Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen kohderyhmänä ovat Seinäjoki-Ilmajoki-Jalasjärvi alueen yleishyödyllistä toimintaa tuottavat järjestötoimijat (erityisesti sote-kentällä toimivat yhdistykset).  Hankkeen tavoitteena on tukea ja innostaa hankkeen kohderyhmää hyödyntämään tavoitteellisemmin lähialueen metsien hyvinvointivaikutuksia omassa yleishyödyllisessä toiminnassaan.

 

Lisätietoja ja hankkeen yhteyshenkilö

Green Care Finland ry

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke

Maarit Aho, puh. 050 536 1199, maarit.aho@gcfinland.fi

Hankkeen rahoitus ja toteutus

 

 


Hankkeen blogitekstit

Metsävoimaa järjestötoimintaan – Kolme metsäistä askelta metsäistä tilaisuutta suunniteltaessa, 1. askel


4. toukokuuta 2022

Metsävoimaa järjestötoimintaan -hankkeen päätöstilaisuus järjestetään ke 8.6.2022 klo 13-16 Seinäjoella Kyrkösjärven Järvilaavun metsäisissä maisemissa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Liiverin alueen järjestötoimijat!  Ilmoittautua voi isompikin porukka per järjestö! Tapahtuma on maksuton ja sen tarjoaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry) Metsävoimaa järjestötoimintaan -hanke. Ilmoittautumislomake avautuu ohjelman varmistuttua, mutta annan jo mielelläni lisätietoja: maarit.aho@gcfinland.fi.

 

Tapahtumajärjestelyjen innoittamana kirjoitin muutamia ajatuksia metsäisten tapahtumien suunnittelun tueksi. Jaan vinkit kolmeen blogikirjoitukseen. Tässä ensimmäinen osa:


Teksti Maarit Aho

Ensimmäinen metsäaskel järjestötoimijalle – metsäistä tilaisuutta suunniteltaessa

Silmää miellyttävän metsän valinta on hyvä alku elämyksellistä metsätapahtumaa suunniteltaessa. Metsäisten koordinaattien lisäksi kannattaa panostaa myös ohjelmaan. Tapahtumassa ammatillisesti tuotettu ja ohjattu metsäinen harjoite nostaa (myös järjestöjen) metsätapahtumat aivan uudelle tasolle.

 

Hyödynnä Green Care -toimintamallia ohjelmasisällön suunnittelussa

Luontoperustaisten eli Green Care -palveluiden lähtökohtana on ensin määritellä toimintojen asiakaskohtainen hyvinvointitavoite tai -tavoitteet, jotka ovat toteutettavissa ammatillisesti ohjattuna luontoelementtejä hyödyntäen. Kuten palveluille, myös tapahtumille voi asettaa hyvinvointitavoitteita. Itse asiassa, olisi hienoa, jos metsäinen hyvinvointitavoite löytyisi kaikista järjestöjen metsätapahtumista.

 

Valitse teema ja tavoite, jossa metsä toimii hyvinvoinnin lähteenä – tutustu ja tutustuta metsään ja hyvinvoinnin syntymekanismeihin

Metsävoimaa järjestötoimintaan hanketilaisuuden pääteemaksi valikoitui hankkeen päätavoite: metsävoimaa järjestötoimintaan. Eli lisävirtaa järjestötoimijoille metsistä! Valitun teeman alle on sovellettavissa vaikka ja mitä hyvinvointia tukevaa ohjattua toimintaa. Eli rajaustakin pitää tehdä. Järjestötapahtumissa teeman ja tavoitteen lähtökohtana voi olla hanke, järjestön päätoiminta tai jäsenistön ja kohdeyleisön erityispiirteet ja mielenkiinnon kohteet. Teemaa ja tarvetta voi lähestyä myös järjestön arvojen kautta.


Kuvaaja Emilia AhoOhjelmasisällön rajaamisessa auttaa teeman pilkkominen alateemoihin. Esim. teema metsän hyvinvointivaikutukset voidaan rajata ja tarkentaa ohjelmasisällön avulla. Tapahtumassa voidaan siten hyödyntää ja korostaa metsän hyvinvointivaikutuksista joko mielenterveyden, sosiaalisten, fysiologisten ja/tai esimerkiksi kognitiivisten vaikutusten näkökulmasta. Tavoitteena voi olla myös yleinen hyvinvoinnin tukeminen ja voimaantuminen. Tilaisuuden vaikuttavuutta lisätään määrittelemällä, miten ja miksi valittua hyvinvointitavoitetta tavoitellaan osallistujien luontoyhteyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden vahvistamisen kautta, ts. valitaan tavoitetta tukevat menetelmät ja harjoitteet.


