Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

GCF ry:n jäsenkyselyn tuloksia


12.12.2019

Green Care Finland ry toteutti syksyn 2019 aikana sähköisen jäsenkyselyn, jonka tavoitteena oli kerätä yhdistyksen jäsenten omakohtaisia haasteita ja onnistumisia GC-palvelujen tuottamisen suhteen.

 

Green Care -toimijat kokevat tarvitsevansa sinnikkyyttä

Yli puolet vastanneista oli kokenut haasteita jossain vaiheessa palvelujen tuottamisen suunnittelua/toteuttamista. Erityisesti haasteet olivat liittyneet julkisen sektorin palveluihin asiakkaille suunnattuihin palveluihin. Esimerkkeinä mainittiin, että on ollut vaikea myydä palvelua mm. korkeamman hinnan, matkakulujen lisääntymisen tai ostavan tahon yleisen vastaanottamattomuuden takia. Lisäksi haasteista nousivat esille palvelusetelikäytänteiden epäselvyys ja rajallisuus sekä myös AVI-käytänteiden sekavuus. Muita haasteita ovat olleet GC-palvelujen tuntemattomuus, GC-toimijoille liian laajat palvelukokonaisuuksien kilpailutukset, palvelumuotoilu ja palvelujen markkinointiin ja hinnoitteluun liittyvät asiat.


Kysyttäessä palvelutyyppejä ja asiakasryhmiä, joita mahdolliset haasteet ovat erityisesti koskeneet, vastanneet mainitsivat hoivapuolen, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan, työ- ja päivätoiminnan, luonnossa tapahtuvat rauhoittumispalvelut, yön yli tapahtuvan leiritoiminnan sekä ylipäänsä GC-toiminnan kokonaisuutena. Kolmasosa vastanneista totesi, että haasteet ovat olleet este palvelujen tuottamiselle. Palvelujen tuottamisen esteistä mainittiin AVI:n kielteiset päätökset, asiakaskunnan pienuus isojen ostajien puuttuessa ja GC-palvelujen markkinoinnin vaikeudet.

 

Kyselyn lopussa kysyttiin myös kommentteja mahdollisista vastaajan tiedossa olevista onnistumisista ja hyvistä käytänteistä, joita olisi hyvä jakaa eteenpäin. Avoimista vastauksista nousi esille mm. sinnikkyys ja sitkeys GC-palvelujen sisällön kuvaamisessa ostajille/asiakkaille/viranomaisille, laajempien palvelukokonaisuuksien kehittäminen ja tarjoaminen, kouluttautuminen ja verkostoituminen.

 

Jäsenten odotukset yhdistykseltä

Aivan lopuksi yhdistykseltä toivottiin aktiivista toimintaa, kuten tiedottamista Green Caresta ja sen menetelmistä, alan hankkeita, pilotteja, kursseja ja tietopaketteja, apua tarjouskilpailujen sisällön selvittämisessä, konsultointiapua, kontakteja AVI:n suuntaan, jalkautumista mahdollisten ostajatahojen suuntaan ja esimerkiksi opintokäyntien järjestämistä eri tahoille.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: