Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:554 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Luontokävelyn vaikutukset esille

Koetun hyvinvoinnin raportointi ja verenpainemitta...

11.02.2016 13:191 päivä sitten

Missä ovat Euroopan viimeiset "villin" luonnon alueet

Leedsin yliopiston järjestämä seminaari 12-14.9.20...

10.02.2016 11:062 päivää sitten

Sotkamossa pienryhmätoimintaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille

Kaksi opinnäytetyötä eri-ikäisille koululaisille s...

04.02.2016 11:378 päivää sitten

Ajankohtaista

Uutisia aiheesta Luontokävelyn vaikutukset esille

Koetun hyvinvoinnin raportointi ja verenpainemittaukset toimivia menetelmiä

1 päivä sitten

11.02.201613:19

Anja Y

Taina avasi keskustelun aiheesta Green Care -jäsenet

Hei! Olen perustamassa luonto- ja eläinavusteisia palveluja tarjoavaa yritystä. Oletteko yrittäjät tehneet omavalvontasuunnitelmaa? Olen yrittänyt etsiä netistä, mutta en löydä sopivaa mallia/pohjaa. Aluillaan on Green Care -työkirjan täyttö sekä turvallisuusasiakirja, mutta tuo omavalvonta?

2 päivää sitten

10.02.201611:21

Taina

Uutisia aiheesta Missä ovat Euroopan viimeiset "villin" luonnon alueet

Leedsin yliopiston järjestämä seminaari 12-14.9.2016.

2 päivää sitten

10.02.201611:06

Anja Y

Uutisia aiheesta Sotkamossa pienryhmätoimintaa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja nuorille

Kaksi opinnäytetyötä eri-ikäisille koululaisille suunnatusta pienryhmätoiminnasta: työmuotona sosiaalipedagoginen hevostoiminta.

8 päivää sitten

04.02.201611:37

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Hevosen hyvinvointikiertue

Ihmisen ja hevosen hyvinvointia edistävä koulutuskokonaisuus, jossa kouluttajina Tuire Kaimio, Minna Tallberg, Mintti Rautioaho ja Anna Kilpeläinen

10 päivää sitten

02.02.201611:39

Taina Lilja

Uutisia aiheesta GreenCareLab-hankkeen aloitustilaisuudet

HÄMEENLINNA 18.2. VIRRAT 24.2. LAPPEENRANTA 3.2. KOUVOLA 4.2. VIROLAHTI 25.2. ILMOITTAUTUMISET: Anne Korhonen, puh. 044 714 3701 tai greencarelab@tts.fi

24 päivää sitten

19.01.201607:36

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Verkosto pohjoismaalaisille Green Care-tutkijoille

Verkoston tavoitteena on yhteistyön lisääminen.

1 kuukausi sitten

07.01.201614:05

Taina Lilja

Uutisia aiheesta GreenCareLab - Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus

Hankkeessa etsitään uusia tapoja tuottaa luontolähtöisiä, hyvinvointia edistäviä palveluja yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

1 kuukausi sitten

17.12.201508:07

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Luonnosta voimavaroja psyykkiseen hyvinvointiin

Jyväskylän yliopistossa alkaa tutkimushanke luontointenventioiden vaikuttavuudesta

1 kuukausi sitten

16.12.201514:38

Anja Y

Uutisia aiheesta Hankintojen huippuosaajat

Tekes-ohjelmien tuloksia saatavilla

1 kuukausi sitten

15.12.201511:09

Anja Y