Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
   
   
   
Koulutuksen hinta
0 - 2900
Löytyi: 46 kpl
Aikuisten kesäleiri luonnossa
Lapsuuden kesäleirit ovat takana, mutta mitä jos aikuisenakin voisit lähteä leirille? Miltä kuulostaisi rauhallinen oleskelu luonnossa, luontohyvinvointiaiheiset tuokiot ja retkeilyyn kannustavat tietoiskut? Nauti kesäpäivistä luonnossa liikkuen j

Vapaan sivistystyön koulutus

Centria: Green Care -perusteet, 5 op
17.01.-29.03.2019. Verkkokoulutus + yksi lähipäivä Kokkolassa. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Centria: Green Care menetelmät ja toimintamuodot 5 op
Opintojakson käytyäsi osaat nimetä, analysoida ja soveltaa Green Care -toiminnan keskeisiä menetelmiä ja toimintamuotoja sekä luonnon hyvinvointivaikutuksia niissä.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Equines in Therapy Level 1 -koulutus
Equines in Training (EiT) -koulutus on Katarina Lundgrenin ja Emily Kiesonin luoma jatkokoulutus hevosavusteisen terapian/toiminnan parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille henkilöille.

Lyhytkurssi Muu

Gradia: Green Care perusteet verkkokurssi (5 op)
Koulutuksessa tutustut Green Care toiminnan käsitteisiin, toimintamuotoihin sekä menetelmiin. Opit ymmärtämään luontosuhteen merkitystä ja toimintaympäristöjen monimuotoisuutta. Tutuksi tulevat myös luonnon hyvinvointivaikutukset sekä Green C

Täydennyskoulutus Lyhytkurssi

Green Care - perusteet, 5 op
26.2.2019 - 23.4.2019 Green Care Pro perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen. Opintojaksolla opit erottamaan

Täydennyskoulutus

Green Care -perusteet, 5 op
21.01.-17.03.2019. Koulutuksen sisältönä on luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö ja Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit. Koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia, 5 op
16.09.-30.11.2019. Verkkokoulutus. Opit tunnistamaan gc-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja gc-palvelujen tuottamisen ohjeet ja säädökset sekä laadunhallinnan ja omavalvonnan vaatimukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care ja Hyvä Elämä
Askarruttaako sinua ihmisen ja luonnon yhteys? Mitä luonnossa ollessasi sinulle tapahtuu ja miksi? Millä tavoin voisit tuoda luonnon hyvinvointivaikutuksia enemmän omaan, lähimmäistesi tai asiakkaidesi elämään?

Muu

Jamk: Green Care -perusteet, 5 op
11.03.-10.05.2019. Opit luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sen taustateoriat ja luonnon käyttämisen omassa toiminnassa. Opit Green Caren määrittävät tekijät, laatukriteerit ja toiminnan erityispiirteet.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op
02.01.-08.03.2019. Opitaan määrittelemään oman alan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet ja analysoimaan Green Care toimintaympäristöjä sekä suunnittelemaan niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Jamk: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op
01.02.-10.05.2019. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia, opit tuntemaan menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä soveltamaan koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Täydennyskoulutus

Jyväskylän kesäyliopisto: Luontoyhteysmenetelmät II
Edistynyt luontoyhteysmenetelmien ohjaaja kulkee omassa elämässään kohti vahvaa luontoyhteyttä ja kestävää elämäntapaa. Hän on tietoinen kulttuurisista tekijöistä, jotka ovat vahvan luontoyhteyden ja kestävän hyvinvoinnin esteenä, ja pysty

Lyhytkurssi

Jyväskylän kesäyliopisto: Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyd

Lyhytkurssi

Karelia: Green Care -perusteet, 5 op
04.02.-31.05.2019. Verkkokoulutus. Tutustutaan monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Karelia: Green Care perusteet, 5 op, verkkokurssi
Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus

Karelia: Green Care perusteet, 5 op. Monimuotokoulutus
Green care –opinnoissa tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus

Keski-Pohjanmaan kansanopisto: Puutarhaterapia ja green coach- koulutus 20op
Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach- toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään uudella tavalla perinteist

Vapaan sivistystyön koulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op
Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Avoin korkeakoulutus

Lapin AMK: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op
Opiskelija osaa määritellä omalla alallaan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet. Opiskelija osaa analysoida Green Care toimintaympäristöjä ja suunnitella niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Lapin AMK: Green Care perusteet, 5op
Green Care Pro perusteet –jakso antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Lapin AMK: Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena 5 op
Opiskelijat osallistuvat kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on perehtyä Green Care -menetelmiin sekä soveltaa yksilökeskeisen elämänsuunnittelun menetelmää (YKS/PCP) luontotoiminnan valinnassa ja toteuttamisessa.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita - Green Care ja Blue Care
Verkkokoulutus. 01.01.-30.11.2019 välisenä aikana omaan tahtiin. Opit luontosuhteen, Green Care ja Blue Care -peruselementin, luontoon perustuvat toimintamuodot, asiakasryhmät, vesiluonnon mahdollisuudet sekä hyvinvointipalveluiden suunnittelun.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luonto ja eläimet hyvinvoinnin tukena
Kurssilla esitellään luonto- ja eläinavusteisen toiminnan taustateorioita ja kerrotaan käytännön kokemuksista alan yrittäjänä. Lisäksi tehdään käytännön harjoituksia. Tiivis monialainen kokonaisuus luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuksi

Lyhytkurssi

Luonto-ohjaaja / Green Care -hevostoimija, 180 osp
07.01.2019 alkaen. Monimuotokoulutus.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas, 150 osp
11.04.2019-11.10.2020.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto Erikoistumiskoulutus

Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op
15.04.-07.10.2019 Koulutus antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä sekä lisää tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät, 5 op
15.03.-31.05.2019. Opit toteuttamaan luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti, ohjaamaan kuntoutumisprosessia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen ja arvioimaan asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet, 5 op
07.01.-31.03.2019. Verkkokoulutus. Koulutuksen sisältönä on luontolähtöinen ammatillinen koulutus, luontosuhde ammatillisen toiminnan perustana, luonnon hyödyntäminen kuntouttavassa työssä ja keskeiset luonnon hyvinvointivaikutukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op
15.02.-30.04.2019. Verkkokoulutus. Sisältönä on luontolähtöiset toimintaympäristöt ja menetelmät kuntoutumisessa, asiakkaan tuen tarve, mitä luontolähtöinen toiminta edellyttää ohjaustyöltä ja luovuuden sekä leikillisyyden merkitys kuntout

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Kurssilla saat syventävää tietoa luontoyhteyd

Lyhytkurssi

Luontoyhteysohjaajan koulutus
Luontoyhteysohjaajan koulutus tarjoaa valmiudet integroida luontokuntoutuksen eri toimintatavat omaan ammatilliseen toimintaan sekä tiedostaa luontoyhteyden hyvinvointia ja terveyttä edistävä vaikutus.

Muu

Luontoyhteysohjaajan koulutus, 5op
Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa voimaantuen samalla itsekin.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan Opisto: Luontolaulukurssi
anni Orasmaan vetämä luontolaulukurssi kutsuu rentoutumaan ja inspiroitumaan luonnosta ja äänestä keskellä pimeintä marraskuuta.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan Opisto: ShindoWalk metsässä
Shindo on japanilainen venyttely- ja itsehoitomenetelmä, joka tähtää rentoutukseen ja fyysisen tasapainon löytämiseen. Shindo vapauttaa kehon ja mielen jännityksiä ja stressiä sekä auttaa kuuntelemaan omaa kehoa. ShindoWalk tehdään metsässä.

Vapaan sivistystyön koulutus

Pollesta potkua mielenterveyteen - hevosavusteinen Green Care -koulutus
24.08-14.12.2018. Saat välineitä oman hyvinvoinnin huoltamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja oman sekä toisten muutosprosessin tukemiseen.

Lyhytkurssi

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 15 op, Kälviä
08.09.2018 - 10.03.2019 Monimuoto-opiskelu, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti
21.09.2018 - 18.05.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Sakky: Luontoalan ammattitutkinto, Green Care painotteinen erä- ja luonto-opas, 150 osp
29.03.2019 alkaen. Opit luonnontuntemusta, erätaitoja, ensiapua ja luonnon tuotteistamista sekä luontohyvinvointipalveluiden ja Green Care -palveluiden järjestämistä.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Seamk: Green Care -menetelmät ja toimintamuodot, 5 op
18.03. - 02.06.2019. Pääasiassa etäopetus + yksi lähipäivä. Opit Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset, Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä, laatuvaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Snellman-kesäyliopisto: Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Täydennyskoulutus

Syvempään yhteyteen-workshop

Lyhytkurssi

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

ValkoinenTalo Partner: Puutarhaterapia & Green Coach - koulutus 15 op. / syventävät opinnot 10 op.
Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään psykofyysistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä ennenaikaista työ- ja toimintakyvyn menettämistä. Ilm. helmikuusta -18 alkaen

Täydennyskoulutus Työvoimakoulutus Erikoistumiskoulutus

Xamk: Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
06.05-11.08.2019. Verkkokoulutus. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan, miten luontoa hyödynnetään varhaiskasvatuksessa, opit toteuttamaan luonto- ja ympäristökasvatusta lapsilähtöisesti

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Xamk: Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet , 5 op
02.09-20.10.2019. Mitä ammatillisella luontolähtöisellä toiminnalla tarkoitetaan? Miten oma luontosuhteesi rakentaa ammatillista toimintaasi kuntouttavassa työssä? Mitkä ovat luontolähtöisen toiminnan teoreettiset lähtökohdat ja tutkimukset? Mi

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

yhteistyössä mukana: