Kysely

Etusivu » Yhdistys » Kysely

Jäsenille suunnattu kysely Green Care -palvelujen tuottamisen haasteista ja onnistumisista

Tämän Green Care Finland ry:n jäsenille suunnatun kyselyn tavoitteena on koota yhteen jäsenten kokemuksia Green Care (GC) -palvelujen tarjoamiseen liittyvistä mahdollisista haasteista ja onnistumisen kokemuksista. Kyseessä on lyhyt alustava kartoitus, johon toivomme vastauksia kaikilta GC-palveluja tuottavilta tai tuottamista suunnittelevilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Toivomme, että kerrot meille kokemasi haasteet palvelujen tuottamisen suhteen tai vastaavasti jaa meille tietosi, miten sait mahdolliset haasteet ratkaistua. Lisätietoja: maarit.aho@gcfinland.fi

 

Vastausaika 22.10.2019 mennessä.

1. TAUSTATIETO

1.1. Tuotan / olen suunnitellut tuottaa
1.2. Asiakasryhmät:
1.3. Tarjoamieni palvelujen taustalla onmikä:
1.4.Toimialue


 

 

1.5. Oletko tehnyt ilmoituksen GC–menetelmin tuotetusta yksityisestä sosiaalipalvelusta Aluehallintovirastolle?seuraaville sosiaalipalveluille:

(Voit eritellä mahdolliset lupa-asioihin liittyvät ongelmat kohdassa 2.2.3.)

 

1.6. Oletko rekisteröitynyt kunnan/sote–alueen palvelusetelipalveluntuottajaksi?


lista tuottamistani palvelusetelillä ostettavista palveluista:

(Voit eritellä mahdolliset palvelusetelikäytäntöihin liittyvät ongelmat kohdassa 2.2.4.)

 

1.7. Koetko, että palvelun GC–menetelmien kuvaamisesta ostajalle osana palvelua on enemmän


Perustelut:

 

2. HAASTEET

2.1. Olen kokenut haasteita GC–palvelujen tuottamisen tai tuottamisen suunnittelun yhteydessä


 

 

2.2. Haasteet ovat erityisesti liittyneet

2.2.1. Omaan osaamiseen ja ostajan koulutusvaatimuksiin


Millä tavalla haasteellista (osaaminen ja koulutusvaatimukset):
2.2.2. Julkisen sektorin asiakkaille suunnattuihin palveluihin


Millä tavalla haasteellista (julkiselle sektorille suunnatut palvelut):
2.2.3. Lupa–asioihin (esim. AVI)


Millä tavalla haasteellista (lupa–asiat):
2.2.4. Palvelusetelikäytäntöihin


Millä tavalla haasteellista (palvelusetelikäytännöt):
2.2.5. Muihin kuin edellä mainittuihin haasteisiin ja asiakkaiden vaatimuksiin (mihin, erittele GC–palvelujen tuottamisen tai tuottamisen suunnittelun yhteydessä esille nousseet haasteet tähän):

 

 

2.3. Palvelutyypit, joita mahdolliset haasteet ovat erityisesti koskeneet:

 

 

2.4. Asiakasryhmät, joita mahdolliset haasteet ovat erityisesti koskeneet:

 

 

2.6. Koetut haasteet ovat olleet este GC–palvelujen tuottamiselle
pääsyy miksi:
.

ongelma ratkesi koska:

 

3. ONNISTUMISET JA HYVÄT KÄYTÄNTEET JAETTAVAKSI

3.1. Miten olet selvittänyt tai tiedät, että on ratkottu GC–palvelujen tuottamiseen liittyviä haasteita ja ongelmia:
3.2. Mitkä ovat mielestäni ne keinot, joilla alan tai itse kokemasi haasteet on mahdollista ratkaista, ja mitä esimerkiksi Green Care Finland ry voisi tehdä asian suhteen:

 

4. YHTEYSTIEDOT (VAPAAEHTOINEN)

Halutessasi voit laittaa tähän viestin ja yhteystietosi, jos haluat, että yhdistys on sinuun yhteydessä ko. asian tiimoilta.

Lomakkeen lähetyksen varmennuskoodi *
Syötä kuvassa oleva numerosarja. Jos et pysty lukemaan numeroita, lataa uusi kuva

Pakolliset kentät * 

yhteistyössä mukana: