Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

LuontoHoiva- sekä LuontoVoima-merkki Nuorisokeskus Piispalalle


30.08.2021

25.2.2021 myönnettiin LuontoHoiva- sekä LuontoVoima -laatumerkit Nuorisokeskus Piispalan Piispalan Green Care NUOTTA-valmennus ja Nuorisokeskus Piispalan Green Care Voima -ohjelmat -palvelukokonaisuuksille. Green Care Finland ry uutisoi uudet laatumerkkimyönnöt haastattelun muodossa. Nuorisokeskus Piispalasta haastateltavana toimii Hanna Liimatainen.


 

-Green Care -laatumerkit annettiin kahteen ohjelmaan; LuontoHoiva: Piispalan Green Care Nuotta-valmennus ja LuontoVoima: Green Care Voima- leirikouluohjelmat. Ensimmäisen kerran laatumerkit myönnettiin jo vuonna 2018 ja nyt uusittiin tänä keväänä 2021.

 

-Pieneläinkoti ja Green Care -toimintamme ovat osa Nuorisokeskus Piispalan toimintaa. Nuorisokeskus Piispala on Kannonkosken kunnan omistama ja kuuluu valtakunnalliseen nuorisokeskusverkostoon. Meidän yleiset toiminnantavoitteet ovat vahvistaa osallisuutta, tukea kasvua sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä edistäviä taitoja.

 

-Meidän Green Care -toiminnan sydän ja tärkein toimintaympäristö on Pieneläinkoti Pihka ja sen ympäristö eläinten tarhoineen ja puutarhoineen. Metsässä on polkuja sekä reittejä ja se on turvallinen alue ilman liikennettä. Puutarhassa kasvatamme herkkuja eläimille, joita myös asiakkaat saavat maistella, kuten herneet ja porkkanat. Yrttejä aistien virkistykseksi ja kukkia silmän iloksi löytyy myös. Rakennukset ovat vielä uudet ja siistit, koska toiminta alkoi vasta 2016. Eläimillä on omat lajin mukaiset tilansa sisällä ja ulkona. Lisäksi meillä on luokkatila, missä keräännymme ryhmien kanssa yhteen keskustelemaan, sopimaan ja lopussa tietysti refkektoimaan. Luokkaa pystyy käyttämään monipuolisesti. Tilat ovat rakennettu esteettömyys huomioiden.

 

-Nuotta-valmennuksessa nuoret iältään 13-29 ovat oman kuntansa etsivän nuorisotyön tai nuorten työpajojen asiakkaita sekä näiden omat nuorisotyöntekijät ja ohjaajat ovat myös mukana Nuotassa. Yleensä nämä nuoret ovat siis ilman opiskelu- tai työpaikkaa. Nuotan tavoitteita ovat sosiaaliseen kanssakäymiseen vahvistaminen, omien rajojen etsiminen ja positiiviset kokemukset. Green Care -pieneläinkoti on osa Nuotan ohjelmaa, eli teemme muutakin päivien aikana. Eläinten kautta helpoin on käsitellä tunnetaitoja, ne tuovat nuorille iloa, leikillisyyttä, vastuunkantoa ja toisten tarpeiden huomioimista ja rauhoittumista. Ohjelmavalikoimamme on laaja, sisältäen kädentaidoista seikkailukasvatukseen, mutta myös muita luontopohjaisia ohjelmia käytetään ryhmien kanssa. Ohjelma suunnitellaan aina ryhmän toiveiden ja tavoitteiden pohjalta niin, että nuoret itse vaikuttavat myös ohjelmakokonaisuuteen. Valmennus on leirimuotoinen ja pienryhmät (max 12 hlö) viipyvät meillä Nuorisokeskus Piispalassa keskimäärin 2-3 yötä.

-Leirikoululaiset ovat yleensä 5-6 luokkia opettajineen ja valvojineen. Green Care -ohjelma on meidän pieneläinkoti Pihkan toimintaa, jossa leirikoululaiset toiminnan aikana opettelevat eläinkodin hommia ja eläinten kanssaoloa. Ohjelmaan kuuluu häkkien ja karsinoiden siivousta, ruokintaa ja vesistä huolehtimista. Nämä ovat kaiken ikäisille motivoivia puuhia ja tehdään lähes poikkeuksitta iloisin mielin ja innokkaasti. Ohjelman loppu vietetään eläinten kanssa ja niiden käsittelyä opetellen ja niihin tutustuen;

 

marsujen kanssa nautitaan sylittelystä ja silittelystä, chinchillat ovat parhaita rauhoittajia.

 

Kanoja pitää lähestyä rauhallisesti ja opittava, milloin ne haluaa tilanteesta pois, rohkeutta tarvitaan, kun antaa kanan nokkasta kädestä herkkuja.

 

Vuohien kanssa leikitään ja ollaan vallattomia, asiaan pitää kuitenkin täysin keskittyä, muuten ne touhuavat omiaan eikä ole kiinnostunut yhteistyöstä tai herkuista, eli vuohien kanssa saatetaan tehdä ”agilityä” tai lähteä kävelylle metsään.

 

Ponin käsittelyä harjoitellaan eritavoin, hoitamisesta taluttamiseen, välillä tarvitaan vähän päättäväisyyttäkin, kun narun toisessa päässä on vielä päättäväisempi kavioeläin.

 

-Tärkeintä on oppia kunnioittamaan eläintä ja toimia sen mukaisesti, niin silloin kaikki on vastavuoroista. Ohjelman kautta tapahtuvasta oppimisesta esimerkkejä ovat muunmuassa omasta sekä toisen hyvinvoinnista ja tunteista oppiminen sekä oman toiminnan säätely esim. rauhoittuminen ja innostuminen.

 

-Eläimet ovat mahtavia nuorisotyöntekijöitä, aitoja ja hyväksyviä. Eläintoiminta on todella lapsia ja nuoria motivoivaa ja positiivisia kokemuksia antava.

 

Tutustu Nuorisokeskus Piispalan toimintaan tästä

 


Luken, THL:n ja GCF ry:n yhteistyössä kehittämät LuontoHoivan ja LuontoVoiman -laatumerkit osoittavat, että palvelukokonaisuus on laadukasta Green Care -palvelua, ja että palveluntuottaja tuntee Green Care -toimintatavan ja palvelua tuotetaan ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Palveluntuottaja on sitoutunut toimimaan asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti noudattamalla ammattialansa lakeja ja säädöksiä sekä Green Care -toiminnalle määriteltyä eettistä ohjeistusta. Lisäksi palveluntuottaja on sitoutunut arvioimaan palvelun vaikuttavuutta suhteessa asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin, käyttämään palautejärjestelmää sekä korjaamaan nopeasti mahdolliset laatupoikkeamat. Palvelukokonaisuudelle on myös laadittu kattava turvallisuusasiakirja ja palveluntuottajalla on vähintään 5 op/15 osp teoreettinen Green Care -koulutus. Laatumerkit myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja myöntö on palvelu-/palvelukokonaisuuskohtainen. Merkin saatuaan palveluntuottaja on velvoitettu ilmoittamaan Green Care -laatulautakunnalle, jos laatumerkkiin liittyvässä toiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia.

 

Lisätietoa laatumerkeistä, vaadittavista hakudokumenteista ja -prosessista: https://www.gcfinland.fi/laatu/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: