Ruotsi: Sinnenas och minnenas park

26.01.2012 09:092 vuotta sitten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruotsin suurin terapeuttinen puisto ikäihmisille löytyy Hälleforsista, Tukholman lähettyviltä. Sen kautta halutaan parantaa ihmisten elämänlaatua ja tarjota heille elämyksellisiä hetkiä. Puistoa käytetään myös terapia- ja koulutustarkoituksiin. 

Puiston suunnittelussa on huomioitu liikuntarajoitteisten ihmisten tarpeet; kulkureitit ovat turvallisia ja helppkulkuisia. Dementikkojen suunnistamista puolestaan helpottaa värien ja muotojen kautta luotu rakenteellinen selkeys. Ennenkaikkea puisto tarjoaa aisteille monipuolisia virikkeitä; tuoksuja, makuja, ääniä, muotoja ja -kauneutta. Samalla kutsutaan esille myös muistoja, jotka johdattavat ikäihmiset heille tuttujen asioiden äärelle.  

Ruotsinkielinen esite 

Puistoalueen kartta

 
 

Uutiset

Grön Omsorg i Österbotten -hankkeen loppuraportti julkaistu

Centrian ja Pohjanmaan Folkhälsanin Vihreä hoiva ...

26.11.2014 08:3716 h 12 min sitten

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport...

25.11.2014 10:541 päivä sitten

Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

19.11.2014 11:327 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten -hankkeen loppuraportti julkaistu

Centrian ja Pohjanmaan Folkhälsanin Vihreä hoiva -yhteistyöhanke (Grön Omsorg i Österbotten) alkoi vuoden 2013 elokuussa ja päättyy kuluvan vuoden joulukuussa. Sen puitteissa on järjestetty tilaisuuksia ja seminaareja sekä tutustumismatka seudun green care-yrittäjille, mahdollisille yrittäjille ja kuntien viranhaltijoille. Hankkeen tärkeänä sisältönä on ollut myös verkostojen luominen ja tiedottaminen. Hankkeen markkinatutkimus antaa käsityksen green care-toiminnan tilasta Pietarsaari-Vaasan se...

16 h 12 min sitten

26.11.201408:37

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats Grön Omsorg i Österbotten -p rojektets avsikt har varit att öka intresset för företagsamhet inom grön omsorg som främjar hälsa och livskvalitet, sprida information om grön omsorg i regionen Jakobstad-Vasa och kartlägga intresset för grön omsorg bland potentiella företagare, organisationer och kunder. Om projektets resultat Projektet har informerat om grön omsorg genom olika nätverkstillfällen, ordnat workshopar, seminarier och st...

1 päivä sitten

25.11.201410:54

Uutisia aiheesta Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

7 päivää sitten

19.11.201411:32

Anja Y

Uutisia aiheesta Koira-avusteisesta terapiasta apua lasten psyykkisiin ongelmiin

Koira-avusteinen psykoterapia on maailmalla tunnettu mutta meillä vielä vähän käytetty hoitomuoto psyykkisten häiriöiden hoidossa. Susanna Tuovisen opinnäytetyössä selvitettiin koira-avusteisen terapian käyttöä lasten psyykkisten häiriöiden hoitomuotona sekä koira-avusteisen terapian tuloksia terapeuttien näkökulmasta. Tuovisen tutkimukseen osallistui viisi koira-avusteista psykoterapiaa tarjoavaa psykoterapeuttia, ja se suoritettiin kvalitatiivisella kyselylomakkeella sähköisesti. Lisäksi haas...

9 päivää sitten

17.11.201415:32

Uutisia aiheesta Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa -julkaisu ilmestynyt

Iijolainen, M. & Ruoho, J. (toim.) Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti Green Care -esiselvitys- ja tiedotushankkeen 1.9.2013-30.10.2014, jonka tavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa Green care -toiminnasta Satakunnassa ja saada matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät kiinnostumaan Green care -toiminnan mahdollisuuksista.  Hankkeessa syntyi myös julkaisu Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care ...

14 päivää sitten

12.11.201411:57

Uutisia aiheesta ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut –nyt myös verkkoversiona

Kesäkuussa 2014 julkaistu ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen” -opas on nyt saatavilla myös verkkoversiona. Oppaaseen on koottu käytännönläheisiä, hankkeen aikana eri toimintaympäristöissä kehiteltyjä ja testattuja ohjausharjoitteita. Suuri osa oppaassa kuvatuista harjoitteista on kokeiltu ja kuvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden parissa. Harjoitteita voi soveltaa laaja-alaisesti eri asiakasryhmissä, myös luontomatkailupalvelujen a...

20 päivää sitten

06.11.201409:08

Nimetön bloggasi aiheesta Luontohoiva -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut vertaisoppiminen.

Etelä-Savossa on kehitetty luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja Luontohoiva -hankkeessa ja sitä edeltäneessä esiselvitysvaiheessa jo muutaman vuoden ajan. Tätä juttua kirjoittaessa eletään Luontohoiva -hankkeen osalta ihan konkreettisesti kuin viimeistä päivää, rahoittajan hankepäätökseen on printattu ”hankkeen päättymisaika on 30.9.2014. ”   Luontohoiva -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut vertaisoppiminen. Vertaisoppimisen ideana on ollut toisten kanssa oppiminen ja toisilta oppiminen. Kuu...

27 päivää sitten

30.10.201415:24

Uutisia aiheesta Green Care -päivien videot katsottavissa

Valtakunnalliset Green Care –päivät Kuortaneella 17.-18.9.2014   Green Care julkisen palvelutuotannon osaksi? – potentiaali, haasteet ja ratkaisumahdollisuudet   Keskiviikon 17.9. seminaariesitysten videot julkaistu     http://youtu.be/qsA1-jlB46A?list=UU9Gh0hGq8jhmqfgBGw5HNhg  Green Care Suomessa nyt ja huomenna: Katriina Soini, MTT, erikoistutkija Katriina Soini.pdf Katriina Soini_en.pdf   http://youtu.be/_ffMNeQxCHA  Grön arena – Green care in public service provision: Mr. Christer Yrjas, Hu...

27 päivää sitten

30.10.201411:18

Uutisia aiheesta Hevonen lastensuojelun tukena -koulutus käynnistyi

Hevonen lastensuojelun kasvatuskumppanina on teemana uudessa täydennyskoulutuksessa, jonka järjestävät yhteistyössä Ypäjän Hevosopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Koulutus alkoi lokakuussa ja siihen osallistuvista 16:sta valtaosalla on taustalla kokemusta sekä lastensuojelutyöstä että hevosten kanssa toimimisesta. Hevosen käyttö kuntouttavassa työssä lisääntyy ja monipuolistuu ja sitä käytetään entistä enemmän myös lastensuojelun tukitoimissa. Osallistujilla on vankka käsitys hevosesta taitava...

28 päivää sitten

29.10.201413:06

Uutisia aiheesta Ensimmäinen senioreiden perhehoitokylä

ET-lehdessä 3.10.2014

1 kuukausi sitten

24.10.201411:46

Anja Y