Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Luonnossa seikkailu aina läsnä - toiminnallisia kasvuympäristöjä tarvitaan


20.11.2017

Mikä on luonnon merkitys lapsille ja nuorille? Miten hämäläisen lähiluonnon voimavaroja voidaan ottaa paremmin käyttöön lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemisessa?

 

Näitä kysymyksiä on tarkasteltu Forssan seudun Green Care-klusterihankkeessa. Hankkeen loppujulkaisuun koottiin 16 lasten ja nuorten parissa toimivan ammattilaisen näkemyksiä luontolähtöisen toiminnan kehittämisestä. Vastauksia esiteltiin myös hankkeen päätösseminaarissa Forssassa 16.11.2017

 

Luonnossa leikkiminen ja oppiminen innostavat lapsia

 

Forssan seudulta löytyy monia upeita luonto-osaamisen helmiä, jotka ovat saaneet kansallistakin mainetta. Tammelan luonto- ja liikuntaesikoulu on palkittu Suomen luonnonsuojeluliiton kilpailussa lähimetsien käytöstä. Koijärven ympäristöpainotteinen koulu-päiväkoti Forssassa on puolestaan saanut ensimmäisenä kouluna Suomen ympäristökasvatusseuran myöntämän tunnustuspalkinnon.    

 

Kummassakin paikassa on todettu sama havainto. Luonnon parissa lapsista kasvaa aktiivisia, reippaita ja itsestään huolehtivia osaajia. Yksinkertaiset asiat toimivat monesti parhaiten. Parasta metsäeskarissa on lasten mielestä se, kun ollaan kokopäivän retkellä, valmistetaan ruokaa ja nukutaan päiväunetkin metsässä. Toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen luonnon parissa on kouluikäistenkin mielestä hauskaa.

 

 

Kuva. Koijärven koulu-päiväkoti.

 

Mitä enemmän kouluelämään tulee mukaan digiä, sitä enemmän tarvitaan myös luontokokemuksia, jotka tukevat lasten kehon kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä.

 

Luontosuhteen myötä lapsi saa hyviä eväitä myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen.  Luonnon parista on myöhemmin aikuisenakin helppo löytää itseä kiinnostavaa liikuntaa, joka antaa kaikkien tarvitsemaa fyysistä aktiivisuutta. Luonnosta löytyy myös mielenrauhaa, joka auttaa palautumaan arjen henkisistä kuormituksista.

 

Sosiaali- ja terveyspalveluihin uusia työvälineitä

 

Luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä on Forssan seudulla otettu käyttöön myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Paikallista luontoa ja luontotoimijoiden osaamista hyödyntäen saadaan innostavia ja osallisuuteen kannustavia ympäristöjä, joissa lapsilla on mahdollisuus moninaisten taitojen omakohtaiseen harjoitteluun.

 

Esimerkiksi ADHD-oireita omaavalle lapselle saattavat runsaasti aistihälyä tuottavat ja sosiaalisesti vaativat kouluympäristöt olla kuormittavia. Koulutyön rinnalle voidaan tuoda pienryhmissä tapahtuvaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa. Hevostallit ovat ilmapiiriltään rentoja ja rauhoittavia. Mukana on aikuinen, jolla on aikaa kuunnella ja kannustaa lasta.

 

Anun Arkin sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa Jokioisilla todettiin, että jo muutamien tallikäyntien avulla saatiin lasten oireilua kouluissa ja kotona vähenemään. Hankkeessa kertyneiden kokemusten mukaan voitaisiin toiminnallisia tukiryhmiä ottaa käyttöön nykyistä selkeästi enemmän varsinkin varhaisen vaiheen ja matalan kynnyksen tukimuotoina.  

 

 

 

 

 

 Kuva: Anun Arkki.

 

Lastensuojelussa on puolestaan nähty, kuinka tärkeitä haasteellisissa elämänvaiheissa oleville perheille on yhteisten hyvien hetkien saaminen. Luonnon ja eläinten parissa on helppo löytää yhteistä tekemistä lapsille ja vanhemmille. Perheen yhteiset, hyvät kokemukset voivat kannatella lasten ja nuorten elämää pitkälle aikuisuuteen asti. Näitä tukemalla ja mahdollistamalla voidaan tukea perheiden selviytymistä vähäisin kustannuksin.

 

 

Forssan seudun Green Care -klusterihanke on LounaPlussa ry:n rahoittama kehittämishanke, johon on saatu Euroopan maatalousrahaston tukea. Hankkeen toteutuksesta ovat vastanneet Hämeen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus.

 

Lisätietoja:

Päivi Homan-Helenius, yliopettaja, Hämeen ammattikorkeakoulu,

040 356 3644, paivi.homan-helenius@hamk.fi

 

Anja Yli-Viikari, tutkija, Luonnonvarakeskus, 040 684 3965, anja.yli-viikari@luke.fi

 

Hankkeen julkaisuja:

Homan-Helenius, P. ja Yli-Viikari, A. (toim.). 2017. Luonnosta avaimet lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen. Kokemuksia luontolähtöisen toiminnan kehittämisestä lapsille ja nuorille eri sektoreiden välisenä yhteistyönä. Osoite: http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/green-care/tiedotteet-ja-esitteet/.

 

Homan-Helenius, P. ja Yli-Viikari, A. 2017. Lasten luontosuhde kehittyy tekemällä ja kokemalla. HAMK Unlimited Professional 13.11.2017. https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/lasten-luontosuhde


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: