Koulutukset

Etusivu » Osaaminen » Koulutukset


Selaa koulutuksia

Hakusana
Maakunta    
   
   
   
   
   
Palvelumuodot    
Luontolähtöisyyden asiantuntemusala    
   
Koulutusmuoto    
   
   
   
Löytyi: 13 kpl
Itä-Suomen yliopisto Kuopio: Ihminen ja ympäristö. Elämänpiiri vaikuttaa – ympäristön psyykkinen vaikutus ihmisen arkeen ja työhyvinvointiin (25 op)
Koulutus koostuu 9 moduulista, joissa käsitellään erilaisia teemoja eri asiantuntijoiden johdolla. Moduulin laajuudet ovat 2–3 opintopistettä ja kehittämistehtävän laajuus 5 opintopistettä.

Täydennyskoulutus

JAMK: Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö
10 op täydennysoulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Täydennyskoulutus

Jyväskylän kesäyliopisto: Luontoyhteysmenetelmät opetus- ja ohjaustyössä
Kurssipäivät koostuvat luonnon hyvinvointivaikutuksiin sekä luontoyhteyden merkitykseen liittyvästä tiedosta, luontoyhteysharjoitusten ohjaamisen perusteista sekä käytännön harjoituksista ulkona.

Täydennyskoulutus

Kainuun ammattiopisto: Green Care perusteet
Kainuun ammattiopiston Green Care perusteet -valmennus täyttää Green Care laatumerkkien osaamisvaatimukset. Laatulautakunta on hyväksynyt tämän valmennuksen (teoreettinen GreenCare osaaminen) osaksi GC -laatumerkkien edellyttämää osaamista.

Lyhytkurssi

Kantri & Co. -hanke, Kainuun ammattiopisto: Green Care tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen
Yrittäjille, yhdistyksen tai julkisen sektorin toimijoille, joilla on Green Care -palvelun tuottamisen vaatima osaaminen, mutta liiketoimintaosaamiseen tarvitaan lisää oppia.GC-laatumerkkiin hyväksytty koulutus.

Täydennyskoulutus

Kouvolan seudun ammattiopisto: Green Care - Hyvinvointia luonnosta
Kouvolan seudun ammattiopisto järjestämä koulutus antaa hyvät pohjatiedot aloittaa Green Care-toimintamallin toteuttaminen omassa työssä. Koulutus on hyväksytty GC-laatumerkkiin vaadittavan sisällön täyttäväksi. Jatkuva haku.

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto, Täydennyskoulutus, Lyhytkurssi

Pollesta Potkua ry: POLLESTA POTKUA MIELENTERVEYTEEN - VAPAUTTAVAN KOULUTUKSEN PERUSTEET
Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen sisältäen käytännössä harjoitteita ja teoreettisia perusteita sosiaalipedagogiikasta, mindfullnesista, ratkaisukeskeisyydestä, systeemiteoriasta ja rakentavasta vuorovaikutuksesta.

Savon ammatti- ja aikuisopisto: Green Care -hevostoimija (luonto-ohjaaja, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto)
Koulutuksen tavoitteena on edistää hevostoimijan erikoisosaamista / Koulutuksen sisältö täyttää Green Care -laatumerkin vaatimukset. Ajankohta:13.12.2017-14.12.2018

Ammatillinen- / erikoisammattitutkinto, Täydennyskoulutus

Sedu Aikuiskoulutus: Green Care -painotteinen yrittäjävalmennus / Yrittäjän ammattitutkinto
Koulutuksen tavoitteena on tukea yrittäjää antamalla yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä tietoja ja taitoja huomioiden Green Care -yrittäjyyden erityispiirteet.

Sosped: Sosiaalipedagoginen koiratoiminta – koulutus (25 op).
Sosped koira -koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia sosiaalisen kasvun ja elämänhallinnan tukemiseen koiran kanssa työparina ohjatun luovan ryhmätoiminnan keinoin. Koulutus luo sosiaalipedagogisen orientaation avulla uusia käytäntöjä hyvi

Täydennyskoulutus

Tampereen ja Jyväskylän yliopisto: Luontoympäristö ja hyvinvointi –täydennyskoulutus
Psykologian oppiaineet järjestävät syksyllä 2017 täydennyskoulutusohjelman luontoympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Koulutus täyttää laatumerkkiin vaaditun koulutussisällön

Täydennyskoulutus

Valkoinen Talo Puutarhaterapiakeskus: Puutarhaterapia & Coach koulutus 30 op
Koulutuksessa yhdistetään puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista sekä coaching- osaamista, sekä laaja-alaista Green Care- ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua.

Voimatassu Ky: Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin
Eläinavusteinen interventio - asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin koulutuspäivä on tiivistelmä eläinavusteisen työn teoriataustaa sekä käytäntöjä.

Lyhytkurssi

yhteistyössä mukana: