Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2023 haku on auennut - luontolähtöiset menetelmät yksi teemapainopisteistä


31.05.2022

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2023 haku on auennut. Hakuaika on 16.5.–17.6.2022.

 

Rahoitettaville hankkeille on määritelty yleiset painotukset, jotka tulee kaikki huomioida hanke-ehdotuksessa. Lisäksi on määritelty teemapainopisteet, joista vähintään yhteen tulee hanke-ehdotuksen vastata. Lakisääteinen määräraha on tarkoitettu ensisijaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin.

 

Yleiset painotukset:

 

 

 

Lisätietoja: Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030: Valtioneuvoston periaatepäätös.

 

Teemapainopisteet:

1. Kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä jollakin seuraavista teema-alueista: ylipainon ehkäisy, ehkäisevä päihdetyö ja turvallisuuden edistäminen.


2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation vahvistaminen kehittämällä toimintamalleja kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoreiden työn tueksi.


3. Yksinäisyyden vähentäminen kehittämällä yksinäiseksi itsensä kokevien, erityisesti nuorten aikuisten, yksinasuvien, ikääntyneiden, vammaisten ja/tai muiden haavoittuvien ryhmien tunnistamista ja löytämistä, yhteistyön rakentamista kuntien ja järjestöjen kesken sekä kehittämällä kulttuurihyvinvoinnin ratkaisuja yhteiseen tekemiseen.


4. Luontolähtöisten menetelmien käyttöönotto osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa.


5. Ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja menetelmien kehittäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa tai oppilaitoksissa ja/tai vanhemmuuden tuen menetelmillä, huomioiden kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnat.

 

Lisätietoja ja hakujärjestelmä.

Lähde: THL


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: