Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Vapaaehtoinen eläinavusteinen kaveritoiminta osoittautui merkitykselliseksi


19.02.2019

Jenni Niemen vuoden 2018 lopulla Hämeen ammattikorkeakoulussa julkaistussa opinnäytetyössä tutkittiin Setlementti Tampere ry:n vuonna 2016 aloitettua eläinavusteista vapaaehtoista Tassukaverit-toimintaa.

 

"Tulosten mukaan tassukaveritoiminta on monin tavoin merkityksellistä sekä mukana oleville vapaaehtoisille että nuorille. Se tuo molemmille iloa ja hyvää mieltä, tekemistä ja vaihtelua arkeen, syyn liikkua kodin ulkopuolella sekä sosiaalisia kontakteja. Nuorelle merkityksellistä on lisäksi koirakaverin saaminen ja mahdollisuus positiivisiin kokemuksiin eläintä ohjatessaan. Vapaaehtoiselle merkityksellistä on myös muille hyvän tuottaminen ja suhteen kehittäminen omaan koiraansa.

Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien eläinavusteisten interventioiden ja vapaaehtoistoiminnan tutkimusten kanssa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tassukaveritoiminta voi edistää osallistujiensa hyvinvointia, antaa varhaista tukea elämän haasteissa sekä ennaltaehkäistä ongelmia. Se voi myös lisätä osallistujien sosiaalista pääomaa ja osallisuutta."

 

Lähde

Niemi, Jenni. 2018

Tassukaverit – eläinavusteisen vapaaehtoisen kaveri- toiminnan merkitykset vapaaehtoisille ja nuorille  

Hämeen ammattikorkeakoulu

Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018112818844 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: