Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Opinnäytetyö: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla.


11.09.2017

Tiina Toikan opinnäytetyössä selvitettiin ja kuvatiin kalastukseen liittyviä yksilökohtaisia kokemuksia, jotta kalastuksen mahdollisuuksia Green Care- toimintana voitaisiin entistä paremmin ymmärtää ja hyödyntää. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitkä kokemukset koetaan merkityksellisimmiksi kalastuksessa ja iktyocaressa, jossa päämenetelmänä hyödynnetään kalastusta sekä mitä toimintaympäristön ominaisuudet osana näitä kokemuksia merkitsevät. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Iktyocare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutushankkeen kanssa. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla seitsemää iktyocaretapahtumaan osallistunutta henkilöä.  

 

Linkki Tiina Toikan opinnäytetyöhön: Voimaantumista, virkistäytymistä ja motivoitumista toimintakyvyn ylläpitoon kalastuksen avulla. http://www.theseus.fi/handle/10024/123886

 

 

 

 

 

 

Kuva: Heli Kallio-Kauppinen

 

Blue Care – tutustuminen erityisryhmien kalastukseen esteettömällä ponttoonilautalla. 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: