LuontoVoiman ja LuontoHoivan palvelun edellytykset

Etusivu » Laatu » LuontoVoiman ja LuontoHoivan palvelun edellytykset

LuontoHoivan ja LuontoVoiman palvelun edellytykset

Lähde http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-861-0LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatumerkki kertoo, että kyseessä on ammattitaitoisesti ja vastuullisesti toteutettu luontoperustainen palvelu, jossa noudatetaan Green Care -toimintaperiaatteita ja -laatukriteerejä. Palvelun edellytykset liittyvät käytettyjen menetelmien tieteelliseen perustaan, toiminnan tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, erilaisten luontoperustaisten toimintamuotojen soveltuvaan käyttöön juuri tietylle asiakkaalle, luontoyhteyden vahvistumiseen sekä ohjauksen ja reflektoinnin merkitykseen.  

 

Green Care -palveluissa ympäristö ei ole vain tausta, jossa toiminta ja vuorovaikutus tapahtuvat. Green Care -palveluille yhteistä on luontoyhteys, jota ohjauksessa tuetaan. Ohjattuun luontokokemukseen kuuluu, että ympäristö on valittu asiakaslähtöisesti ja tarkoituksenmukaisesti ja että luontoelementti on tavoitteellisesti kytketty kuntoutus-, terapia-, hoito- ja ohjausprosesseihin. Ohjaaja tietää asiakkaan psyykkiseen tai fyysiseen tilaan tai tarpeeseen liittyvät tavoitteet, ja osaa tunnistaa, miten luontoympäristön ja sosiaalisen ympäristön avulla näihin tavoitteisiin voidaan pyrkiä ja päästä.

 

Laatumerkkiä haettaessa laatutyökirjassa tulee mm. kuvata ja nimetä palvelussa käytettävät luontoperustaiset menetelmät tai harjoitteet, ja mikä tärkeintä: perustelut niiden käytölle. Palvelun sisältämää toimintaa kannattaa kuvata käytännön asiakastyön näkökulmasta – mitä konkreettisesti tehdään, miten ja miksi. Laatumerkkejä haettaessa kannattaa pohtia ja kuvata, miten toiminta poikkeaa hyvästä tavallisesta arkielämästä ja luonnossa vietetystä vapaa-ajasta, kuten omaehtoisesta ulkoilusta, tai muusta ammattimaisesta luontotoiminnasta.

 

Teksti ja kuva sekä lisää aiheesta: Ilmarinen, Katja & Salonen, Kirsi (2019). Näkökulmia laadukkaaseen Green Care -palveluun. Julkaisussa Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Toim. Martta Ylilauri ja Anja Yli-Viikari. Levón-instituutin julkaisuja 143.


yhteistyössä mukana: