Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Vuoden lastenhoitajalle lasten luontosuhteen vaaliminen tärkeää


21.04.2017

Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry palkitsee tänään Vuoden lastenhoitaja -palkinnolla Annukka (Anna-Kaija) Stoltin Littoisista. Suomen Lastenhoitoalan Liitto perusteli Annukan valintaa mm. ” Hän tuo esiin vahvaa pedagogista osaamista lastenhoitajan näkökulmasta. Annukka on kehittänyt uuden VASUn (Varhaiskasvatussunnitelman) mukaista toimintaa jo pitkään ennen sen voimaan astumista.”

Luonto, ekologisuus ja kierrätys ovat hänelle tärkeitä asioita, samoin kuin lasten aktivointi liikkumaan, leikkimään sekä käyttämään omaa luovuuttaan ja mielikuvitustaan. ”Tärkeintä ei ole lopputulos vaan matka, toteutus ja siitä syntyneet kokemukset, elämykset ja tunnetilat.”


Annukka on hyvin idearikas ja monipuolinen lastenhoitaja, joka on kiinnostunut kehittämään itseään ja jakaa tietotaitoaan mielellään myös työkavereilleen, tuoden mm. Metsämörri-ideologiaa päiväkotiinsa niin lasten kuin aikuisten iloksi.

Annukan haaveena oli aloittaa kunnallinen luonto/ulkoryhmätoiminta, mikä alkoikin v. 2014 syksyllä Itäharjun päivähoitoyksikössä Turussa. Kolmatta vuotta toiminnassa oleva ryhmä on saavuttanut suuren suosion ja se on herättänyt kiinnostusta maanlaajuisesti, jopa ulkomaita myöten. Kota on tärkeä paikka ryhmälle, jonka Annukka sai omalla sitkeydellään ja periksiantamattomuudella hankittua päiväkodin pihalle. Annukan ryhmä ulkoilee päivästä n. 6-7 tuntia.  Lapset leikkivät ja liikkuvat luonnossa kiireettömästi motorisia taitoja mielikuvitusta ja luontotietoutta lisäten – samalla taitojen kehittyessä osin itsestään.  Huumori, ilo, lasten kiittäminen ja kannustaminen, rajojen ja rakkauden antaminen sekä selkeät päivä-ja viikkorytmit luovat hyvän ja turvallisen kasvuympäristön ulkoryhmän lapsille.

Annukka on aktiivinen itsensä kehittäjä, hän on kouluttanut itseään lukuisilla opinnoilla, jotka liittyvät luontoon, kasvatukseen, vuorovaikutukseen jne. Tätä ilosanomaa Annukkaa mielellään jakaa muillekin. Hän on jatkuvasti innostunut työstään: "Työpaikkani on maailman paras ja motivoiva: Päivittäin näen työssäni ulko- ja luontoryhmässäni iloisia, tyytyväisiä, leikkiviä, liikkuvia, innostuneita lapsia, joka saa minut hymyilemään ja joka luo onnellisuutta, tyytyväisyyttä, tasapainoa ja kiireettömyyttä työhöni.”
Työkavereiden sanoin: ”Tätä kaikkea on Annukka Aurinkoinen!”

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Eila Seppälä-Vessari, toiminnanjohtaja
Suomen Lastenhoitoalan Liito SLaL ry
eila.seppala-vessari@slal.fi
09 5422 7501 / 0405489963


 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: