Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta laajenemassa eri puolille Suomea


12.04.2017

 Forssan seudun Green Care -hankkeessa päästiin tutustumaan Pelastakaa Lapset ry:n kehittämiin lastensuojelun uusiin toimintamalleihin.  ”Monet lapset joutuvat odottamaan pitkään tukiperheen saamista, ja Läheltä tueksi – hankkeessa on pyritty vastaamaan nimenomaan tähän tarpeeseen”, kertoo hankkeessa työskentelevä sosiaalityöntekijä Jaana Aarnio.

 

Pelastakaa Lasten Keski-Suomen aluetoimiston toteuttamassa hankkeessa on testattu erityisesti kahta luontolähtöisen toiminnan mallia.  

Lasten ja vanhempien yhteiset leirit on toimintamalli, joka on suunniteltu ensisijaisesti vanhemmuuden ja perheiden toiminnan tukemiseen. Äidille ja lapselle, tai isälle ja lapselle, tarjotaan mahdollisuus luontolähtöisen viikonlopun viettämiseen yhdessä muiden perheiden kanssa. Toiminnallisten viikonloppujen aikana on löytynyt yllättävällä tavalla ratkaisuja arjen ongelmiin. Tukea on saanut muilta vanhemmilta, ja puhumisen sijaan painopiste on ollut ratkaisuja tuovassa tekemisessä ja toiminnassa.

 

Lasten yhteisölliseen ryhmätoimintaan otetaan puolestaan lapsia, jotka tarvitsevat ammatillisen aikuisen huomiota ja tukea. Kuntien sosiaalityöntekijät ostavat ryhmäpaikat Pelastakaa Lapsilta. Lapset viettävät vuoden aikana 10 yhteistä viikonloppua Green Care yrittäjien luona. Ryhmän aikana lapsille pyritään tarjoamaan kasvua ja kehitystä vahvistavia myönteisiä kokemuksia.  ”Tapaamiset ovat luontevasti sijoittuneet syksystä seuraavaan kevääseen, jolloin mukana on myös vuodenaikojen rytmitys luonnossa. Osa lapsista on jatkanut ryhmässä toisenkin kauden, mikäli tarvetta tuen jatkamiseen on ollut”, Aarnio kertoo.      

 

Tavoitteena toimintamallien valtakunnallinen juurruttaminen

 

Alusta asti lasten yhteisöllisen ryhmätoiminnan järjestäminen on perustunut kuntien antamiin maksusitoumuksiin yrittäjille maksettujen korvausten osalta. Tämän myötä toiminta ei joudu välittömästi katkolle hankerahoituksen päättyessä, mikä saattaa hanketoiminnassa olla muutoin yleistä.

 

Pelastakaa Lasten vastuulla on ryhmien markkinointi ja niiden kokoaminen sekä toimijoiden valmentaminen ja tukeminen toiminnan aikana. Kuntien työntekijät ostavat lapsikohtaisesti ryhmäpaikat Pelastakaa Lapsilta lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain mukaisena tukitoimena.

Myös Pelastakaa Lapset ry:ssä on sitouduttu toiminnan juurruttamiseen kaikissa aluetoimistoissa ja hankkeessa on luotu tähän tarvittavat välineet. Lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta on Pelastakaa Lasten hinnastossa 2017 uutena kunnille myytävänä palveluna.

 

”Kunnissa saatu vastaanotto vaihteli suuresti”, Jaana Aarnio kertoo. Usein kuntien päätöksenteossa painaa kuitenkin ajankohtainen taloustilanne, vaikka tieto varhaisen tuen keskeisestä merkityksestä ja myös taloudellisesta tehokkuudesta on hyvin kaikkien tiedossa. Kuitenkin myönteistä asennoitumista on kohdattu kunnissa paljon, Aarnio painottaa.  

 

Sekä lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta että lapsi-vanhempi –leirit on todettu käyttökelpoiseksi laajempaan käyttöönottoon. Konkreettisena tuloksena on jonkin perheen kohdalla voitu päästä esimerkiksi lastensuojelun asiakkuuden päättymiseen.  ”Yrittäjien riittävä tukeminen on kuitenkin olennaisen tärkeää. Jokaisen viikonloppukerran jälkeen ollaan puhelinyhteydessä yrittäjiin ja heille järjestetään pienryhmätapaamisia tms. Tarvittaessa lähdetään vaikka paikan päälle selvittelemään toiminnan järjestämiseen liittyviä haasteita.” 

 

Toimintaan hyväksyttävillä yrittäjillä tai ryhmän toisella vastuuohjaajalla täytyy olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillinen koulu

tus. Ohjaajilla tulee olla riittävästi kokemusta lasten parissa työskentelystä. 

 

 

Kuva Purola Farmin maatilamatkailutoiminnasta. Yrityksessä järjestetään sekä lasten ja vanhempien yhteisiä viikonloppuleirejä että lasten yhteisöllistä ryhmätoimintaa

 

Uudelle palvelulle uusi paikka rakenteissa

 

Mallin luomisesta on nyt siirrytty toiminnan valtakunnallisen levittämisen ja juurruttamisen vaiheeseen. Kaikissa Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoissa on parhaillaan vireillä neuvotteluja yhteistyöstä, jonka kautta yrittäjien, kuntien ja perheiden tarpeet saadaan kohtaamaan. 

Valvira on linjannut, että lasten yhteisöllinen ryhmätoiminta hyväksytään ilmoituksenvaraisiksi sosiaalipalveluiksi siitä huolimatta, että se on yön yli tapahtuvaa toimintaa. Tämä on ollut ”työvoitto”, sillä nykyisen sosiaalipalvelulain mukaan ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja ovat vain tapahtumat, jotka ei sisällä yöpymistä kuten perhetyö tai jälkihuolto. Toisena vaihtoehtona ovat luvanvaraiset sosiaalipalvelut, jotka vastaavat laitoslupia ja ovat ryhmätoimintamalliin mahdottomia saada.

 

”Ihan helppoa uuden luominen ei ole ollut, monenlaisia mutkia, ylä- ja alamäkiä on hankeaikana kehittämisen vaiheisiin mahtunut. Käytäntönä kokeilemalla kehittäminen on kuitenkin ollut toimiva tapa luoda uutta. Erityisen merkityksellistä meille on ollut mahdollisuus moniammatilliseen yhteiskehittämiseen yhdessä vanhempien, lasten, sosiaalialan ammattilaisten ja monialaisten Green Care yrittäjien kanssa”, Aarnio tiivistää monivaiheisen hanketyön kokemuksia.  

 

Yhteisöllisen ryhmätoiminnan malliin voi tutusta videon kautta: https://www.youtube.com/watch?v=XNh7SNRKJHk&t=2sVideo

 

Jaana Aarnion esitelmä Forssassa 

 

Toiminnan vaikuttavuutta on selvitetty Jyväskylän yliopiston gradutyössä https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/49015

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: