Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:552 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Green Care kiinnosti Hyvä ikä -messuilla

Sininauhaliiton tiedote

29.09.2014 08:431 päivä sitten

Vapaaehtoisena terapeuttisessa puutarhassa Lontoossa

Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori...

25.09.2014 11:545 päivää sitten

Eläinavusteisuus koulussa

Suomen Karva-Kavereiden Eläinavusteisen työskente...

23.09.2014 14:257 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Green Care kiinnosti Hyvä ikä -messuilla

Sininauhaliiton tiedote

1 päivä sitten

29.09.201408:43

Anja Y

Uutisia aiheesta Vapaaehtoisena terapeuttisessa puutarhassa Lontoossa

Mikkelin ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori Johanna Hirvonen on kolmen kuukauden työelämävaihdossa Lontoossa Thrive-järjestön terapeuttisessa puutarhassa. Työelämävaihdon tarkoituksena on antaa oppia siitä miten puutarhatyöskentelyä voidaan hyödyntää kuntoutustyössä. Johanna on vaihdossa syys-, loka- ja marraskuun ja hän kirjoittaa blogia Länsi-Savoon. Johanna toimii vapaaehtoisena puutarhassa, jossa asiakkailla, joita kutsutaan myös puutarhureiksi (gardeners), on jonkinasteinen oppimisva...

5 päivää sitten

25.09.201411:54

Uutisia aiheesta Eläinavusteisuus koulussa

Suomen Karva-Kavereiden Eläinavusteisen työskentelyn toimikunta järjestää Kaarinassa Eläinavusteisuus koulussa -seminaarin la 15.11.2014. OHJELMA Klo 9 Ilmoittautuminen ja aamukahvit Klo 10 Alkusanat: Kaija Ikäheimo, LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Turun Lastenlääkäriasema Klo 10.15 Eläinavusteinen työskentely koulussa –teoreettinen katsaus: Mia Dufva, PsT, johtava koulupsykologi, Naantalin kaupunki Klo 11 Eläinavusteisuus sairaalakoulussa: Sari Claver, opettaja, Kiinamyllyn koulu, Turku ...

7 päivää sitten

23.09.201414:25

Uutisia aiheesta Valtakunnallisten Green Care -päivien esitykset

  Valtakunnalliset Green Care –päivät Kuortaneella 17.-18.9.2014   Green Care julkisen palvelutuotannon osaksi? – potentiaali, haasteet ja  ratkaisumahdollisuudet   HUOM! Seminaariesitysten sähköisiin versioihin pääset tutustumaan avaamalla alla olevat liitetiedostot   Keskiviikko 17.9.2014 Päivän puheenjohtaja: Anne Matilainen, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Seminaarin avaus: Etelä-Pohjanmaan maakuntajohtaja Asko Peltola Asko Peltola.pdf Green Care Suomessa nyt ja huomenna: Katriina ...

7 päivää sitten

23.09.201411:33

Nimetön heitti kommentin aiheesta Green Care -jäsenet

Hei Annukka! Vasta nyt huomaan viestisi. Harmi!! Laitan sulle linkin s-pstiisi jos kiinnostaa käydä oppari lukemassa :). Mukavaa syksyä!!

17 päivää sitten

13.09.201410:19

Uutisia aiheesta Opinnäytetyö: Metsä on innostava ja sovelias leikkimisympäristö

  Opinnäytetyö: Metsä on innostava ja sovelias leikkimisympäristö Tuija Aartolahti on opinnäytetyössään selvittänyt esikoululaisten, vanhempien ja varhaiskasvattajien kokemuksia siitä miten lähiluonto voi toimia innostuksen ja hyvinvoinnin lähteenä sekä lapsille että heidän perheilleen. Tutkimuksen taustalla on huoli niin aikuisten kuin myös lasten heikkenevästä luontosuhteesta aikana, jolloin lasten yhteiset piha- ja ulkoleikit sekä luontoliikunta ovat vähentyneet.  Tutkimuksen tulokset vahvis...

18 päivää sitten

12.09.201415:39

Uutisia aiheesta Tietopaketti päättäjille hevosalasta

Hippolis tiedottaa

19 päivää sitten

11.09.201416:30

Anja Y

Uutisia aiheesta Hevosmatkalla Hollannissa ja Saksassa

Etelä-Pohjanmaan alueella toteutettava Hevoosella Vaan –koulutushanke kävi syksyllä 2013 tutustumassa Hollannin ja Saksan green care -hevostoimintaan. Opintomatkalaiset tutustuivat monipuolisesti erilaisiin hevoskuntoutuksen muotoihin, mm. hollantilaiseen hevostaito- ja vuorovaikutuskouluttaja mm. Piet Nibbelinen ”epätavalliseen talliin” sekä opintomatkalaisten suosikkikohteeseen, saksalaiseen Carolinenhofin kuntouttavan hevostoiminnan talliin. Löysivätpä opintomatkalaiset myös suomenhevoset Sa...

1 kuukausi sitten

26.08.201408:40

Uutisia aiheesta Rauhallinen eläin on hyvä kumppani terapiatyöskentelyyn

HAMK opiskelijat selvittivät hevosten liikkumista ulkoilualueilla

1 kuukausi sitten

20.08.201409:25

Anja Y

Uutisia aiheesta Esittelyssä Pauliina Römpötti, jäsenpalveluvastaava

Hei, olen Pauliina Römpötti, Green Care Finland ry:n tuore jäsenpalveluvastaava. Aloitin työt yhdistyksessä toukokuussa ja nyt kesätauon jälkeen olen jatkanut töitä yhdistyksen jäsenpalveluiden kehittämisen, tiedonkeruun ja tiedottamisen parissa. Olen koulutukseltani terveydenhuollon maisteri (THM) sekä ravinto- ja luontaisneuvoja. Olen työskennellyt aiemmin mm. terveydenhuollon kehittämisprojekteissa sekä ravitsemuksen ja luontaistuotteiden parissa. Green care -teema kiinnostaa minua, koska se...

1 kuukausi sitten

19.08.201410:31