Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
   
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
   
   
LH- & LV-LAATUMERKKIEN KOULUTUSVAATIMUS    
Koulutuksen hinta
0 - 6900
Löytyi: 20 kpl
Centria-amk: Grundkurs i Green Care
Green Care-begreppet och verksamhetens utveckling

Avoin korkeakoulutus

EASEL Ohjaaja koulutukset 2020 - Rovaniemi ja Vihti

Täydennyskoulutus Muu

Eläinavusteinen valmentaja – Alfa Partners Dog® (30 op)
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa oma

Täydennyskoulutus

Green Care Pro asiakkuudet ja toimintaympäristöt
Koulutuksen suorittanut saa valmiuksia kohdata erilaisia asiakkaita, tunnistaa heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan sekä hyödyntää Green Care -menetelmiä asiakkaan hyvinvoinnin tukemisessa.

Avoin korkeakoulutus

Green Care Pro palveluntuottaminen
Koulutuksen käytyäsi osaat suunnitella kannattavaa Green Care -liiketoimintaa, kehittää omaan toimialaasi pohjautuvia Green Care -palvelutuotteita, arvioida Green Care -toiminnan vaatimaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, arvioida Green Care -krit

Avoin korkeakoulutus

Jyväskylän kesäyliopisto: Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Luontoympäristö edistää tutkitusti ihmisten psyykkistä ja fyysistä terveyttä. Luonto mm. lievittää stressiä, tukee oppimista ja keskittymiskykyä sekä lisää myönteisiä tunteita ja kokemuksia. Mutta mikä meitä sitten nykyisessä elämänta

Lyhytkurssi

Karelia Ammattikorkeakoulu: Green Care II, luontoperustaisten palveluiden ohjausosaaminen
Tutustut monipuolisesti luontoperustaisen toiminnan ohjauksen mahdollisuuksiin eri asiakasryhmille. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan oman ammattialasi suuntaista luontoperustaista toimintaa.

Avoin korkeakoulutus

Karelia Ammattikorkeakoulu: Green Care perusteet (5op)
Tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Avoin korkeakoulutus

Karelia: Green Care perusteet, 5 op Monimuotokoulutus
Green care –opinnoissa tutustut monipuolisesti Green Care -toiminnan keskeisiin käsitteisiin, elementteihin, menetelmiin, luontosuhteeseen, toimintaympäristöihin sekä toimialaan liittyviin säädöksiin ja lakeihin.

Täydennyskoulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op
Jyväskylä 16.4.2020 -15.8.2020. Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja

Täydennyskoulutus

Luontohoiva -ohjaajakoulutus 10 op
Luontohoiva -ohjaajakoulutus 26.10.2020–15.3.2021 (7 lähipäivää), Kuusamo

Täydennyskoulutus

Luontohoivaohjaaja-koulutus
Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä, sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä

Täydennyskoulutus

Muurlan Opisto: Luontolaulukurssi
anni Orasmaan vetämä luontolaulukurssi kutsuu rentoutumaan ja inspiroitumaan luonnosta ja äänestä keskellä pimeintä marraskuuta.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan Opisto: Luontoyhteysohjaajan koulutus, 5op
Opi konkreettisia luontoyhteysmenetelmiä ja luonto-ohjelmakokonaisuuksien tekoa niin opetuksessa ja ohjauksessa kuin matkailu- ja eräopaspalveluissa voimaantuen samalla itsekin.

Vapaan sivistystyön koulutus

Muurlan opisto: Työnohjaajakoulutus

Erikoistumiskoulutus Muu

Puutarhaterapia
Puutarhaterapia & Coach -koulutus (20 op), Kotka

Täydennyskoulutus

SAMK: Luonnosta hyvinvointia ja palveluita: Green Care ja Blue Care (5op)
Luonnon hyvinvointivaikutukset, luontosuhde, Green Care ja Blue Care, Green Care -palveluiden peruselementit ja -edellytykset.

Avoin korkeakoulutus

Snellman-kesäyliopisto: Luontohoiva-ohjaajakoulutus (10 op)

Täydennyskoulutus

Turku: Työnohjaajakoulutus
Koulutus on tarkoitettu ammatillisen tutkinnon suorittaneille, joilla on vähintään 5 vuoden työkokemus ja kokemusta työnohjauksesta tai sitä vastaavasta ohjauksellisesta prosessista. Koulutuksen teoreettiset ja menetelmälliset perusteet löytyvät

Muu

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

yhteistyössä mukana: