Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Malleja soveltavaan luontoliikuntaan


16.04.2019

Kuva Polku luontoon -hankePolku luontoon - hankkeessa on kehitetty ja edistetty soveltavaa luontoliikuntaa. Hankkeessa on pyritty selvittämään erilaisia polkuja luontoon soveltavan liikunnan näkökulmasta, kuvamaan eri toimijoiden rooleja luontoliikunnan mahdollistamisessa ja lisäämisessä sekä tunnistamaan luontoliikuntaa rajoittavia ja luontoliikuntaan kannustavia tekijöitä.

 

Hankkeen opit ja kokemukset on koottu loppujulkaisuun ja kahteen suunnittelutyökaluun, jotka on julkaistu Metsähallituksen julkaisuina. Polku luontoon! -loppujulkaisu kokoaa yhteen hankkeen keskeisimmät opit ja kokemukset. Julkaisussa perehdytään luontoliikuntaan neljässä osiossa. Tietoa syventää asiantuntijatekstit, linkit ja vinkit. Julkaisu: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2369 
 
Palvelupolku luontoon -suunnittelutyökalu on laadittu helpottamaan ja jäsentämään luontoliikunnan suunnittelua ja toteutusta ja kuvaamaan erilaisia polkuja luontoon. Toteutuksessa hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä. Julkaisu: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2371
 
Liikuttava luonto -suunnittelutyökalun lähtökohtana on ollut kehittää liikunnan suunnittelua, edistää mielekästä ja motivoivaa liikettä luonnossa ja luoda uusia tapoja suunnitella luontoliikuntaa jokaisen liikkujan omat lähtökohdat ja mielenkiinnon kohteet huomioiden. Julkaisu: https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2370


Polku luontoon -hanketta on toteuttanut Metsähallitus Luontopalvelut ja pääyhteistyökumppanina toiminut valtakunnallinen liikuntajärjestö Soveltava Liikunta SoveLi ry. Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksista vuosina 2017‒2019. 

 

Lähde

Metsähallitus


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: