Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:552 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Multisensorisuuden kv-konferenssi Hämeenlinnassa

HAMK mukana toteutuksessa

10.04.2014 11:0114 päivää sitten

Videoseminaarit Saksan ja Ruotsin gc-toiminnasta

LIVE-hanke järjestää

31.03.2014 12:2824 päivää sitten

Tuomo Salovuori Green Care Finland ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

Green Care Finland ry:n uudeksi puheenjohtajaksiT...

31.03.2014 09:4524 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Multisensorisuuden kv-konferenssi Hämeenlinnassa

HAMK mukana toteutuksessa

14 päivää sitten

10.04.201411:01

Anja Y

Linnea avasi keskustelun aiheesta Kiinnostunut gc-toiminnasta

Hei, Laitan samat kysymykset tännekin... Eli, olen uusi keskustelujäsen. Kysyisin, jotta voin keskustella, niin onko kuuluttava johonkin näistä ryhmistä? Toiseksi kysyisin, että onko ryhmään kuuluminen maksullista, koska eräässä ryhmäluettelossa oli yläviite -Maksullinen- ? Näillä kysymyksillä kai sitten aloitan. Kiitos. :)

23 päivää sitten

01.04.201410:28

Linnea

Uutisia aiheesta Videoseminaarit Saksan ja Ruotsin gc-toiminnasta

LIVE-hanke järjestää

24 päivää sitten

31.03.201412:28

Anja Y

Nimetön avasi keskustelun aiheesta Green Care -jäsenet

Hei GreenCare! Olemme nuori yrittäjäpariskunta Kullaalta, Ulvilasta. Aloittelemme pientä maatilayritystä, kasvatamme tilalla vielä pienimuotoisesti alpakoita ja tarjoamme pienimuotoisia hevospalveluita. Olen kuntoutuksen koulutusohjelmasta valmistunut lähihoitaja ja kuntoutus on lähellä sydäntäni! Etsin parhaillaan tietoa siitä, miten voisin aloittaa tilalla sosiaalipalvelutoiminnan ja hyödyntää työssä eläimiä. Käyn myös parhaillaan AlfaPartnersin ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja- ko...

24 päivää sitten

31.03.201410:26

Uutisia aiheesta Tuomo Salovuori Green Care Finland ry:n uudeksi puheenjohtajaksi

Green Care Finland ry:n uudeksi puheenjohtajaksiTampereella pidetyssä vuosikokouksessa valittiinTuomo Salovuori, joka on ollut yhdistyksen hallituksessa sen perustamisesta lähtien. "Alusta asti olen huomannut, että vaikka toimimmekin hyvin erilaisten haasteiden äärellä, niin rakkaus luontoon ja usko sen mahdollisuuksiin hyvinvointimme vahvistajana on GC -toimijoita vahvasti yhdistävä tekijä."   Tuomo on työskennellyt viime vuodet kahdessa Green Care -hankkeessa. Sininauhaliiton Vihreä Veräjä -h...

24 päivää sitten

31.03.201409:45

Uutisia aiheesta Uusi kirja luontoavusteisuudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Mediapinnan julkaisu

24 päivää sitten

31.03.201409:27

Anja Y

Uutisia aiheesta Lohjalla luonto ja taide yhdistyvät

Tapahtuma 16.5.

24 päivää sitten

31.03.201409:05

Anja Y

Uutisia aiheesta Metsiin perustuvien hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa

Metsäntutkimuslaitoksen kuusi vuotta kestänyt Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma on päättynyt. Virkistyskäytön ja luontomatkailun merkitys kaupungistuvassa Suomessa kasvaa. Niihin perustuvia palveluja voidaan lisätä ja monipuolistaa, mutta kehittäminen edellyttää aiempaa määrätietoisempaa ja eri sektorit ylittävää yhteistyötä. Ohjelman päätulokset esitellään Luonnosta voimaa ja hyvinvointia -seminaarissa 25.3. Koko tiedote ja tutkijoiden yhteystiedot Internetissä: http://www.metla.fi/tiedot...

1 kuukausi sitten

25.03.201410:59

Uutisia aiheesta Luonnosta tukea työllistymiseen: Sipoon kunta mukana THL:n hankkeessa

Sipoon kunnan lehdistötiedote/Sibbo kommun pressmeddelande 24.3.2014

1 kuukausi sitten

24.03.201411:34

Anja Y

Uutisia aiheesta Tulossa Naturecoaching-kurssi

Hollantilaiset luontokouluttajat kesällä Suomeen

1 kuukausi sitten

24.03.201409:10

Anja Y