Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Opinnäytetyö julkaistu, Luonnonvara-alan oppimisympäristöt Green Care -toiminnassa: työllisyystoimenpiteiden asiakkaat


10.05.2022

Taru Pikkaraisen toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa nykytilan selvitys ja kehittämisehdotus sekä opasvihko Kainuun ammattiopiston Seppälän oppimisympäristöihin talliin, navettaan ja puutarhaan liittyen Green Care -toiminnan mahdollisuuksiin oppimisympäristöissä. Teoriaosuudessa käydään läpi Green Care -toimintaa ja Seppälän nykyisiä ja mahdollisia asiakkaita. Opinnäytetyö on toteutettu Titity – Tilalta tietoon ja työelämään -hankkeelle.

 

Tavoitteena oli tuottaa Kainuun ammattiopiston Seppälän oppimisympäristöihin konkreettisia esimerkkejä siitä, miten Green Care -toimintaa voitaisiin hyödyntää niin opiskelijoiden kuin ulkopuolisten vieraiden kanssa. Aiheen rajaamiseksi käsittelen opinnäytetyössäni vain eläimiin ja puutarhaan liittyviä toimintoja.

 

Kehittämisehdotuksessa ja opasvihkossa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, että saataisiin pienillä asioilla lisättyä Green Care -toimintaa oppimisympäristöissä, joissa siihen on loistavat mahdollisuudet. Kehittämisehdotuksen tuloksia hyödyntää oppimisympäristöjen tallin, navetan ja puutarhan henkilöstön lisäksi myös Tilalta tietoon ja työelämään -hanke Green Care -valmennusmallin toteutuksessa työllisyystoimenpiteiden asiakkaiden tavoitteiden tukemisessa.

 

Lähde: Pikkarainen, Taru. Luonnonvara-alan oppimisympäristöt Green Care -toiminnassa: työllisyystoimenpiteiden asiakkaat.

 

Käy lukemassa opinnäytetyö kokonaisuudessaan täältä.

 

 

 

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: