Uutiset

Etusivu » Ajankohtaista » Uutiset

Uutiset

Eläinavusteisuus vastuullisesti käyttöön hyvinvointialueiden ja kuntien palveluihin


16.06.2022

Luonnonvarakeskuksen eläinavusteiseen toimintaan liittyvä Policy Brief julkaistiin 15.6. eduskunnan eläinavusteisen työryhmän tilaisuudessa.

 

Seuraavassa otteita Luke Policy Briefista:

 

Eläimet edistävät tutkitusti ihmisten hyvinvointia. Koulu- ja lukukoirat ovat Suomessa jo melko tuttu näky, ja eläinten mukanaolo myös muissa palveluissa on yleistymässä. Eläinavusteisuus on osa laajempaa luontoperustaisten palveluiden kenttää, johon kuuluu monenlaisia metsässä, vesistössä, puutarhassa tai maatilalla tuotettavia hyvinvointipalveluita. Eläinavusteisessa työssä esimerkiksi ohjaaja, opettaja tai terapeutti ottaa eläimen mukaan työhönsä asiakkaan kasvatus-, hyvinvointi- tai kuntoutustavoitteen saavuttamiseksi. Työskentely on suunnitelmallista ja vastuullisesti toteutettua. Sekä ohjaajalla että eläimellä on koulutus työhönsä. Ammatilliset eläinavusteiset palvelut voivat olla yhtenä keinona vastaamassa kasvaviin hyvinvointi- ja terveyshaasteisiin. Samalla, kun lisätään ihmisten hyvinvointia, voidaan suojella alkuperäisrotuja, säilyttää kulttuuriperintöä ja vaalia luonnon monimuotoisuutta. 

 

Suosituksemme pähkinänkuoressa:


• Kansallisissa strategioissa tulee linjata, miten luonto- ja eläinavusteisuuden tarjoama hyvinvointipotentiaali tuodaan osaksi palvelukokonaisuuksia.


• Hyvinvointialueilla luonto- ja eläinavusteiset palvelut tulee huomioida hyvinvointialueen strategioissa sekä palvelurakenteessa.


• Kunnissa luonnon ja eläinten mahdollisuudet hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä on huomioitava hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa sekä palveluiden toteutuksessa.

 

 

Lue julkaisu kokonaisuudessaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-380-448-7

 


Takaisin uutisiin

yhteistyössä mukana: