Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
   
   
Koulutuksen hinta
0 - 2900
Löytyi: 26 kpl
Centria: Green Care -perusteet, 5 op
17.01.-29.03.2019. Verkkokoulutus + yksi lähipäivä Kokkolassa. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää luonnon vaikuttavuutta Green Care -toiminnan perustana sekä tietoa ja välineitä yksilölliseen luontosuhteen tarkasteluun ja tukemiseen.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care -perusteet, 5 op
21.01.-17.03.2019. Koulutuksen sisältönä on luonnon vaikuttavuus: luontosuhde, luonnon hyvinvointivaikutukset, ohjaustyö ja Green Care –toiminta: termit ja käsitteet, toimintakenttä, laatukriteerit. Koulutus toteutetaan verkko- ja lähiopetuksena.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care -yrittäjyysvalmiuksia, 5 op
16.09.-30.11.2019. Verkkokoulutus. Opit tunnistamaan gc-liiketoiminnan mahdollisuuksia ja gc-palvelujen tuottamisen ohjeet ja säädökset sekä laadunhallinnan ja omavalvonnan vaatimukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Green Care perusteet, 5 op
20.08.-31.12.2018. Verkko-opetus. Koulutuksessa tutustut Green Care -toiminnan käsitteisiin, menetelmiin, elementteihin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin lakeihin ja säädöksiin.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Grundkurs i Green Care 5 sp
10.09.-31.12.2018

Jamk: Green Care -perusteet, 5 op
11.03.-10.05.2019. Opit luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sen taustateoriat ja luonnon käyttämisen omassa toiminnassa. Opit Green Caren määrittävät tekijät, laatukriteerit ja toiminnan erityispiirteet.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Jamk: Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt, 5 op
02.01.-08.03.2019. Opitaan määrittelemään oman alan keskeiset asiakkuudet ja hyvinvointitavoitteet ja analysoimaan Green Care toimintaympäristöjä sekä suunnittelemaan niiden soveltuvuutta Green Care toimintaan.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Jamk: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö, 10 op
01.02.-10.05.2019. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia, opit tuntemaan menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä soveltamaan koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Täydennyskoulutus

Karelia: Green Care -perusteet, 5 op
04.02.-31.05.2019. Verkkokoulutus. Tutustutaan monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Luonnosta hyvinvointia ja palveluita - Green Care ja Blue Care
Verkkokoulutus. 01.01.-30.11.2019 välisenä aikana omaan tahtiin. Opit luontosuhteen, Green Care ja Blue Care -peruselementin, luontoon perustuvat toimintamuodot, asiakasryhmät, vesiluonnon mahdollisuudet sekä hyvinvointipalveluiden suunnittelun.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
15.10.-16.12.2018. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksessa ja miten luontoa hyödynnetään tavoitteellisesti varhaiskasvatuksessa.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luonto-ohjaaja / Green Care -hevostoimija, 180 osp
07.01.2019 alkaen. Monimuotokoulutus.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas, 150 osp
11.04.2019-11.10.2020.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto Erikoistumiskoulutus

Luontohoiva -ohjaajakoulutus, 10 op
15.04.-07.10.2019 Koulutus antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä sekä lisää tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Luontolähtöisen kuntouttavan työn menetelmät, 5 op
15.03.-31.05.2019. Opit toteuttamaan luontolähtöistä toimintaa asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti, ohjaamaan kuntoutumisprosessia luontolähtöisiä menetelmiä soveltaen ja arvioimaan asiakkaan toimintakyvyn muutoksia kuntoutusprosessissa.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöisen kuntouttavan työn perusteet, 5 op
07.01.-31.03.2019. Verkkokoulutus. Koulutuksen sisältönä on luontolähtöinen ammatillinen koulutus, luontosuhde ammatillisen toiminnan perustana, luonnon hyödyntäminen kuntouttavassa työssä ja keskeiset luonnon hyvinvointivaikutukset.

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontolähtöiset toimintaympäristöt kuntouttavassa työssä, 5 op
15.02.-30.04.2019. Verkkokoulutus. Sisältönä on luontolähtöiset toimintaympäristöt ja menetelmät kuntoutumisessa, asiakkaan tuen tarve, mitä luontolähtöinen toiminta edellyttää ohjaustyöltä ja luovuuden sekä leikillisyyden merkitys kuntout

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

Luontoyhteysohjaajan koulutus
28.06-06.10.2019. Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus Lyhytkurssi

Pollesta potkua mielenterveyteen - hevosavusteinen Green Care -koulutus
24.08-14.12.2018. Saat välineitä oman hyvinvoinnin huoltamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja oman sekä toisten muutosprosessin tukemiseen.

Lyhytkurssi

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 15 op, Kälviä
08.09.2018 - 10.03.2019 Monimuoto-opiskelu, joka koostuu perusopinnoista, syventävistä opinnoista, omasta tutoroinnista, työnohjauksesta sekä harjoittelusta.

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus 30 op. Lahti
21.09.2018 - 18.05.2019, sisältää 16 lähiopetuspäivää, etäseminaarin ja harjoittelujakson

Täydennyskoulutus Vapaan sivistystyön koulutus

Sakky: Luontoalan ammattitutkinto, Green Care painotteinen erä- ja luonto-opas, 150 osp
29.03.2019 alkaen. Opit luonnontuntemusta, erätaitoja, ensiapua ja luonnon tuotteistamista sekä luontohyvinvointipalveluiden ja Green Care -palveluiden järjestämistä.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto

Seamk: Green Care -menetelmät ja toimintamuodot, 5 op
18.03. - 02.06.2019. Pääasiassa etäopetus + yksi lähipäivä. Opit Green Care -menetelmien ja toimintamuotojen hyvinvointivaikutukset, Green Care -menetelmät ja toimintamuodot käytännössä, laatuvaatimukset ja verkostojen mahdollisuudet

Täydennyskoulutus Avoin korkeakoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

ValkoinenTalo Partner: Puutarhaterapia & Green Coach - koulutus 15 op. / syventävät opinnot 10 op.
Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään psykofyysistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä ennenaikaista työ- ja toimintakyvyn menettämistä. Ilm. helmikuusta -18 alkaen

Täydennyskoulutus Työvoimakoulutus Erikoistumiskoulutus

Xamk: Luonto- ja ympäristökasvatus varhaiskasvatuksessa, 5 op
06.05-11.08.2019. Verkkokoulutus. Opit mitä kestävällä elämäntavalla sekä luonto- ja ympäristökasvatuksella tarkoitetaan, miten luontoa hyödynnetään varhaiskasvatuksessa, opit toteuttamaan luonto- ja ympäristökasvatusta lapsilähtöisesti

Avoin korkeakoulutus Lyhytkurssi

yhteistyössä mukana: