Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Tassunjälkiä sydämessä ja mielessä: luontoavusteisuus lasten ja nuorten tukipalveluissa


28.01.2022

Luonto- ja eläinavusteisten menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta tarkasteltiin tässä julkaisussa erityisesti ammatillisen kokemustiedon pohjalta. Tavoitteena oli tunnistaa tarjoumia ja vaikutusprosesseja, joita luontoavusteisiin toimintaympäristöihin liittyy.

 

Ensimmäisenä selvitettiin luontoavusteisen toiminnan toteutukseen liittyviä reunaehtoja. Ammattilaiset korostivat toiminnan yksilöllisen suunnittelun ja toteutuksen merkitystä. Toisena osakysymyksenä selvitettiin luontoavusteisuuteen liittyviä vaikuttavuusprosesseja. Ammattilaisten näkemysten ja sitä täydentävän kirjallisuuden perusteella nousi esille neljä keskeistä vaikuttavuuteen liittyvää teemaa.

 

Luontolähtöisen toiminnan keskeisenä etuna nähtiin yksittäisten teemojen yhteenkietoutuminen, ja mahdollisuudet monialaisen tuen tarjoamiseen lapseen kasvuun ja kehitykseen. Toiminnan vaikuttavuus syntyy kokonaisuuden tasolla, jossa ympäristön tarjoumia otetaan joustavasti käyttöön kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

 

Lähde

Yli-Viikari, Anja. 2022. Tassunjälkiä sydämessä ja mielessä : Luontoavusteisuus lasten ja nuorten tukipalveluissa. Luonnonvarakeskus. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-356-5


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: