Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Laura Airaksinen puheenjohtajaksi


13.04.2018

Green Care Finland ry:n Helsingissä 12.4. pidetyssä vuosikokouksessa yhdistyksen

uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Laura Airaksinen (Vetrea Terveys Oy). Laura on toiminut

yhdistyksen hallituksessa sen perustamisesta eli vuodesta 2010 lähtien, viimeksi varapuheenjohtajana.

 

Uusi puheenjohtaja haluaa omalta osaltaan edistää sitä, että Green Caren vahvasti ammatillinen

näkökulma ja vaikuttavuus huomioidaan yhä paremmin esimerkiksi julkisissa hankinnoissa. - Trendit tukevat

vahvasti suuntaa, jossa kestävä kehitys on yhä tärkeämpi osa päätöksen teossa ja myös luontoavusteisten

hyvinvointi- ja terveyspalveluiden yhteydessä, Laura Airaksinen näkee.

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenyyksiin oli suurta kiinnostusta. Hallituksen uusiksi varsinaisiksi jäseniksi

valittiin Mirja Hellstedt (Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry), Tiina Jäppinen, Siru Lahti (Aasitila Sirius),

Riina Harinen (Hoivapalvelut Onnenpisara) ja Maija Lipponen. Anja Yli-Viikari valittiin jatkamaan hallituksen

varsinaisena jäsenenä. Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin Päivi Haanpää (Koulutuskeskus Sedu),

Jane-Veera Paakkolanvaara, Hannu Vetikko (Suopirtti Highland), Teemu Peuraniemi (Vihreä Hyvinvointi Oy),

Sanna Saari (Pihapuutarhaksi Oy) ja Jari Koskisuu (Mehiläinen Oy).

 

 

Green Care -palvelujen terveys- ja taloushyödyt nostettava esille

 

Tapahtuman edellä osallistujia evästänyt kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen korosti

puheenvuorossaan Green Care -palvelujen terveys- ja taloushyötyjen todentamista tutkimustiedon avulla.

Seuranneessa strategiatyöpajassa nousi esille muun muassa alan viestintästrategian ja vaikuttavuuden

tarkastelun merkitys. Palvelujen laatua ja toiminnan ammattimaisuutta on tärkeä edelleen korostaa ja

kehittää. Lisäksi kohderyhmiä on syytä tarkentaa alan markkinoinnissa ja tunnettuuden lisäämisessä. Alan

esilletuonnissa tulisi nostaa esille jo olemassa olevaa toimintaa alan yleisesittelyn sijaan.

 

- Yhdistys on kasvanut voimakkaasti ja sadat jäsenyritykset tuottavat jo nyt Green Care -avusteisia palveluita

esimerkiksi sote-sektorille. Mutta edelleen on paljon mahdollisuuksia hyödyntää Green Care -toimintaa paremmin

ja tehokkaammin liiketoiminnassa, puheenjohtaja Laura Airaksinen kannustaa.

 

Green Care Finland ry edistää ja kehittää aktiivisesti luonnon ja maaseutuympäristön hyvinvointivaikutuksiin

perustuvia palveluja Suomessa. Yhdistys jakaa Green Care -tietoa ja osallistuu alaa koskevaan yhteiskunnalliseen

keskusteluun. Verkostossa on yli 400 jäsentä, jotka ovat alalla toimivia yrityksiä, järjestöjä, organisaatioita sekä

alasta kiinnostuneita henkilöitä.

 

Lisätiedot:

 

Laura Airaksinen, puheenjohtaja, puh. 040 729 1908, laura.airaksinen@vetrea.fi

Juha Rutanen, sihteeri, puh. 040 5737 568, juha.rutanen@aitoluonto.fi

Green Care Finland ry, https://www.gcfinland.fi/yhdistys/


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: