Tutkimustulos: tyyneyttä ja energiaa luonnosta

25.01.2012 11:553 vuotta sitten

Helsingin yliopistolla on julkaistu Kaisa Mesimäen Pro gradu-tutkielma, joka kertoo päihdeongelma toipuneiden luontokokemuksista.

Tutkimuksen pohjana oli A-Kiltojen Liiton projekti, jossa kannustettiin päihdeongelmasta toipumassa olevia ihmisiä terveellisiin elämäntapoihin ja liikkumiseen. Projektin aikana koulutettiin liiton jäsenistä ITE-ohjaajia ja kiltakoutseja. ITE-ohjaajat ovat vertaisliikuttajia ja Kiltakoutsit puolestaan pidemmälle ehtineitä retkeilyohjaajia, jotka hallitsevat retkeilyn perustaidot ja vanhaa eräperinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

Mesimäki avaa luonnon merkitystä osana toipumisen pitkää prosessia. Päihteitä käyttäessä luontoa ei suinkaan koettu merkitykselliseksi. Omat voimat ja aika kuluivat päihteitä käytettäessä. Luonnosta ei tunnetasolla pystytty saamaan elämyksiä. Toipuminenkin otti aikansa. Haastateltavat kertoivat raittiuden alkuvaiheen hankaluudesta, jolloin suuri osa energiasta kului raittiuden ylläpitoon. Aikaa myöten luonto alkoi tuomaan kuitenkin elämään uutta sisältöä.

Luonnosta löytyi yhteys omaa lapsuuteen, jolloin lähiympäristö oli vielä omassa elämässäkin tiiviisti mukana. Koettiin, että hyvät lapsuusvuodet saatiin tavallaan takaisin uudelleen löytyneiden luontokokemusten myötä. Luonnossa ollessa koettiin vapautta ja huolettomuutta.

Tutkimuksen selkein näyttö löytyikin siitä, miten luontoharrastus raitistuneiden ihmisten elämässä nyt täytti sitä aikaa, joka aikaisemmin oli mennyt juomiseen. Luonto antoi myös henkiselle ja fyysisellä puolella asioita, jotka auttoivat pitämään uudesta elämässä kiinni.

Uudelleen virinneen luontoharrastuksen myötä luonnossa alettiin nähdä uusia asioita. Pienet yksityiskohdat ja elämykset nousivat merkityksellisiksi. Luonnon kauneutta ja sen herättämää levollisuuden tunnetta osattiin arvostaa. Haastattelutilanteissakin käytiin läpi vahvoja tunnetiloja, jota luonnon äärellä oli herännyt.

Tärkeää oli myös toipujien itsetunnolleen saama vahvistus. Luontoretkillä piti oppia omatoimisuuteen.  -Sä saat siitä sen tyydytyksen tunteen, että oot osannut tehdä jotain. Ku se on ollu hukassa pitkän aikaa. Jo sulla nyt on hetken aikaa asiat hyvin, niin sitten saat ne kuitenkin ryssittyä jollain tavalla. Sä et vaan osaa mitään. Näin kertoo omista tunnetiloistaan eräs haastatelluista.  

Luonto onkin hyvä opetteluympäristö. Sen rentouttavat ja tarkkaavaisuutta lisäävät ominaisuudet rohkaisevat uusien asioiden ja kokeilujen äärelle. Olennaista on myös arjen ympyröistä irtaantuminen - Kotona ei välttämättä saa mitään aikaiseksi. Siellä mettässä tulee se puuhainto. 

Myös fyysisen kunnon kasvaminen luontoretkillä nähtiin yhtenä toipumista edistävänä tekijänä. Luonnossa liikkuminen oli parantanut fyysistä kuntoa ikään kuin ”luonnostaan”, ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta. Parantuneen jaksamisen yhteys mielenterveyteen oli myös koettu omakohtaisesti - Sä jaksat paremmin, sua ei väsytä kaiken aikaa. Ulkoilun tuo pirteyttä ja iloa elämään ja sen myötä jaksaa tehdä enemmän asioita, jotka edelleen parantavat mielialaa.

Myönteiset vaikutukset syntyvät myös luontoretkillä koetun yhteisöllisyyden kautta. Päihdekulttuurista ja päihteitä käyttävistä ystävistä irtautuminen on usein raittiuden edellytys. Vanhoista ystävistä luopuminen jättää kuitenkin elämään tyhjiön, jonka täyttäminen uusilla ihmissuhteilla on tärkeää. Yksin asuvilla tämä korostuu vielä entisestään. 

Luonto koettiin hyväksi paikaksi yhteishengen ja yhteisöllisyyden muodostumiselle. Luonnon armoilla roolit ikään kuin katoavat ja nuotiolla istuukin hoitajan ja hoidettavan sijaan kaksi ihmistä.

Mesimäki on tutkimuksessaan oivallisesti eritellyt luonnon osuutta toipumisen prosessissa. Tutkimuksen loppupuolella hän uskaltautuu vielä pohtimaan luonnosta irtaantumisen vaikutuksia laajemmallakin tasolla. Instrumentaalisessa maailmankuvassamme luonto on supistunut vain yhdeksi välineeksi oman hyödyn tavoittelussa. Tieteiden myötä elämästämme on hävitetty kaikki materiaalisen ajattelun ylittävät teemat, esimerkiksi taianomaisuus ja pyhyys, jota luonnosta ennen ammennettiin. Merkitysten katoaminen voi kuitenkin olla ihmisten mielenterveydelle haitallista, sillä samalla elämästä katoaa tarkoituksen tunne ja intohimo elämään.

Kaisa Mesimäki 2012. Sieltä saa tyyneyttä, sieltä saa energiaa. Luontokokemukset päihdeongelmasta toipuneiden elämäntarinoissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalityön Pro gradu tutkielma.

 

 

Uutiset

Yritystoimintaa luontoa ja kulttuuria yhdistäen

Oulun ammattikorkeakoulun hanke

12.10.2015 16:091 päivä sitten

"Se pukkas mua hellän ronskisti turvallaan, että WAKE UP"

Nuorten kokemukset hevostoiminnasta. HAMK:n Sosiaa...

08.10.2015 13:405 päivää sitten

KUTSU Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin -seminaariin 29.10.

Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin -seminaari ...

06.10.2015 08:587 päivää sitten

Ajankohtaista

Anja Y heitti kommentin aiheesta Green Care -jäsenet

Hei vaan, Green Care-toiminta on vielä Suomessa melko uutta, ja sen kehittämisessä edetään askel kerrallaan. Tällä erää on siis olemassa tuo yhdistyksen logo, jota jäsenet voivat käyttää. Yritystoiminnan perustamisessa kannattaisi varmaankin edetä asiakaslähtöisesti. Ketkä ovat asiakkaitasi, ja mitä palvelua olet heille tarjoamassa? Puutarhaterapiasta ja -toiminnasta löytyy sitten tukea toiminnan sisältöjen kehittämiseen. Alan kouluttajia on listattu tälle sivulle: http://www.gcfinland.fi/koulut...

14 h 8 min sitten

13.10.201516:51

Anja Y

Uutisia aiheesta Yritystoimintaa luontoa ja kulttuuria yhdistäen

Oulun ammattikorkeakoulun hanke

1 päivä sitten

12.10.201516:09

Anja Y

Linnea avasi keskustelun aiheesta Green Care -jäsenet

Hei. Olen ollut jäsenenä vajaan vuoden ja nyt ensi kertaa lueskelin keskusteluja. Gc-logon käyttöoikeudesta kyseltiin ja sen käyttö on siis oikeutettu jäsenille esim.yrityksen nettisivuilla jne. Heräsi kuitenkin kysymys; Mitä GC-logoa nettisivuillaan kantavan yrityksen on osattava, miten kouluttauduttava,jotta yritys voi sanoa olevansa GreenCare-yritys? Riittääkö GreenCare toimintamallin mukainen toiminta-ajatus ja GC-eettisten sääntöjen noudattaminen? Olen vanhustyöhön erikoistunut lähihoitaja ...

4 päivää sitten

09.10.201521:55

Linnea

Taina Lilja bloggasi aiheesta Koordinaatio on yhteistyötä

Viime viikot ovat hujahtaneet kansallista Green Care -koordinaatiohanketta käynnistellessä. Lopullista rahoituspäätöstä ei ole vielä tullut, mutta rahoittaja on toivonut, että hankkeessa lähdetään liikkeelle. Eteen on tupsahtanut lukuisia pieniä asioita, jotka ovat tuttuja hankkeitaan käynnisteleville: Mitä, miten ja missä tiedotetaan hankkeen alkamisesta? Miten etäneuvottelupalaverien tekniikka toimii erilaisten organisaatioiden välillä? Miten logo-palkkiin saa kauniisti näkymään yhdeksän erit...

4 päivää sitten

09.10.201514:50

Taina Lilja

Uutisia aiheesta "Se pukkas mua hellän ronskisti turvallaan, että WAKE UP"

Nuorten kokemukset hevostoiminnasta. HAMK:n Sosiaalialan opinnäytetyö

5 päivää sitten

08.10.201513:40

Anja Y

Uutisia aiheesta KUTSU Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin -seminaariin 29.10.

Kansallispuistomatkalla hyvinvointiin -seminaari Hotelli Rauhalahden Jätkänkämppä Torstai 29.10.2015 klo 10-15 Tutkimusten mukaan luontoympäristö voi merkittävästi edistää terveyttä ja hyvinvointia. Mitkä ovat luonto- ja hyvinvointimatkailun viimeisimmät trendit ja onnistumiset? Minkälaisia sinun mielestäsi voisivat olla luonto- ja hyvinvointimatkailun matkailutuotteet? Haluaisitko tulla mukaan kehittämään luonto- ja hyvinvointimatkailua? Näistä asioista keskustelemme Kansallispuistomatkalla hy...

7 päivää sitten

06.10.201508:58

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Suomen Ratsastajainliittoon kuulumaton ratsastuksen harrastaja!

KPMG tekee Ratsastajainliiton toimeksiannosta jäsenpalvelujen kohdentuvuuden parantamista tavoittelevaa projektia. Projektin tavoitteena on löytää aikaisempaa täsmällisempää tietoa ratsastajien toiveista ja tarpeista, jotta SRL voi parantaa ja uudistaa jäsenpalveluitaan paremmin harrastajien tarpeita vastaaviksi. Erityinen kiinnostus kohdistuu niihin harrastajiin, jotka eivät ole SRL:n jäseniä. Tietoja kerätäänmm. sähköisellä kyselyllä aikavälillä 12.-30.10. ja linkki kyselyyn tulee Green Care ...

11 päivää sitten

02.10.201511:23

Taina Lilja

Uutisia aiheesta Kehon ja mielen kuntosalille

Sirpa Arvosen kirja julkaistiin

15 päivää sitten

28.09.201513:21

Anja Y

Uutisia aiheesta 10 hyvää syytä luontoliikuntaan

Metsähallitus kokosi yhteen luontokokemusten hyvinvointivaikutukset

19 päivää sitten

24.09.201514:44

Anja Y

Uutisia aiheesta Green Care -päivien anti 2015

Luentomateriaalit saatavilla

21 päivää sitten

22.09.201510:06

Anja Y