Laatulautakunnan terveisiä

Etusivu » Laatu » Laatulautakunnan terveisiä

Laatulautakunnan terveisiä


Green Care-laatulautakunnan toinen toimintavuosi on käynnistynyt


01.03.2018

Jaana Ruoho

 

Lautakunnan ensimmäinen toimintakausi on päättynyt ja laatumerkkejä on myönnetty hyvä määrä. Merkkejä on myönnetty esimerkiksi päivätoimintaan, virkistyspalveluihin, luonto-, eläin- ja puutarha-avusteiseen kuntouttavaan toimintaan hoitokodissa ja koira-avusteiseen toimintaan. LuontoHoivan merkkien määrä on ollut suurempi kuin LuontoVoiman merkkien määrä.

 

Koska laatumerkit myönnetään kirjallisen dokumentaation (Green Care -laatutyökirja, palvelukohtainen turvallisuussuunnitelma sekä LuontoHoiva-palveluiden yhteydessä lisäksi omavalvontasuunnitelma) perusteella, on Green Care –laatutyökirjan huolellinen täyttäminen tärkeää.

 

Uusittu Green Care-laatutyökirja, joka palvelee paremmin laatumerkin hakemista, julkaistaan kevään 2018 aikana. Uusittu laatutyökirja koostuu kahdesta osasta, jossa ensimmäisessä osassa kuvataan, mitä suomalainen Green Care -toimintapa on. Laatutyökirjan toisen osan muodostavat kysymykset, joihin vastaamalla laatumerkin hakija kuvaa palvelun ja sen ominaisuudet.

 

Green Care Finland ry:n hallitus, valtakunnallinen Green Care-koordinaatiohanke ja monialainen lautakunta työskentelevät tiiviisti yhdessä alan laatutyön kehittämiseksi. Laatulautakunnan jäsenevät osallistuvat myös alan kehittämiseen oman työn ja kiinnostuksen, kehittämishankkeiden ja aktiivisen yhteiskunnallisen keskustelun kautta.

 

Oma kauteni laatulautakunnan puheenjohtajana on nyt päättymässä ja on aika kiittää ja kumartaa. On ollut etuoikeutettua työskennellä puheenjohtajana ja seurata alan toimijoiden kehittämistyötä. Puheenjohtajan työtä jatkaa nyt Suvi Saarinen. Lämpimät onnittelut Suville!

Suvin kanssa kannustamme hakijoita haastamaan itsensä ensin pohtimaan ja sitten kuvaamaan hakemuksessa se, miten toiminta poikkeaa muusta hyvästä toiminnasta ja luonnossa vietetystä ajasta.


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: