Tietoa koulutuksen järjestäjistä

Etusivu » Osaaminen » Tietoa koulutuksen järjestäjistä

Koulutuksen järjestäjiä

Green Care -perusteet (5 op) -kursseja löytyy esimerkiksi ammattikorkeakoulujen avoimesta tarjonnasta. Lisäksi luontolähtöistä koulutusta järjestetään mm. alla olevissa oppilaitoksissa, yksityisissä yrityksissä, yhdistyksissä sekä kehittämishankkeissa.

Ekopsykologia

 • Ekopsykologian koulutukset, Hyvän Mielen Tila/Pirkanmaan ihmissuhdetyö ry

Eläinavusteisuus

 • Eläinavusteisen hyvinvointipalvelun toteuttaminen, Ylä-Savon ammattiopisto
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta, mm. Ypäjän hevosopisto/Turun yliopisto, Itä-Suomen Yliopisto/Aducate, Diakonia ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan opisto, yksityiset yrittäjät
 • Ratsastusterapia, Ypäjän Hevosopisto 
 • Koira-avusteinen työskentely, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry.
 • Eläinavusteisuuden koulutuksia, Alfa Partners Oy
 • Eläin- ja koira-avusteisuuden koulutukset, Voimatassu.
 • Eläin- ja luontoavusteinen tunnetaitovalmennus,  Easel Training Oy
 • Eläinavusteinen valmennus, Green Care –yrittäjyyden edistäminen Keski-Pohjanmaalla ja Oulun Eteläisessä -hanke
 • Hevostoimija, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto-ohjaaja, Savon ammatti- ja aikuisopisto

Elämyspedagogiikka ja seikkailukasvatus

Erä- ja luonto-oppaat

Matkailu

 • Green Care matkailussa, mm. Ammattiopisto Livia, Turun AKK

Puutarha-avusteisuus

 • Terapeuttinen tai kuntouttava puutarhatoiminta, mm. Turun, Mikkelin ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut, Pirkanmaan aikuisopisto, Livian ammattiopisto, Pohjois-Pohjanmaan ja Hämeen kesäyliopistot sekä Keski-Pohjanmaan Opisto

Ympäristökasvatus

 • Keski-Suomen ympäristökasvatus

yhteistyössä mukana: