Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Kuulo, näkö, haju, maku, tunto – Green Care -toimintamallissa aistit päästetään valloilleen, hallitusti


19.08.2020

"Green Care -toimintamallin perusajatus on luontoyhteyden luominen. Miten voimme edesauttaa tätä yhteyden luomista? Aistien avulla. Jokaisella meillä on aisteja, mutta jokaisella meillä ne myös toimivat eritavoin. Kuulemme, näemme, haistamme, maistamme ja tunnemme asioita eri tavalla. Aistiemme välittämät kokemukset tuottavat myös jokaiselle erilaisia mielikuvia. 


 

Aistit ovatkin osa jokapäiväistä elämäämme. Emme kuitenkaan aktiivisesti panosta niiden käyttöön arkielämässämme. On myös ihmisiä, joilla on rajoitettu määrä käytettävissä olevia aisteja.

 

Aistien herättelyä - Green Care -toiminnassa tarvitaan ohjausosaamista ja ammattitaitoa toimia olemassa olevassa toimintaympäristössä yksilö- ja ryhmätasolla

Ohjaajalla tulee olla tietoa siitä, mitä aisteja käytettävässä eläin-, puutarha-, luonto- tai maatila-avusteisessa menetelmässä kannattaa erityisesti korostaa ja miten; mitkä aistit voidaan hetkeksi sulkea taka-alalle ja mihin keskittyä juuri tässä toimintamallissa ja -ympäristössä ja mitä hyvinvointivaikutuksia uusi aistikokemus antaa osallistujille, jne.

 

On myös tunnettava osallistujien taustat. Aiemmin koettu pelottava kokemus esim. eläinten parissa vaikuttaa tilanteen tarjoamiin aistimuksiin. Kokemus koiran puraisusta, kissan raapaisusta, hevosen potkaisusta tai mistä tahansa luontoelementtiin liittyvästä negatiivisesta tai pelkoa aiheuttavasta tilanteesta vaikuttaa tuleviin kokemuksiin ja tuntemuksiin, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Toisaalta luontoelementit voivat aiheuttaa arkuutta ja jopa pelkoa ilman aiempaa negatiivista kokemusta. Olemme kaikki yksilöitä - toisen ilo voi olla toiselle suuri pelko tai haaste.

 

Tuntosarvet pystyyn – myös ohjaajalla

Green Care -palvelussa ohjausosaaminen näkyy mm. siten, että ohjaaja osaa nostaa esille erityisesti menetelmän hyvinvointivaikutuksia nostattavia aisteja. Esim. eläinavusteisuudessa voidaan korostaa tunto- ja näköaisteja; miltä eläimen silittäminen ja hoitaminen tuntuu, miten eläin reagoi tilanteeseen, miten oma keho reagoi tilanteeseen, mitä tunteita kohtaamisesta syntyy ja voisiko muistikuvaa näistä tunteista hyödyntää mm. myöhemmin muisti- tai printtikuvien avulla. Eläinavusteisuudessa myös eläimen reagointi ja olemus vaikuttaa vahvasti ihmisen kokemaan kokemukseen. Eläinavusteista toimintaa suunniteltaessa onkin tärkeää oikeanlaisen eläimen valinta, koulutus ja soveltuvuuden testaaminen. Stressaantunut eläin herättää omien aistiemme kautta kehoomme viestiä mahdollisesta uhkatilanteesta, joka puolestaan ruokkii omaa stressitasoamme.

 

Kokeaksemme asioita tarvitsemme aisteja, mutta myös tavoitteellista ohjausta niiden käyttämiseen

Green Care -toimintaa ohjaavan ammattitaitoa suhteessa menetelmään ja toimintaympäristöön ei voida korostaa liikaa – toimintaympäristön, menetelmän ja käytettävien luontoelementtien tulee soveltua käyttötarkoitukseen eli tuottamaan luontoyhteyden syntymistä ja hyvinvointivaikutuksia toimintaan osallistuville.

 

Silti suosittelen hyödyntämään aisteja myös ilman ammattimaista ohjausta. Oman kehon kuuntelu eri ympäristöissä ja tilanteissa voi tuottaa oivalluksia, joista on hyötyä heti ko. tilanteessa tai myöhemmissä elämänvaiheissa. Systemaattinen omien aistien havainnoiminen lisää myös luonnon tarjoamia kokemuksia.

 

Juuri nyt onkin hyvä aika tehdä omia kokeiluja. Syksy on aikaa, jolloin puiden ja kasvien värimaailma lisääntyy, luonto on täynnä uusia eri sävyjä, värejä ja tuoksuja. Puutarhojen satokausi mahdollistaa uudet tuoksumaailmat. Oletko esimerkiksi huomannut, että omenapuun hedelmät tuoksuvat erilaisilta kypsymisasteen edetessä? Metsän tuoksut ja luonnoneläinten aktiivisuusaste vaihtelevat myös eri vuodenaikoina. Avaa siis aistisi yksi kerrallaan. Hakeudu luontoelementtien äärelle ja kokeile, mitä kuulet, tunnet, haistat, maistat tai näet ja miten kehosi ja mielesi reagoivat näihin tuntemuksiin. Syksy, jos mikä, on hyvää aikaa kartuttaa omaa aistikokemusmaailmaa!

Teksti ja kuva Maarit Aho, Green Care Finland ry, maarit.aho@gcfinland.fi

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: