Koordinaatiohanke

Etusivu » Kehittäminen » Koordinaatiohanke

      

Kansallinen Green Care -koordinaatiohanke

Syyskuu 2015 – Maaliskuu 2018

Koordinaatiohanke edistää ja tukee Green Care -hankkeiden käynnistymistä, ja koordinoi niiden sisältöjä. Se järjestää alueellisia ja valtakunnallisia verkostoitumis- ja teematilaisuuksia, yhteistyössä alueellisten hankkeiden kanssa.

 

 

 

Kansallinen Green Care -koordinaatiohanke tarjoaa

 

Kansallisesti 

  • Yhteydet Green Care -hanketoimijoihin eri alueilla.
  • Tietoa muilla alueilla toteutettavista hankkeista.
  • Tietoa kansallisesti kehitettävistä ja koordinoitavista Green Care -asioista.
  • Mahdollisuuden osallistua kaikilla alueilla järjestettäviin kehittämistilaisuuksiin.
  • Mahdollisuuden olla mukana kehittämässä Green Care -toimintaa kansallisesti.

 

Alueilla

  • Yhteydet ja vertaistietokanavan alueen muihin Green Care -hanketoimijoihin muun muassa alueella järjestettävien verkostoitumis- ja kehittämistilaisuuksien avulla.
  • Tietoa meneillään ja suunnitteilla olevista hankkeista ‒ alueen hankkeiden sisältöjen koordinoimiseksi täydentämään toisiaan.
  • Mahdollisuuden olla mukana rakentamassa oman alueen yhteistä Green Care -verkostoa ja -kehittämistoimintaa.

 

Toimintayksikölle tai hankkeelle

  • Mahdollisuuden sisällyttää hankkeen web-sivut Green Care Finland ry:n sivuille. 
  • Mahdollisuuden kertoa toiminnasta GCF ry:n sivuilla
  • Tietoa Green Care -laatumerkeistä, ja laadun hallintaan liittyvistä asioista.
  • Tietoa Green Care -koulutuksista ja koulutuksen kansallisesta kehittämisestä. 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

yhteistyössä mukana: