland ry:stä.

 

Laatumerkin tavoitteet

Laatumerkillä tähdätään Green Care -palveluiden systemaattiseen laadunhallintaan sekä Green Care -palveluiden arvostuksen ja tunnettuuden lisäämiseen. Laatumerkin avulla palveluntuottaja voi erottautua ja markkinoida palveluitaan vastuullisesti tuotettuina. Palvelut erottaa muista luontolähtöisistä palveluista niiden etukäteen määritellyn tavoitteellisuuden, vastuullisen toimintatavan sekä osaamisvaateiden perusteella.

 

Laatumerkkien myöntötapa

Laatumerkkien hallinnoija on Green Care Finland ry. Merkit ovat palvelukokonaisuuskohtaisia ja määräaikaisia: voimassaoloaika on kolme vuotta. Merkit myöntää eri alojen asiantuntijoista koostuva Green Care Finland ry:n nimeämä laatulautakunta. Laatulautakunta käsittelee hakemuksia määräajoin neljä kertaa vuodessa.

 

– On hienoa olla tekemässä suomalaista Green Care -historiaa yhdessä ensimmäisten merkin saajien kanssa, hehkuttaa laatulautakunnan puheenjohtaja Jaana Ruoho.

 

Merkit rakennettiin Luonnonvarakeskuksen johtamassa valtakunnallisessa Green Care -koordinaatiohankkeessa. Ohjeet palvelutyyppikohtaisesti haettaville LuontoVoima- ja LuontoHoiva-laatumerkeille löytyvät Green Care Finland ry:n verkkosivuilta.  

Seuraava laatumerkkien hakujakso päättyy 31.5.2017.

 

Lähde: https://www.luke.fi/uutiset/laatumerkeilta-odotetaan-nostetta-green-care-palvelumarkkinoille/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: