Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Keinoja lääkkeiden käytön vähentämiseen koira-avusteisuuden kautta


11.05.2018

 Fysioterapeutti Öystein Johannessen on työskennellyt Ruotsissa viimeisen kahdeksan vuoden ajan koira-avusteisuuden menetelmiä käyttäen. Öystein kertoi työstään vanhusten ja muistisairaiden parissa Green Care- seminaarissa Seinäjoella 8.5.2018.

 

Kuva. Stefan Bladh. https://sv-se.facebook.com/vardhundenothello/

 

”Koiran mukaan ottaminen työhön kävi melkein vahingossa”, Öystein kertoo koira-avusteisuuden alkuvaiheista. ”Yhtenä päivänä koira oli sattumalta mukana vastaanottotiloissa, ja alkoi sujuvasti seurustella asiakkaan kanssa.” Muutamien kokeilujen kautta Öystein huomasi, miten koiran kanssa oli mahdollista saavuttaa parempia tuloksia varsinkin stressioireita kokevien asiakkaiden kanssa. Myös asiakkaat alkoivat kyselemään, milloin koira, bordercollie Othello, olisi taas paikan päällä.

 

Nyt työpari on kouluttautunut koira-avusteiseen työskentelyyn, ja saanut myös työstään useita kunniamainintoja. Vuonna 2014 Othello vastaanotti esimerkiksi Silviakodin kunniamaininnan, joka myönnetään kunnian osoituksena maan parhaille ammattilaisille, jotka työskentelevät muistisairaiden parissa.

 

Luontoelementtejä Öystein on pyrkinyt tuomaan mukaan palvelutalojen arkeen monessa muodossaan. Käytössä on ollut kanoja, hevosia, kissoja ja kaneja. Koira on kuitenkin hänen työssään ensisijaisena luottokumppanina. Sen etuna on ikiaikainen sopeutuminen ihmisen kanssa tapahtuvaan työskentelyyn. Koiran luontaiset, geneettiset ominaisuudet, saavat sen hakeutumaan vuorovaikutukseen ihmisen kanssa, ja nauttimaan siitä. Pitkän yhteisen työteon historian kautta, mikä koirille ja hevosille on yhteistä, on näiden eläinten tarkkuus ihmisen välittämien signaalien tulkinnassa kehittynyt varsin pitkälle.  

 

Seminaarin mielenkiintoisinta antia oli kuulla Öysteinin kokemuksista asiakkaiden kanssa tapahtuneesta työskentelystä. Näitä koiran ja ihmisen välisiä sanattoman vuorovaikutuksen hetkiä päästin myös todentamaan asiakastilanteissa tallennettujen, ja youtuben kautta saatavilla olevien videoiden, kautta.

 

Ensimmäisellä videolla kohdataan ahdistus- ja paniikkioireita kokeva vanhempi rouva, jonka luona Othello on vieraillut muulloinkin vastaavissa tilanteissa. Rouvan päästessä silittämään ja pitämään koiraa lähellään rauhoittuu tilanne nopeasti. Kokemusten mukaan vierailun vaikutukset pysyvät näkyvillä koko päivän ajan.

 

 

 

Vårdhunden Othello ersätter lugnande medicin https://www.youtube.com/watch?v=fSmDBcFnWC8

 

Toinen video välittää näkyville tuokion käden toimintaan kohdistuvista motorisista harjoitteista. ”Anker” on yli 90-vuotias mies, joka on äskettäin menettänyt vaimonsa. Koira-avusteisten harjoitteiden avulla saatiin Anker lähtemään liikkeelle huoneestaan, ja kiinnostumaan solmunteosta, joka hänelle oli merimies-ammatin myötä tuttua osaamista.

 

 

 

Vårdhunden Othello tränar handfunktion och grov kraft https://www.youtube.com/watch?v=sbO_wOPE9lM

 

Videoiden arvo on merkittävä, sillä omakohtainen kokemus kertoo kaikkein parhaiten menetelmien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Myös tutkimuksellista näyttöä menetelmistä alkaa jo kertyä. Etenkin eläimiin liittyvät rauhoittavat sekä sosiaalista vuorovaikutusta lisäävät vaikutukset ovat jo hyvin todennettuja.

 

Erityisen tärkeänä Ruotsissa pidetään koira-avusteisuuden tuomia mahdollisuuksia lääkkeiden käytön vähentämiseen ikäihmisten parissa.  Tavanomainen käytäntö muun muassa videolla esiintyneen ”Lotan” rauhoittamiseen olisi rauhoittavien lääkkeiden käyttö. Niiden haittapuolena on kuitenkin helposti apaattisuuden lisääntyminen. Eläimen kärsivällisen läsnäolon ja rauhoittavan kosketuksen kautta saatiin sama vaikutus, ilman lääkehoitoon liittyviä sivuvaikutuksia. ”Koira ymmärtää, kuinka surullinen olen”, toteaa Lotta, ahdistuksen hetken väistyessä.

 

Öystein kertoo koira-avusteisen työskentelyn tuoneen monia etuja paitsi asiakkaiden kanssa, myös työntekijöiden ja omaisten parissa tapahtuvaan kommunikaatioon. ”Ja jopa hoivalaitosten naapuruussuhteiden hoitoon”, Öystein muistelee työnteon kohtaamisia. Ihmisille on luontevaa pysähtyä ja antautua sosiaaliseen vuorovaikutukseen eläimen kanssa, minkä kautta avautuu puolestaan ammatilliseen työskentelyyn ja keskusteluun otollisia tilanteita.

 

”Mukavaa, että ei tarvinnut tehdä mitään harjoituksia”, on lausahdus, jonka Öystein pääsee usein työssään kuulemaan. Esimerkiksi parkinsonin tautia sairastavan miehen kanssa kävely- ja tasapainoharjoittelu käynnistyi, kun terapeutti totesi asiakkaalle: ”täällä on nyt paikalla joku, joka haluaisi leikkiä sinun kanssasi”, ja heitti pallon lattialle.

 

Öystein painottaa koirien soveltuvuustestien merkitystä, sillä työssään koira joutuu moniin erilaisiin ympäristöihin, jotka eivät ole eläimen luontaista elinympäristöä. Hoivakoirilta vaaditaan poikkeuksellista rauhallisuutta sekä häiriöiden sietokykyä. Ohjaajalta vaaditaan puolestaan jatkuvaa tarkkaavuutta ja tilannetajua, jotta vaativatkaan kohtaamiset eivät käy liiallisiksi eläimen omalla hyvinvoinnille.

 

Hoivakoira Othellosta netissä: 

http://vardhundenothello.tumblr.com/

 

Tietoa Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla –hankkeesta.

 

 

 

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: