Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Hankkeen nimi
Luonto voimaksi Kainuussa (LUVOKA)

Hankkeen päätoteuttaja

Luonnonvarakeskus (LUKE)

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK).

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Maija Lipponen, tutkija, Luonnonvarakeskus maija.lipponen@luke.fi

 

Projektipäällikkö:

Minna Hökkä

puh 044-7157078

minna.hokka@kamk.fi

 

Hankkeen kotisivu

 

 

 

 

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti hyvinvointipalveluita aloittavat ja kehittävät yrittäjät. Lisäksi kohderyhmää ovat päättäjät, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä viranomais-tahot, eri alojen toimijat ja sidosryhmät. 

Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu Green Caren uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja kehit-täminen, ostaja-tuottajatahojen kohtauttaminen sekä eri toimijoiden verkostoitumisen parantaminen. Hankkeen toimenpiteitä ovat myös Green Care -toiminnan tunnettavuuden ja yleisen tiedon lisääminen, Green Care -palvelutarpeiden kartoittaminen Kainuussa sekä tiedonvälitys laatu ja kehittämistoiminnasta mm. Green Care –laatumerkistä. 

Tavoitteena on luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat laadukkaan Green Care -liiketoiminnan kasvun ja kehityksen Kainuussa.

 

 

Hankkeen tuloksia:

 

Kähkonen, T.,Tervo, S. 2018. LUONTO VOIMAKSI KAINUUSSA Green Care -palveluiden mahdollisuudet. Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK). 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/141086/Kahkonen_Tuulikki.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Säkkinen, J. 2018. Green Care osaksi Kainuun maataloutta. Selvitys kainuulaisten maatilojen Green Care -toiminnasta. Luonnonvara- ja ympäristöala, Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma, Savonia. 

 

Kotilainen, H., Lipponen, M., Hökkä, M., Leskinen, M. 20017.  Green Care -palveluiden tarve Kainuussa. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun julkaisusarja B / Raportteja ja selvityksiä B82. 

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/140352/B-julkaisu%20luvoka.pdf;jsessionid=0B1DB9F24AF32363EF79D44902FF0CA3?sequence=1

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Alueellinen
Kainuu

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2017

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: