Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!

Etusivu » Kehittäminen » Hanke-esittelyt » Hankkeet » Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!

Hankkeen nimi
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!

Hankkeen päätoteuttaja

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 

Hankkeen muut toimijat

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

SEDU Aikuiskoulutus

 

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Anne Matilainen, anne.matilainen@helsinki.fi, puh. 050 415 1156 & Maarit Aho, maarit.aho@helsinki.fi,

puh. 050 317 9238.

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy

Sanna Jyllilä, sanna.jyllila@seamk.fi, puh. 040 8300 400 & Maria Suomela, maria.suomela@seamk.fi, puh. 040 680 7502 & Anu Aalto, anu.aalto@seamk.fi, puh. 040 680 7524.

 

SEDU Aikuiskoulutus

Päivi Haanpää, paivi.haanpaa@sedu.fi, puh.

040-868 0185.

HANKKEEN KOTISIVU

Hankkeen tavoitteena on edistää Etelä-Pohjanmaan Green Care -toimintaa ja toimintaedellytyksiä. Hankkeen käytännön toimenpiteet jakautuvat kolmeen osaan:

  • Green Care -tiedotus ja tunnettuuden lisääminen mahdollisille palvelun tarjoajille, ostajille ja asiakkaille. 
  • Green Care -palvelukonseptien kehittämisen tukeminen luomalla neljä käytännönläheistä Green Care -kehittämisalustaa erilaisille asiakasryhmille; koulu- ja erityisopiskelijaryhmille, työhyvinvointiryhmille, aikuissosiaalityönryhmille sekä maatilojen käyttöönotolle Green Care -ympäristönä.
  • Green Care -verkostojen kehittäminen.

Hankkeen toteutusalue/-alueet
Maakunnallinen
Etelä-Pohjanmaa

Rahoittaja(t) ja rahoitusohjelma
Euroopan maaseuturahasto

Hankkeen sisältö
Kehittäminen, Tiedottaminen

Hankkeen alkamisvuosi
2016

Hankkeen päättymisvuosi
2018

yhteistyössä mukana: