Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan: Etelä-Savo maatilojen kuntouttavan käytön edelläkävijänä


14.03.2017

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan -oppaaseen on koottu hoivamaataloudesta kiinnostuneille maatiloille tietoa  toiminnan aloittamisesta ja yhteistyön rakentamisesta julkisten sosiaalipalvelujen järjestämisvastuussa olevien  tahojen kanssa. Opas on suunnattu maatilayrittäjille, joilla ei ole sosiaali- tai terveysalan koulutusta tai kokemustaustaa. Lähtökohtana on yrittäjän kiinnostus hoivamaatilatoiminnasta sivu- tai liitännäiselinkeinona.

 

Oppaan  sisältö perustuu Etelä-Savon Hoivafarmi -hankkeessa yhteistyössä maatilayritysten ja sidosryhmien kanssa kerättyyn kokemustietoon samoin kuin ilmitulleeseen perustiedon tarpeeseen.

 

Oppaassa esitellään Etelä-Savossa tarjolla olevaa viittä erilaista luontohoivan palvelumallia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta hoivamaatilojen nähdään monipuolistavan nykyistä palvelutarjontaa ja lisäävän mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen hoidon suunnitteluun. Toiminta soveltuu erityisesti asiakkaille, jotka nauttivat ulkoilmasta ja fyysisestä tekemisestä. Mielekkään toiminnan ja osallisuuden kokemusten myötä paranee sekä fyysinen että henkinen hyvinvointi. 

 

 

 

Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Pylkkänen, Päivi; Skyttä, Teija. Mikkelin ammattikorkeakoulu, 2016. 

Opas löytyy osoitteesta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-588-584-5

 

 

Sote-uudistuksen puuttuva palikka?  

 

Eteläinen Savo on ollut selkeästi kansallinen edelläkävijä kuntouttavan maatilatoiminnan kehittämisessä ja käyttöönotossa. Palveluita ostavilla kuntatoimijoilla sekä toimintaa ohjaavalla AVI-viranomaisilla on ollut yhteinen tahtotilanne palvelujen kehittämiseen. Käytännön esimerkkiratkaisujen uskotaan helpottavan luontolähtöisen toiminnan kehittämistä myös muilla alueilla Suomea.

 

Vastavanlaista toimintaa on kansainvälisesti jo laajassa käytössä. Muun muassa Norjassa maatilaympäristöjä on käytetty kuntoutuksen ja kasvatuksen tarpeisiin useiden vuosikymmenten ajan. Paikallisia sosiaalihuollon palveluita tarjoaa noin 1000 yritystä Inn på Tunet-tuotemerkin alaisuudessa.

 

Toiminnallisuuteen ja osallisuuteen perustuvien varhaisen vaiheen tukitoimenpiteiden kautta voidaan estää muun muassa erikoissairaanhoidon kulujen jatkuvaa kasvamista, mikä suomalaisen sote-uudistuksen keskusteluissa on ollut vielä vähäisesti esillä. 

    

 

 

 

 

 

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: