Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:554 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Hevosavusteisuuden koulutus Ilmajoella Toiskassa

Hippolis tiedottaa

15.11.2016 09:4023 päivää sitten

Ylitalon tilalla sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät pääsivät kokeilemaan eläinavusteisten menetelmien tehoa käytännössä.

Iloa luonnosta -kampanjan 10.11. järjestämällä kut...

14.11.2016 09:5223 päivää sitten

Sieviläinen Isokummun lammastila palkittiin ELMA-messuilla

Isokummun lammastila Sievistä on voittanut 3 000 e...

11.11.2016 13:3226 päivää sitten

Ajankohtaista

Anja Y heitti kommentin aiheesta Green Care -jäsenet

Hei, Eteva-kuntayhtymässä on käytössä maatilatoimintaa, mutta enemmän kaiketi aikuisille kehitysvammaisille. Tapolan kyläyhteisön samoinkuin Isokummun tilan päivätoiminta on niinikään suunnattu aikuisille. Mikkelin Hoivafarmi-hankkeessa oli mukana myös nuoremmille suunnattua kokeilutoimintaa Lenjuksen tilalla. Terv. Anja

6 päivää sitten

01.12.201615:13

Anja Y

Nimetön avasi keskustelun aiheesta Green Care -jäsenet

Hei vaan, avustan täällä Belgiassa projektissa nimeltä Green Learning Environments. Tässä Erasmus-rahoitteisessa projektissa kartoitamme erilaisia hankkeita, järjestöjä ja muuten vain tahoja, jossa luontohoivaa sovelletaan kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Tässä kyseeseen tulevat kaikenlaiset fyysiset ja psyykkiset kehitysvammat, myös AHD, autismi jne (olen pahoillani, jos viittaan kyseisiin henkilöihin tökerösti, en ole tottunut puhumaan aiheesta suomeksi). Haluaisin pyytää teiltä apua n...

13 päivää sitten

24.11.201622:08

Uutisia aiheesta Hevosavusteisuuden koulutus Ilmajoella Toiskassa

Hippolis tiedottaa

23 päivää sitten

15.11.201609:40

Anja Y

Uutisia aiheesta Ylitalon tilalla sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät pääsivät kokeilemaan eläinavusteisten menetelmien tehoa käytännössä.

Iloa luonnosta -kampanjan 10.11. järjestämällä kutsuretkellä tutustuttiin luontolähtöisten sote-palveluiden saloihin.

23 päivää sitten

14.11.201609:52

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Sieviläinen Isokummun lammastila palkittiin ELMA-messuilla

Isokummun lammastila Sievistä on voittanut 3 000 euron InnoElma-palkinnon ELMA maaseutumessuilla Messukeskuksessa Helsingissä.

26 päivää sitten

11.11.201613:32

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Tutkijat verkostoituvat

Seuraava nettitapaaminen keväällä 2017

27 päivää sitten

10.11.201616:11

Anja Y

Uutisia aiheesta Marraskuun GC-uutiskirje ilmestynyt

Käy lukemassa

28 päivää sitten

10.11.201609:07

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Laatutyö kuulumiset

Green Care –laatumerkit, LuontoHoiva ja LuontoVoima, tulevat hakuun tammikuussa. Tiedot merkkien sisältövaateista ja hakuohjeet tulevat nettisivuille www.gcfinland.fi tammikuun alkuun mennessä. Green Care Finland ry:n hallitus päätti kokouksessaan 2.11.2016 laatumerkin Green Care -osaamisvaatimuksesta sekä hinnoittelusta.

28 päivää sitten

09.11.201610:11

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Opas mielenterveyskuntoutujien maatilatoimintaan

Hoivafarmi-hankkeen tuloksia

1 kuukausi sitten

21.10.201610:27

Anja Y

Uutisia aiheesta Green Care –tutkimusverkoston Kick off 9.11.2016 Vaasassa

Både finskt- och svenktspråkiga är välkomna till en forskarmöte

1 kuukausi sitten

17.10.201610:23

Anja Y