Hankkeen nimi
Hoivafarmi

Hankkeen päätoteuttaja

HY, Ruralia-instituutti

Mikkelin ammattikorkeakoulu

 

Yhteystiedot

Teija Skyttä, teija.skytta@mamk.fi

050-56 888 97

seija.nissinen@mamk.fi

johanna.hirvonen@mamk.fi

leena.uosukainen@mamk.fi 

paivi.pylkkanen@helsinki.fi 

 

HANKE ON PÄÄTTYNYT.

 

 

 

Hankkeen tuloksia: 

Hirvonen, J. Uosukainen, L. 2015. Luonnon hyvinvointivaikutusten mittaaminen Hoivafarmi-hankkeessa. Teoksessa Anu Haapala (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä. 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104400/URNISBN9789515885371.pdf?sequence=1 Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D65, ss. 140-145.

 


Hirvonen, J. 2015. Kuntouttavaa green care – toimintaa oppimassa: toimintaympäristönä englantilainen terapiapuutarha. Teoksessa Anu Haapala (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D65, ss. 153-158.


Nissinen, S. 2015. Maatilalta toiminnallisuutta sosiaalialan työhön. Teoksessa Anu Haapala (toim.) Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja D65, ss. 159-165.


Pylkkänen, P. 2016. Voiko hyvinvointialasta kasvaa palveluliiketoimintaa maatalouden rinnalle? http://www.helsinki.fi/ruralia/lehtiarkisto/Ruralia1_2016.pdf

Ruralia-lehti Ruralia. 2016 (1).


Pylkkänen, P. 2016. Hoivamaataloudestako vastauksia maaseudun palvelutuotantoon? 

Teoksessa Kattilakoski, Mari & Siirilä, Heli 2016 (toim.). Oppiva maaseutu. 24 valtakunnallisen maaseutututkijatapaamisen abstraktikirja. Lapin yliopisto, Rovaniemi.


Hirvonen, J. Uosukainen, L. 2016. Kuntoutujan polku palvelukodista farmille. UAS Journal 2/2016. WWW-julkaisu: https://uasjournal.fi/tutkimus-innovaatiot/kuntoutujan-polku-palvelukodista-farmille/


Hirvonen, J. 2016. Kohtaamisia kasvilavojen äärellä – työelämäjakso englantilaisella terapiapuutarhalla. Teoksessa Arja Haikara ja Helena Horn (toim.) Kuhan kokeilin: kansainvälisyys, kielet ja viestintä ammattikorkeakoulussa. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Vapaamuotoisia julkaisuja 69.


Saren,H. Uosukainen, L. 2016.  Luonnon hyvinvointivaikutusten ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen matkailussa. Luonnollista hyvinvointimatkailua. Artikkelikokoelma, MAMK julkaisusarja 2016.


Pylkkänen, P. 2016. Hoivamaatalous on varteenotettava vaihtoehto. Yliö Maaseudun Tulevaisuus – lehdessä 25.11.2016.

 

Pylkkänen P. Skyttä T. (Eds.) 2016.  Tienviittoja hoivamaatilatoimintaan. Vapaamuotoisia julkaisuja – Free-From Publications 87, Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

 

Opinnäytteitä:

Kähäri, M, Niemelä, A. 2016. Hoivamaatilatoimintaa mielenterveyskuntoutujille: Opas maatalousyrittäjille. Opinnäytetyö MAMK Sosiaalialan koulutusohjelma. http://www.theseus.fi/handle/10024/116144

 

Muikku, R. 2016. Eläinten hyvinvoinnin huomioiminen Green Care -toiminnassa maatilalla. Opinnäytetyö Karelia –AMK Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/113363/OPNRaisaMuikku.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Videot:

Juhon päivä Hoivafarmilla (You Tube – video) https://www.youtube.com/watch?v=WCxedBx8AE8 Hoivafarmilla tavataan! ( You Tube –video) https://youtu.be/z3CgsTrolow

 

Muuta: 

Toimintakyvyn mittaaminen Hoivafarmi hankkeessa Leena Uosukainen ja Johanna Hirvonen yliopettajat Mikkelin ammattikorkeakoulu 3.6.2015

https://docplayer.fi/21523994-Toimintakyvyn-mittaaminen-hoivafarmi-hankkeessa-leena-uosukainen-ja-johanna-hirvonen-yliopettajat-mikkelin-ammattikorkeakoulu-3-6.html

 

 

 

 

 

  Hankkeen toteutusalue/-alueet
  Alueellinen
  Etelä-Savo

  Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
  Euroopan sosiaalirahasto, ESR

  Hankkeen sisältö
  Kehittäminen Tutkimus Tiedottaminen

  Hankkeen alkamisvuosi
  2014

  Hankkeen päättymisvuosi
  2016

  yhteistyössä mukana: