Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Luonto osana nuorten hyvinvointi- ja terveyspalveluita -hanke on saanut rahoituksen


22.02.2023

Kahdeksan hanketta on saanut terveyden edistämisen määrärahaa.

 

Suomen sosiaali- ja terveysministeriön määrärahaa saaneilla hankkeilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa kunnissa. Samalla hankkeissa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset ja kansalliset ohjelmat.

 

Hankkeiden tavoitteena on myös vähentää eriarvoisuutta sekä koronakriisin negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen ja lisätä väestön kriisinkestävyyttä.

 

STM myönsi määrärahaa yhteensä 1,8 miljoonaa euroa vuosille 2023–2025.

 

Yksi hankkeista on Luonto osana nuorten hyvinvointi- ja terveyspalveluita.

 

3-vuotinen hanke toteutetaan Lapin ammattikorkeakoulussa.

 

Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia integroimalla luontoperustaisia menetelmiä ja niiden vaikutusten seurantaa osaksi 15–29-vuotiaille koulutuksen tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille kohdennettuja palveluita. Lisäksi hanke tuottaa tietoa luontoperustaisten menetelmien vaikutuksista, rahoitusmahdollisuuksista ja kustannuksista kuntien päätöksenteon tueksi.

 

Hankkeen pilottialueina ovat Rovaniemi ja Vaasa. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuntien nuorisopalvelujen tai nuorisotyön kohdennettujen palvelujen ammattilaiset esimerkiksi työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä.

 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa.

 

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/-/terveyden-edistamisen-maararahaa-kahdeksalle-hankkeelle


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: