Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoHoiva-merkki Lilinkotisäätiön Palvelutalo Mäkikodille


08.09.2021

30.6.2021 myönnettiin LuontoHoiva -laatumerkki Lilinkotisäätiön Palvelutalo Mäkikodin Luontolähtöisen toipumisen palvelut Mäkikodissa -palvelukokonaisuudelle. Green Care Finland ry uutisoi uudet laatumerkkimyönnöt haastattelun muodossa. Lilinkotisäätiön Palvelutalo Mäkikodista haastateltavana toimii Jaana Jäntti.


 

-Laatumerkki myönnettiin palvelulle ”Luontolähtöisen toipumisen palvelut Mäkikodissa”. Mäkikoti tarjoaa palveluasumista aikuisille mielenterveystoipujille. (Lilinkotisäätiön toiminnan viitekehyksenä on toipumisorientaatio.)

 

-Olemme jakaneet luontolähtöiset menetelmät seuraavasti:

 

Eläinavusteinen toiminta: Teemme yhteistyötä Ali-Ollin Alpakkatilan kanssa Nurmijärvellä. Tilalla meillä on nimetty kummialpakka Toivo. Ohjatut käynnit tilalla on sovittu 1 x kk, silloin asukkaat voivat osallistua tilan töihin ja eläinten hoitoon. Tämän lisäksi voimme tehdä päiväkäyntejä tilalle mahdollisuuksien mukaan. Retkellä on aina mukana ohjaaja ja hyvät eväät.

Tämän lisäksi Suomen Karva-Kaverit ry:n vierailevat Mäkikodissa etänä kerran kuussa, Teamsin välityksellä. Koirakävelyjä tehdään kerran kuussa vapaaehtoisen ja tämän Lilo-koiran kanssa. Asukkaat hoitavat myös talon omaa akvaariota.

                            

Luontoretket: Vähintään kerran kuussa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa luontoretki, joka toteutetaan lähipuistoon, metsään tai kauemmaksi.

 

Viljelytoiminta: Mäkikodin pihassa on viljelylaatikoita, joissa kasvatamme kukkia, yrttejä, kurpitsoja yms.

 

-Olemme olleet kuuden vuoden (2015-2020) ajan mukana Herttoniemen ruokaosuuskunnassa Kaupunkilaisten omalla pellolla Korsossa. Tuolloin saimme käydä viikoittain peltotöissä personal farmereiden opastuksella. Se toiminta on meidän osaltamme toistaiseksi tauolla, osittain pandemiatilanteen takia ja siksi olemmekin lisänneet viljelytoimintaa Mäkikodin pihapiirissä.

 

-Mäkikodin Green Care -toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa ja pyritään löytämään myös uusia toimintamuotoja. Esimerkiksi Mäkikodin yhteiset juhlat, henkilökunnan kehittämispäivät sekä työnohjaus pyritään järjestämään luontolähtöisiä menetelmiä hyödyntäen, Green Caren hengessä. Olemme onnistuneet löytämään Green Care -toimintamahdollisuuksia kaupunkiympäristöstä, ratikkareittien läheltä.

 

 

 


Luken, THL:n ja GCF ry:n yhteistyössä kehittämät LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatumerkit osoittavat, että palvelukokonaisuus on laadukasta Green Care -palvelua, ja että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja palvelua tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Palveluntuottaja on sitoutunut toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti noudattamalla ammattialansa lakeja ja säädöksiä sekä Green Care -toiminnalle määriteltyä eettistä ohjeistusta. Lisäksi palveluntuottaja on sitoutunut arvioimaan palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, käyttämään palautejärjestelmää sekä korjaamaan nopeasti mahdolliset laatupoikkeamat. Palvelukokonaisuudelle on myös laadittu kattava turvallisuusasiakirja ja palveluntuottajalla on vähintään 5 op/15 osp teoreettinen Green Care -koulutus. Laatumerkit myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja myöntö on palvelu-/palvelukokonaisuuskohtainen. Merkin saatuaan palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan Green Care -laatulautakunnalle, jos laatumerkkiin liittyvässä toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

Lisätietoa laatumerkeistä, vaadittavista hakudokumenteista ja -prosessista: https://www.gcfinland.fi/laatu/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: