Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Uusi julkaisu: Sosiaalipedagoginen hevostoiminta


04.12.2019

Terapia, kuntoutus, kasvatus, harrastustoiminta
– Tuore julkaisu jäsentää hevosavusteisten palveluiden kenttää

 

Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluja toteutetaan yhä enemmän hevosavusteisesti. Hevosen rooli isona eläimenä on rauhoittava ja rajat asettava. Se toimii myös jäänmurtajana keskusteluille ja rutiineja kaipaavana eläimenä esimerkkinä arjenhallintaan liittyvissä asioissa.

 

Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisema Sosiaalipedagoginen hevostoiminta – Sosiaalista kasvua, hyvinvointia ja kuntoutumista tukevia palveluita hevosavusteisesti -artikkelikokoelma kuvaa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan syntyä ja sen taustalla olevaa teoreettista viitekehystä, ohjaajan ja hevosen roolia toiminnassa sekä hevostoiminnan asemaa kasvatus- ja sosiaalipalveluiden kentässä.

 

Artikkelikokoelma tehtiin Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohankkeen (HyvinVoi) ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n yhteistyönä. Julkaisun tekemiseen on osallistunut useita sosiaalipedagogisen hevostoiminnan kehittäjiä ja asiantuntijoita. Artikkelien kautta jäsentyvät sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ”portaat” sosiaalisen kasvun tukemisessa, oppimisen apuna, sosiaalipalveluissa ja kuntoutuksessa. 

 

Julkaisu löytyy pdf-muodossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-864-7

 

Lisätietoja: Maija Lipponen, Luonnonvarakeskuksen tutkija ja Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n pj, maija.lipponen@luke.fi 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: