Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Hyvinvointia vesiympäristöistä: kartoitus tutkimus- ja kehittämistoiminnasta


15.11.2018

Luonnonvarakeskus toteuttaa osana BlueNordic -projektia pienimuotoisen kyselyn kaikissa pohjoismaissa tutkimuksen ja kehittämistyön edistämiseksi sinisen hyvinvoinnin alalla. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa, millaista tutkimus- ja kehittämistoimintaa siniseen hyvinvointiin liittyy ja mitkä ovat tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistarpeet. Uusin tutkimustieto kertoo vesiympäristöjen olevan merkityksellisiä ihmisten hyvinvoinnille ei ainoastaan virkistys- ja matkailuympäristöinä, vaan myös hoivan, kuntoutuksen ja kasvatuksen lähteenä. Pohjoismaat ovat tunnettuja puhtaista vesiympäristöistä: merenrannikoista, saaristoista sekä lukuisista järvistä ja virtavesistä. Näissä vesiympäristöissä on vielä paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia sinisten hyvinvointipalveluiden tuottamisen näkökulmasta.

 

Sinisen hyvinvoinnin tutkimuksen ja kehittämisen kyselyyn voit vastata tästä linkistä. Vastaaminen vie korkeintaan 10 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyn tulokset julkaistaan BlueNordic -projektin nettisivulla ja projektin loppuraportissa.

 

BlueNordic on pohjoismainen projekti, jonka tavoitteena on löytää tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja sinisen biotalouden kasvun alalla. Projektia rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto ja koordinoi Luonnonvarakeskus. BlueNordic on jaettu neljään eri työpakettiin, joista yhdessä tarkastellaan erityisesti sinisen hyvinvoinnin mahdollisuuksia ja ratkaisuja.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: