Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:554 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Luontotoimintapäivistä virtaa arkeen

Diakonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.

24.05.2016 13:5922 h 0 min sitten

Grön Arena yhdistää Ruotsissa maatilatoiminnan ostajat ja tuottajat

Christer Yrjas vieraili Aura-hankkeen Kick-off sem...

23.05.2016 15:331 päivä sitten

Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma Turkuun kesällä 2017

Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma Ulo...

23.05.2016 10:092 päivää sitten

Ajankohtaista

Uutisia aiheesta Luontotoimintapäivistä virtaa arkeen

Diakonia ammattikorkeakoulun opinnäytetyö.

22 h 0 min sitten

24.05.201613:59

Anja Y

Uutisia aiheesta Grön Arena yhdistää Ruotsissa maatilatoiminnan ostajat ja tuottajat

Christer Yrjas vieraili Aura-hankkeen Kick-off seminaarissa

1 päivä sitten

23.05.201615:33

Anja Y

Uutisia aiheesta Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma Turkuun kesällä 2017

Kansainvälinen ulkona oppimisen suurtapahtuma Ulos – ut – out! järjestetään Turussa ja Sauvossa kesäkuussa 2017. Tapahtuman teemana on suomalainen luonto oppimisympäristönä. Tilaisuus alkaa maanantaina 5.6.2017 seminaarilla Turun linnassa ja jatkuu lukuisissa työpajoissa eri puolilla Turkua ja lähiseutua sekä tiistaina 6.6. Nuorisokeskus Ahtelassa Sauvossa. Tapahtuman teemana on suomalainen luonto. Seminaarin ja työpajojen aiheet vaihtelevat historiasta tulevaisuuteen ja metsästä mereen sekä ka...

2 päivää sitten

23.05.201610:09

Anja Y

Uutisia aiheesta Etelä-Savo on hoivamaatalouden edelläkävijä

Maaseudun Tulevaisuus-lehdessä juttu Etelä-Savon Hoivafarmi-hankkeesta ja Juho Ahosesta, joka on päässyt navettatöihin Petri ja Jonna Pekosen maatilalle.

6 päivää sitten

18.05.201614:52

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Yhdistyksen vuosikokousuutisia

Green Care Finland ry:n vuosikokouksessa Tampereella valittiin jatkamaan hallituksen varsinaisinajäseninäLaura Airaksinen ja Hilkka Kokkonen. Uusiksijäseniksi valittiin Kirsti Järvensivu ja Teemu Peuraniemi. Varajäsenenä jatkaa Maija Jensen. Uusinavarajäseninä ovat jatkossa mukana Sirpa Viljamaa, Sinikka Hynninen-Otva, Harri Virtanen ja Satu Kumpulainen. Puheenjohtajana jatkaaTuomo Salovuori. Hallituksen jäseniin saa mielellään olla yhteydessä, jatuoda yhteiseen keskusteluun kaikkia toiminnan k...

6 päivää sitten

18.05.201612:19

Anja Y

Uutisia aiheesta Haku käynnissä Green Care –korkeakoulutukseen

LISÄTIETOJA

8 päivää sitten

17.05.201608:25

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Hevosavusteista palvelua saatavilla jo usealla tallilla

Ratsastajainliiton uusi luokitusmerkki tuli tarpeeseen.

13 päivää sitten

12.05.201609:47

Anja Y

Uutisia aiheesta Luonto- ja taidelähtöiset menetelmät (LuoTa)-seminaarin (Ahlmanin ammattiopisto 28.4.2016) esitykset ja valokuvat

löytyvät täältä https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/sokra/ajankohtaista/teematilaisuudet/luonto-ja-taidelahtoiset-menetelmat & https://www.flickr.com/photos/sokrakoordinaatiohanke/albums/72157667899969092

15 päivää sitten

10.05.201610:43

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Green Care -verkko-opintoihin saatiin lisää paikkoja

Satakunnan ammattikorkeakoulu tiedottaa

21 päivää sitten

04.05.201611:55

Anja Y

Uutisia aiheesta Hyvinvointipalveluja voimametsäverkostossa-työpajan (14.4.2016) esitykset

Työpajassa kuultiin viimeisintä tietoa Levin ja Kittilän alueen potentiaalista luonto- ja hyvinvointimatkailussa.

21 päivää sitten

04.05.201610:49

Taina Lilja