GC-koulutusten kehittäminen: työpaja Tampereella 23.3.2012

27.03.2012 15:152 vuotta sitten

Ensimmäisessä gc-koulutusten kehittämisestä koskeva seminaari kokoontui 23.3.2012 UKK-instituutin tiloissa Tampereella. Aamupäivän aikana teemaa alustettiin eri näkökulmista.

Juha Rutanen. Seminaarin avaus.

Päivi Karttunen. Green care -teema koulutuksen näkökulmasta.

Katri Kranni. Miksi ja mitä Green Care – osaamista tarvitaan? – yrittäjän näkemys,

 

Anu Pajala ja Anne Törn. Katsaus nykyiseen koulutustarjontaan

Elina Vehmasto. Ulkomaista koulutustarjontaa.

Pohjustuksen työpaja-osuuteen esitettiin myös tulevaisuuden visioita toimialan kehityksestä.

Iltapäivän aikana kokoontui neljä erillistä työryhmää koulutusaloittain. Oheisessa tiedostossa ensimmäisiä suuntaviivoja terveys-, sosiaali-, matkailu- ja luonnonvara-alan koulutuksen kehittämiseen.

Työpajojen yhteenvedot

Uutiset

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport...

25.11.2014 10:5415 h 10 min sitten

Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

19.11.2014 11:326 päivää sitten

Koira-avusteisesta terapiasta apua lasten psyykkisiin ongelmiin

Koira-avusteinen psykoterapia on maailmalla tunne...

17.11.2014 15:328 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats Grön Omsorg i Österbotten -p rojektets avsikt har varit att öka intresset för företagsamhet inom grön omsorg som främjar hälsa och livskvalitet, sprida information om grön omsorg i regionen Jakobstad-Vasa och kartlägga intresset för grön omsorg bland potentiella företagare, organisationer och kunder. Om projektets resultat Projektet har informerat om grön omsorg genom olika nätverkstillfällen, ordnat workshopar, seminarier och st...

15 h 10 min sitten

25.11.201410:54

Uutisia aiheesta Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

6 päivää sitten

19.11.201411:32

Anja Y

Uutisia aiheesta Koira-avusteisesta terapiasta apua lasten psyykkisiin ongelmiin

Koira-avusteinen psykoterapia on maailmalla tunnettu mutta meillä vielä vähän käytetty hoitomuoto psyykkisten häiriöiden hoidossa. Susanna Tuovisen opinnäytetyössä selvitettiin koira-avusteisen terapian käyttöä lasten psyykkisten häiriöiden hoitomuotona sekä koira-avusteisen terapian tuloksia terapeuttien näkökulmasta. Tuovisen tutkimukseen osallistui viisi koira-avusteista psykoterapiaa tarjoavaa psykoterapeuttia, ja se suoritettiin kvalitatiivisella kyselylomakkeella sähköisesti. Lisäksi haas...

8 päivää sitten

17.11.201415:32

Uutisia aiheesta Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa -julkaisu ilmestynyt

Iijolainen, M. & Ruoho, J. (toim.) Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa. Satakunnan ammattikorkeakoulu toteutti Green Care -esiselvitys- ja tiedotushankkeen 1.9.2013-30.10.2014, jonka tavoitteena oli kerätä ja levittää tietoa Green care -toiminnasta Satakunnassa ja saada matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjät kiinnostumaan Green care -toiminnan mahdollisuuksista.  Hankkeessa syntyi myös julkaisu Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care ...

13 päivää sitten

12.11.201411:57

Uutisia aiheesta ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut –nyt myös verkkoversiona

Kesäkuussa 2014 julkaistu ”Luontolähtöiset hyvinvointipalvelut – opas asiakastyöhön ja palveluiden kehittämiseen” -opas on nyt saatavilla myös verkkoversiona. Oppaaseen on koottu käytännönläheisiä, hankkeen aikana eri toimintaympäristöissä kehiteltyjä ja testattuja ohjausharjoitteita. Suuri osa oppaassa kuvatuista harjoitteista on kokeiltu ja kuvattu sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden parissa. Harjoitteita voi soveltaa laaja-alaisesti eri asiakasryhmissä, myös luontomatkailupalvelujen a...

19 päivää sitten

06.11.201409:08

Nimetön bloggasi aiheesta Luontohoiva -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut vertaisoppiminen.

Etelä-Savossa on kehitetty luontolähtöisiä hyvinvointipalveluja Luontohoiva -hankkeessa ja sitä edeltäneessä esiselvitysvaiheessa jo muutaman vuoden ajan. Tätä juttua kirjoittaessa eletään Luontohoiva -hankkeen osalta ihan konkreettisesti kuin viimeistä päivää, rahoittajan hankepäätökseen on printattu ”hankkeen päättymisaika on 30.9.2014. ”   Luontohoiva -hankkeessa yhtenä tavoitteena on ollut vertaisoppiminen. Vertaisoppimisen ideana on ollut toisten kanssa oppiminen ja toisilta oppiminen. Kuu...

26 päivää sitten

30.10.201415:24

Uutisia aiheesta Green Care -päivien videot katsottavissa

Valtakunnalliset Green Care –päivät Kuortaneella 17.-18.9.2014   Green Care julkisen palvelutuotannon osaksi? – potentiaali, haasteet ja ratkaisumahdollisuudet   Keskiviikon 17.9. seminaariesitysten videot julkaistu     http://youtu.be/qsA1-jlB46A?list=UU9Gh0hGq8jhmqfgBGw5HNhg  Green Care Suomessa nyt ja huomenna: Katriina Soini, MTT, erikoistutkija Katriina Soini.pdf Katriina Soini_en.pdf   http://youtu.be/_ffMNeQxCHA  Grön arena – Green care in public service provision: Mr. Christer Yrjas, Hu...

26 päivää sitten

30.10.201411:18

Uutisia aiheesta Hevonen lastensuojelun tukena -koulutus käynnistyi

Hevonen lastensuojelun kasvatuskumppanina on teemana uudessa täydennyskoulutuksessa, jonka järjestävät yhteistyössä Ypäjän Hevosopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Koulutus alkoi lokakuussa ja siihen osallistuvista 16:sta valtaosalla on taustalla kokemusta sekä lastensuojelutyöstä että hevosten kanssa toimimisesta. Hevosen käyttö kuntouttavassa työssä lisääntyy ja monipuolistuu ja sitä käytetään entistä enemmän myös lastensuojelun tukitoimissa. Osallistujilla on vankka käsitys hevosesta taitava...

27 päivää sitten

29.10.201413:06

Uutisia aiheesta Ensimmäinen senioreiden perhehoitokylä

ET-lehdessä 3.10.2014

1 kuukausi sitten

24.10.201411:46

Anja Y

Anja Y bloggasi aiheesta Luontohoiva-hanke kartoitti tilannetta

Mitä kuuluu Green Care -hankemaailmaan? Tätä kysyi Luontohoiva-hankkeen väki vertaisoppimismielessä keväällä 2014 toisilta Green Care -hankkeilta Suomessa.

1 kuukausi sitten

20.10.201408:57

Anja Y