Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:554 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

GreenCareLab hankkeen lähiaikojen toimintaa

Kumppanuustreffit – yrittäjäyhteistyö: Meidän Ilo...

19.04.2016 16:1710 päivää sitten

RYHMÄTYÖNOHJAUS GREEN CARE -TOIMIJOILLE

Jyväskylässä alkamassa elokuussa työnohjausryhmä g...

18.04.2016 20:2010 päivää sitten

Metsämieli- maistiaiset

Metsämieli- menetelmään pääsee tutustumaan toukoku...

18.04.2016 07:3511 päivää sitten

Ajankohtaista

Uutisia aiheesta GreenCareLab hankkeen lähiaikojen toimintaa

Kumppanuustreffit – yrittäjäyhteistyö: Meidän Iloranta 10.5.2016 klo 13-16 Meidän Iloranta, Ruikkolantie 129, Hauho Yritysvierailu: Kisälli-Harjulanmäki pe 27.5.2016 klo 10-13 Kisällipaja, Liukkaankuja 1, Vihti Yritysvierailu: Ylitalon alpakat to 2.6.2016 klo 13-16 Takajärventie 125, Hattula Kumppanuustreffit – Etelä-Karjalan retkikohteet ja niiden hyödyntäminen ke 8.6.2016, klo 13-16 Himanmäen kota, Tujulantie 50, Joutseno Yritysvierailu: Ilolan maatila ti 14.6.2016 klo 13-16 Vedentaantie 30, ...

10 päivää sitten

19.04.201616:17

Taina Lilja

Uutisia aiheesta RYHMÄTYÖNOHJAUS GREEN CARE -TOIMIJOILLE

Jyväskylässä alkamassa elokuussa työnohjausryhmä green care -toimijoille.

10 päivää sitten

18.04.201620:20

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Metsämieli- maistiaiset

Metsämieli- menetelmään pääsee tutustumaan toukokuussa eri puolilla Suomea. Luonnon kuntosalilla bodataan sekä mieltä että kehoa.

11 päivää sitten

18.04.201607:35

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Kesäeläimet tuovat hoivakotien asukkaille iloa ja yhteisöllisyyttä - lue uusi opas!

Vihreä Veräjä -hanke tiedottaa

16 päivää sitten

13.04.201608:51

Anja Y

Uutisia aiheesta Porissa koulutusta: GC ja eläinavusteinen toiminta 5 op.

LISÄTIETOJA: GC ja eläinavusteinen toiminta

17 päivää sitten

12.04.201608:01

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Uutiskirje 3/2016

Green Care koordinaatio- ja koulutushankkeiden yhteinen uutiskirje. UUTISKIRJE_3_2016

21 päivää sitten

08.04.201613:31

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Suomi, Asta ym. 2016. Vihreä hoiva ja voima.

Kirjassa tietoa, inspiraatiota ja ideoita luontosuhteen syventämiseen ja mielen hoitamiseen luonnon tuella. Kirja: Vihreää hoivaa ja voimaa

21 päivää sitten

08.04.201613:27

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Iloa luonnosta-kampanja

kannustaa hakemaan hyvinvointia luonnosta!

22 päivää sitten

07.04.201609:00

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Kutsu vuosikokoukseen

Green Care Finland yhdistyksen jäsenille

24 päivää sitten

05.04.201608:53

Anja Y

Uutisia aiheesta Kompetens inom Green care utvecklas i svensk-Österbotten

Green Care –osaamista kehitetään ruotsinkielisellä Pohjanmaalla

1 kuukausi sitten

11.03.201610:59

Anja Y