Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:553 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Luonto liikuttamaan -opas ilmestynyt!

Luonto liikuttamaan - Opas ryhmäytymiseen, oppimi...

30.01.2015 10:081 päivä sitten

Matkailijan on työlästä löytää Suomesta hyvinvointia ja terveyttä edistävä kohde

Kansainvälinen hyvinvointimatkailukohteiden kehit...

28.01.2015 14:243 päivää sitten

Perheille hyvinvointia puutarhatoiminnan avulla

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys on julkaissut ...

21.01.2015 10:4910 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Luonto liikuttamaan -opas ilmestynyt!

Luonto liikuttamaan - Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa. Opas on syntynyt tarpeesta kehittää nuorten hyvinvointia ja lisätä opettajien ja ohjaajien valmiuksia hyödyntää luontoa ryhmäytymisympäristönä. Oppaaseen on koottu keskeistä tietoa hyödyistä, joita luonnon integroiminen opetukseen ja koulumaailmaan voi tuottaa. Opettaja voi valita esimerkeistämme itselleen ja ryhmälleen sopivia, ryhmäytymistä tukevia yksinkertaisia ja monipuolisia harjoitteita. Oppaan ...

1 päivä sitten

30.01.201510:08

Uutisia aiheesta Matkailijan on työlästä löytää Suomesta hyvinvointia ja terveyttä edistävä kohde

Kansainvälinen hyvinvointimatkailukohteiden kehittämishankkeen, WelDestin, aikana etsittiin hyvinvointimatkailukohteita ”asiakkaan silmin” eli käytiin läpi kaikki matkailukohteet Suomessa Hangosta Utsjoelle niiden nettisivustojen pohjalta. Kriteereinä käytettiin mm. erilaisten hoitojen, saunojen, uima-altaiden ja hotellipalvelujen löytymistä sekä paikan luonnonläheisyyttä . Havainnoit osoittivat, että matkailukohteen profiili ja kohderyhmäajattelu ovat usein piilossa. Matkailukohteiden nettisiv...

3 päivää sitten

28.01.201514:24

Unikko vastasi kysymykseen aiheesta Green Care -jäsenet

Hei Health Coach Laura O.! Luin vasta eilen elokuun 2014 kirjoituksesi. Minua kiinnosti tuo hyvinvointivalmentajan työ. Missä olet opiskellut hyvinvointivalmentajaksi? Voitko suositella oppilaitosta? terv. HelenaC

10 päivää sitten

21.01.201511:55

Unikko

Uutisia aiheesta Perheille hyvinvointia puutarhatoiminnan avulla

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys on julkaissut oppaan Yhteistuumin viljelemään! Opas perheiden puutarhatoiminnan järjestäjälle. Opasnostaa esiin perheiden puutarhatoiminnan moninaisia hyötyjä, virittää ajatuksia toiminnan erilaisista mahdollisuuksista, sekä antaa eväitä ja käytännön vinkkejä toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. Materiaali on suunnattu erityisesti perheiden puutarhatoiminnan aloittamista suunnitteleville toimijoille, kuten yhdistyksille ja erilaisille kunnallisille toimi...

10 päivää sitten

21.01.201510:49

Nimetön heitti kommentin aiheesta Green Care -jäsenet

Hei, ja mahtavaa, että uusia yrittäjiä tulee mukaan! Tampereen seudulla tapahtuu ja siellä on paljon osaajia, joten yhteistyö on varmasti mahdollista. Vaikuttaapa siellä seudulla yksi alan konkareistakin eli ekopsykologi Kirsi Salonen. Ehkäpä yhteydenotto häneen olisi paikallaan, en tiedä, mutta tässä sposti: kirsihyvanmielentila@gmail.com. t. Pauliina, GCFinlandin jäsenpalveluvastaava

12 päivää sitten

19.01.201512:23

Pauliina avasi keskustelun aiheesta Green Care -jäsenet

Hei, meillä on Pirkanmaalla, Lempäälän maaseudulla pieni suomenlammastila, hevosia ja kanoja - ja nyt meille valmistuu uusi pihattorakennus, johon on varattu lämmintä koulutus-, työ- tai kokoontumistilaa sosiaalitiloineen n. 100 neliötä. Nyt kyselen, onko sellaisia green care -osaajia, joilla olisi hyvä toiminta-ajatusmalli ja ehkä valmis yritys siihen, mutta puitteet puuttuvat? Voisimmeko yhdistää voimiamme jollain tavoin? Tiloihin sopisi hyvin vaikkapa joku psykologipalveluja tarjoava asiantun...

15 päivää sitten

16.01.201513:28

Pauliina

Uutisia aiheesta Uusi kansallispuisto Salon Teijolle

Suomeen saatiin 39. kansallispuisto, kun laki Teijon kansallispuistosta astui voimaan 1.1.2015. Kansallispuistoon sisältyy yhteensä 3385 hehtaaria valtion omistuksessa olevia maa- ja vesialueita. Teijon retkeilyalue, Hamarijärven linnuston suojelualue sekä Punassuon soidensuojelualue muodostavat pääosan kansallispuistosta. Alueella käy nyt 70 000–80 000 retkeilijää vuosittain. Seudun vetovoimaa lisäävät kansallispuiston ympärillä olevat ruukkikylät. Eteläsuomalaisen luonnon lähes kaikki element...

15 päivää sitten

16.01.201510:08

Uutisia aiheesta Lasten ja nuorten ongelmiin pitäisi tarttua aikaisemmin

Työterveyslaitoksen tiedote

22 päivää sitten

09.01.201514:57

Anja Y

Nimetön bloggasi aiheesta Käytännönläheistä kehittämistoimintaa Muurutvirran hoitokodissa

Kun arvoisa ja kunnioitettu Green Care Finland ry:n nykyinen puheenjohtaja Tuomo Salovuori kesällä kyseli tältä uudelta hallituksen jäseneltä ensimmäisen kerran halukkuutta kirjoittaa blogipalstalle jotain yhteiseen aiheeseen liittyvää, niin kristallinkirkkaalla ja innostuneella äänellä sanoin, että totta kai. Ja aihekin oli jo silloin hyvin selvästi mielessä; tulisin kertomaan projektipäällikön näkökulmasta mitä Muurutvirran hoitokodin (yritysnimeltään Juankosken hoiva oy) green care -kehittäm...

23 päivää sitten

08.01.201510:26

Uutisia aiheesta Ainutlaatuista täydennyskoulutusta Green caresta

Keväällä 2015järjestetään laaja ja laatuaan ensimmäinen täydennyskoulutuskokonaisuus ”Luonto työvälineenä ja kumppanina, 10 op” Tampereella . Koulutus tarjoaa ajankohtaista tutkimustietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista sekä perusteet ympäristön ja hyvinvoinnin yhteyksistä eko-ja ympäristöpsykologian näkökulmasta, tietoa green care- toiminnan perusteista, ympäristövastuullisuudesta sekä esittelee luonto-ja eläinavusteiset menetelmät, joita voidaan ottaa käyttöön sosiaali- ja terveys- sekä opet...

24 päivää sitten

07.01.201514:32