Hyödynnä malleja, metsän hyvinvointivaikutuksiin perehtyneitä koulutuksen käyneitä ohjaajia sekä teemaan perehtyneitä muita asiantuntijoita

Metsäteemaan liittyvää asiantuntijuutta löytyy jo paljon. Konkreettisia nimiä ja yhteystietoja löydät mm. näistä linkeistä:

-        Metsämieli-menetelmä https://www.metsamieli.fi/Metsaemieli-ohjaajat/

-        Terveysmetsä malli https://terveysmetsa.fi/toimijat/

-        Green Care palvelutuottajia: https://www.gcfinland.fi/palveluntuottajat/palvelut/

 

Kannattaa kurkata! Yksi vaihtoehto on myös kouluttautua itse tai tarjota järjestön aktiiveille mahdollisuutta osallistua Green Care -aiheisiin täsmäkoulutuksiin. Lisäkoulutusmahdollisuuksia löytyy kootusti mm. Green Care Finland ry:n Koulutukset-sivujen alta.

 

Tavoitteellisesta luonnonhyvinvointivaikutusten valjastamisesta – Green Caresta puhuttaessa luontoyhteys määritellään ekopsykologian viitekehykseen, jossa korostuu kokonaisvaltaisuus

Moniaistinen luontokokemus vahvistaa läsnäolon kokemusta ja kokemusta olla osa luontoa. Green Care -toimintamallissa nähdään, että luontoyhteys on yhteydessä paitsi hyvinvointivaikutusten syntymiseen myös luontosuhteen ja ympäristövastuullisuuden kehittymiseen.


Kuvaaja Emilia AhoMetsäinen ohjattu, osallistava ja kokemuksellinen tilaisuus, jossa tavoitteena on vahvistaa osallistujien hyvinvointia metsäelementtejä aistimalla itsenäisesti ja sosiaalisesti ryhmänä, voi olla käänteentekevä kokemus myös järjestön sisäisen kehittymisen kannalta.

 

Peilaamalla käsiteltäviä aiheita ja annettuja kysymyksiä itsenäisesti ja yhdessä suhteessa menneeseen, nykyhetkeen ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä olemalla läsnä tässä ja nyt, avaa usein täysin uusia ovia ja ulottuvuuksia yksilö- ja ryhmätasolla.


On myös hyvä innovoida, kehittää ja testata välillä jotain aivan uutta. Uutta voi luoda mm. valmiita malleja ja eri työotteita yhdistelemällä. Esimerkkeinä tällaisista yhdistelmistä ovat metsä + taide, metsä + voimauttava valokuvaus, metsä + jooga, metsä + traumainformoitu työote, metsä + toipumisorientaatio, jne.

 

Metsiin liittyvät hyvinvoinnin syntymekanismit, valittu menetelmä, harjoite ja vetäjien asiantuntijuus sekä ohjausosaaminen ovat osa onnistunutta metsätapahtumaa

Hyvää taustatietoa metsiin liittyvistä hyvinvointitutkimuksista ja hyvinvoinnin syntymekanismeista on jo mukavasti saatavilla. Esimerkiksi metsäkylpyyn (forest bathing, shinrin-yoku) liittyvissä tutkimuksissa on löydetty fysiologisia hyvinvointivaikutuksia: metsä jo ympäristönä aktivoi kehon rentoutumista, verenpaine ja sydämensyke tasoittuu, stressihormonien määrä laskee, jne. Lisäksi metsillä on pyykkisiä, mielenterveyteen vaikuttavia hyvinvointivaikutuksia, kuten negatiiviset tunteet vähenevät ja positiiviset tunteet lisääntyvät. Lähteitä löytyy mm. aiemmista Metsävoimaa-blogikirjoituksista.


Kuvaaja Emilia AhoPerehdyit aiheeseen joko itse tai hyödynnät ohjelmajärjestelyissä muiden asiantuntijuutta, muista oleellinen: metsätilaisuuksiin kannattaa aina sisällyttää myös tavoitteellisesti ohjattuja osallistavia hyvinvointia tukevia kokemuksia. Metsätapaaminen voi siis olla jotain muutakin kuin retkieväistä nauttimista. Metsäiset kokoontumiset ovat mahdollisuus tarjota, tuottaa ja sanoittaa metsäevästä myös mielelle ja keholle, ja tuottaa siten lisäarvoa järjestötoimintaan.


Seuraavassa blogitekstissä nostan esille toisen metsäaskeleen – tulossa pohdintaa metsäkoordinaattien valinnan mahdollisuuksista. Lisätietoa hankkeesta: gcfinland.fi/metsävoimaa


Takaisin blogilistaan

yhteistyössä mukana: