Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Pohjanmaalla madallettiin sote-asiakkaiden kynnystä luontotoimintaan kokeilujen avulla


23.11.2020

Vanhat rakenteet voivat monesti tuntua ahtailta, mutta uuden pariin hakeutuminen vaatii silti aina ylimääräistä aikaa ja energiaa. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla päätettiin madaltaa kynnystä luontoavusteisten menetelmien käyttöönotossa sekä luoda yhteyksiä sosiaali- ja terveysalan ja paikallisten yrittäjien välille.

 

Vaasan yliopiston johtama LuoNa-hanke on jo tähän mennessä ylittänyt ennakko-odotukset. Vuosina 2018-2020 on toteutettu kaikkiaan 73 luontolähtöistä palvelukokeilua, joissa monet eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset ovat päässeet luonnon äärelle elpymään, keräämään voimavaroja, oppimaan uutta ja edistämään terveyttä monin eri tavoin.

 

Kokeiluissa on ollut mukana 19 luontolähtöistä yrittäjää: sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaajia, eräoppaita, matkailuyrittäjiä ja maatiloja. Monilla on taustallaan Green Care -alan opintoja.

 

Asiakastahon on organisaatioita on ollut 17. Sosiaalipalveluiden asiakkaat ovat päässeet hevostiloille. Hoitolaitosten ikäihmiset ovat ulkoilleet eräoppaan avustamana Merenkurkun saariston esteettömillä reiteillä. Seurakunnat ovat järjestäneet ohjattuja retriittejä. Päiväkotilapset ovat päässeet maatilalle hoitamaan vasikoita ja maistamaan vastalypsettyä maitoa. Myös mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen asiakkaita perheineen sekä joustavan perusopetuksen tai erityisoppilaitosten opiskelijoita on ollut mukana toteutuksissa.

 

Kokeiluja on haluttu järjestää erityisesti niille ihmisille, joilla syystä tai toisesta on haasteita luontoon tai eläinten pariin hakeutumisessa

- Kokeilutoiminnasta saadut kokemukset ovat olleet hyvin rohkaisevia ja innostavia. Jo asiakkaiden ilmeiden näkeminen ja kehonkieli kertovat paljon. Asiakkaat ovat löytäneet uusia voimavaroja arkeensa. Kaikista työpajoista on kerätty myös asiakaspalautteet, joiden perusteella yrittäjä voi kehittää palveluaan edelleen, projektipäällikkö Martta Ylilauri kertoo.

 

- On ollut hienoa huomata asiakkaiden henkilökohtainen kasvu ja rohkeus hevostoiminnan aikana ja sen jälkeenkin, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen ohjaaja, Anne Ellilä toteaa. Yksi asiakkaista uskaltautui kuntouttavaan työtoimintaan, toinen hakeutui työkokeiluun tallille, ja yksi nuorista aikuisista lähti hevosavusteiseen Nuotti-valmennukseen.

 

Vaikka ryhmäkoot on tietoisesti haluttu pitää pieninä, on luontotoimintaan osallistunut jo yli 500 asiakasta

Työpajat on toteutettu yhden tai useamman yrittäjän yhteistyönä. Kesto on vaihdellut parin tunnin toimintatuokiosta koko päivän retriitteihin. Kaikille yrittäjille on korvattu sama tuntihinta (60€+alv/h).  Hanke on ollut suomen ja ruotsinkielinen, minkä lisäksi maahanmuuttajien kanssa on hyödynnetty myös kuva- ja elekieltä.  

 

- Moni kokeiluista on järjestynyt hyvin luontevasti, kun asiakkaiden toiveita vastaava yrittäjä on löytynyt läheltä. On löydetty asiakkaita inspiroivia ja turvallisia ympäristöjä asiakkaiden henkilökohtaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen, Ylilauri kertoo. Ihan aina yhteistyöparien löytäminen ei ole ollut helppoa. Omat haasteensa on tuonut myös koronapandemia. Toisaalta poikkeusoloissa luoviminen on antanut arvokasta oppia turvallisuuden ja hygienia-asioiden huomioimiseen.

 

Kokeilutoimintaa jatketaan kesään 2021 saakka. Tämän jälkeen julkaistaan hankkeen  onnistuneimmat toimintamallit yleiseen käyttöön.

 

Luonnon ja eläinten kautta osallisuutta ja toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut on totuttu sijoittamaan tiiviisti sisätiloihin, Luonnonvarakeskuksen tutkija Anja Yli-Viikari toteaa. Tulevaisuudessa voi tilanne olla kuitenkin erilainen, sillä luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä on opittu ottamaan käyttöön monilla sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueilla.

 

Haasteena on ehkä ollut nykyinen tehokkuusajattelun painotus, joka on ohjannut karsimaan kaiken ”ylimääräisen” osallisuuden ja toiminnallisuuden sote-palveluista. Osa asiakkaista tarvitsee kuitenkin nimenomaan toisen ihmisen läsnäoloon ja kiireettömään tekemiseen perustuvaa tukea.

 

Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan rohkeaa uudelleenajattelua palveluiden järjestämisen tavoissa. LuoNa-hanketiimi kannustaakin selvittämään mahdollisuuksia kokeilutoiminnan tukemiseen esimerkiksi maaseutuhankkeita rahoittavilta Leader-ryhmiltä.

 

LuoNa: Luonnollista tukea elämään - Naturligt stöd för livet -hankkeen toteuttaa Vaasan yliopiston InnoLab yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) kanssa. Hanketta rahoittavat Leader-ryhmät Aktion Österbotten, YHYRES-kehittämisyhdistys ja Pirityiset sekä Keskitien Säätiö.

Hanke toteutetaan ajalla: 12/2017 – 8/2021


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: