Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys toteutti kyselyn hevostoimintaohjaajille


07.04.2017

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi Green Care -toiminnan muodoista, jossa ohjaaja käyttää hevosta apuna syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja hyvinvoinnin tukemiseen tähtäävässä toiminnassa. Lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö, jossa toiminta tapahtuu. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä tai tehdä korjaavaa työtä.  SPHT-ohjaajan koulutustausta ratkaisee, miten ja millaisten asiakasryhmien kanssa hän toimintaa toteuttaa.

 

Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry päätti syyskokouksessaan 2016 alkaa kerätä vuosittain jäsenistöön kuuluvilta, rekisteröidyn ohjaajanimikkeen saaneilta ohjaajilta tietoja kävijämääristä ja toiminnan toteutusmuodoista sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa. Kyselyn avulla saadaan tietoa toiminnan laajuudesta, toteutustavoista sekä nähdään toiminnan kehittyminen pitemmällä aikavälillä. 

 

Ensimmäinen kysely toteutettiin vuoden 2016 toiminnasta. Kyselyyn vastasi 25 rekisteröityä ohjaajaa. Vastaukset antoivat arvokasta tietoa toiminnan sisällöistä, kävijämääristä sekä maksaja- ja suosittajatahoista.

 

Kyselyyn ja sen tuloksiin voit tutustua tästä tai Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistyksen nettisivulla.

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: