GC-koulutusten kehittäminen: työpaja Tampereella 23.3.2012

27.03.2012 15:152 vuotta sitten

Ensimmäisessä gc-koulutusten kehittämisestä koskeva seminaari kokoontui 23.3.2012 UKK-instituutin tiloissa Tampereella. Aamupäivän aikana teemaa alustettiin eri näkökulmista.

Juha Rutanen. Seminaarin avaus.

Päivi Karttunen. Green care -teema koulutuksen näkökulmasta.

Katri Kranni. Miksi ja mitä Green Care – osaamista tarvitaan? – yrittäjän näkemys,

 

Anu Pajala ja Anne Törn. Katsaus nykyiseen koulutustarjontaan

Elina Vehmasto. Ulkomaista koulutustarjontaa.

Pohjustuksen työpaja-osuuteen esitettiin myös tulevaisuuden visioita toimialan kehityksestä.

Iltapäivän aikana kokoontui neljä erillistä työryhmää koulutusaloittain. Oheisessa tiedostossa ensimmäisiä suuntaviivoja terveys-, sosiaali-, matkailu- ja luonnonvara-alan koulutuksen kehittämiseen.

Työpajojen yhteenvedot

Uutiset

SYKE ja LUKE tiedottavat: Luonnon terveyshyödyt tulisi ottaa osaksi terveydenhuoltoa ja arkiympäristöä

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, tied...

27.02.2015 09:372 päivää sitten

Luonnostaan hyvinvoiva – case-esimerkkejä gc:n mahdollisuuksista

Luonnostaan hyvinvoiva –hankkeen julkaisu on muka...

26.02.2015 12:283 päivää sitten

Kutsu Green Care-miniseminaari 12.3.2015, Pikonlinna, Kangasala

Hallituksen vuosikokouksen yhteydessä pidetään mi...

25.02.2015 14:294 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta SYKE ja LUKE tiedottavat: Luonnon terveyshyödyt tulisi ottaa osaksi terveydenhuoltoa ja arkiympäristöä

Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus, tiedote 25.2.2015 Luonto lähelle ja terveydeksi Luonnon terveyshyödyt tulisi ottaa osaksi terveydenhuoltoa ja arkiympäristöä. Luonnossa oleskelu vähentää stressiä, kohentaa mielialaa, houkuttelee liikkumaan ja näyttää parantavan vastustuskykyä. Tutkijat ehdottavat, että seuraava hallitus tekisi asiaa edistävän valtioneuvoston periaatepäätöksen. Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että luonnossa oleskelu ja liikkuminen ed...

2 päivää sitten

27.02.201509:37

Uutisia aiheesta Luonnostaan hyvinvoiva – case-esimerkkejä gc:n mahdollisuuksista

Luonnostaan hyvinvoiva –hankkeen julkaisu on mukavaa luettavaa. Tiiviissä ja nopealukuisessa julkaisussa on esimerkkejä pohjois-pohjanmaalaisesta green care –toiminnasta, alueen toimijoista sekä green caren mahdollisuuksista. Mukana myös konkreettisia hankeen aikana toteutettuja tuote- ja työpajaideoita kuten esimerkiksi lasten Ötökkäjahti, Kummalliset kasvit sekä Aistikimpputyöpaja. Julkaisun kauniit kuvat avaavat asiaa lisää! Julkaisu ladattavissa: http://homer.psk.fi/luonnostaanhyvinvoiva/ju...

3 päivää sitten

26.02.201512:28

Uutisia aiheesta Kutsu Green Care-miniseminaari 12.3.2015, Pikonlinna, Kangasala

Hallituksen vuosikokouksen yhteydessä pidetään miniseminaari klo 12-15, johon ovat tervetulleita kaikki jäsenemme . Hinta 10€, maksetaan paikan päällä, sis kahvitarjoilun. Ilmoittautumiset juha.rutanen@aitoluonto.fi Tule kuulemaan lisää kun green caren alalla pitkään toimineet asiantuntijat ja konkarit avaavat mitä green care on sekä mitä mahdollisuuksia ja lisäarvoa green care ja luonto tuovat mm. yrittäjälle. Tervetuloa! Pikonlinnan huikeista järvi- ja harjumaisemista ammennetaan voimaa ja hy...

4 päivää sitten

25.02.201514:29

Uutisia aiheesta LUONTOA ELÄMÄÄN! –hanke käynnistynyt

Lapin AMKin vetämässä hankkeessa luodaan uusia yksilö- ja ryhmämuotoisia osallisuuden vahvistamisen ja kuntoutuksen malleja alle 29-vuotiaille nuorille sekä syrjäytymisvaarassa oleville aikuisille. Toiminnassa hyödynnetään luontoympäristöä, puutarhaa sekä maatilan ja eläinten hoitoa. Lapin ammattikorkeakoulun, Eduro-säätiön, Kemijärven kaupungin perhe- ja mielenterveysklinikka Lapponian sekä Sallan kunnan nuorisotoimen Luontoa elämään! -hankkeessa (2015-2017) kehitetään paikallisten tarpeiden m...

5 päivää sitten

24.02.201509:52

Uutisia aiheesta Jäsenesittelyssämme: Ristinkantajat ry

Ristinkantajat ry on nuori, aktiivinen yhdistys, jonka toiminta perustuu vahvasti vihreän hoivan ajatukseen eläin- ja maatila-aktiviteettien käytöstä. Suuri osa yhdistyksen toiminnasta toteutetaan hevostallilla ja sen ympäristössä maaseudulla. Yhteisöllisyys, osallisuus ja luonto ovat toiminnan peruselementtejä. Yhdistyksen toiminnassa vapaaehtoisilla on suuri rooli. Yhdistys on kehittänyt green care -toimintaansa tavoitteellisesti vuodesta 2010 erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeissa toiminna...

13 päivää sitten

16.02.201510:27

Uutisia aiheesta Kutsu vuosikokoukseen ja miniseminaariin

Green Care Finland ry:n vuosikokous pidetään Kangasalla Pikonlinnassa (Pikonlinnantie 240) torstaina 12.3.2015 klo 15.00. Kokousta edeltää klo 12-15 yhdistyksen jäsenille suunnattu miniseminaari, josta ohessa lisätietoa. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat (mm. tilinpäätös, toimintakertomus, toiminta- ja taloussuunnitelmat, jäsenmaksut, henkilövalinnat). Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa Satu Nurmi (varajäsen Eeva Nurmi), Kirsi Salonen (Tarja Hovila) ja Anja Yli-Vii...

19 päivää sitten

10.02.201509:01

Uutisia aiheesta Iso-Britanniassa on löydetty luonnon terveyshyödyt

Iso-Britanniassa kaupungistuminen on paljon pidemmällä kuin Suomessa. Ehkä tämän vuoksi myös luontoyhteyden katoamiseen ja luonnon tuottamiin terveyshyötyihin on reagoitu paljon voimakkaammin. Tuore raportti ”Natural solutions for tackling health" esittelee neljä isoa kansanterveydellistä haastetta, joiden ratkaisemisessa luontoyhteyden palauttamisella nähdään tärkeä merkitys. Avainalueiksi on nostettu lasten ylipainoisuus ja vähäinen liikkuminen, pitkäaikaissairaiden elämänlaatu, ennenaikaista...

20 päivää sitten

09.02.201514:13

Anja Y

Uutisia aiheesta ELÄMYKSIÄ HYVINVOINTIMATKAILUSTA

ELÄMYKSIÄ HYVINVOINTIMATKAILUSTA - TAMKin Hyvinvointimatkailun kehittämiskeskuksen toimintamalli toimijaverkoston yhteistyölle Pirkanmaalla Sari Matala & Erkki Kelloniemi (toim.) Hyvinvointimatkailu on nykyään yksi merkittävimmistä talouden trendeistä. Myös Pirkanmaalla tämä on nostettu strategiseksi tavoitteeksi, jolla Tampereen seutua halutaan nostaa hyvinvointimatkailun keskuksena. Siellä on pyritty luomaan toimintamallia, jossa matkailu- ja hyvinvointialan toimijat verkostoyhteistyön kautta...

26 päivää sitten

03.02.201514:07

Uutisia aiheesta Luonto liikuttamaan -opas ilmestynyt!

Luonto liikuttamaan - Opas ryhmäytymiseen, oppimiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen luonnossa. Opas on syntynyt tarpeesta kehittää nuorten hyvinvointia ja lisätä opettajien ja ohjaajien valmiuksia hyödyntää luontoa ryhmäytymisympäristönä. Oppaaseen on koottu keskeistä tietoa hyödyistä, joita luonnon integroiminen opetukseen ja koulumaailmaan voi tuottaa. Opettaja voi valita esimerkeistämme itselleen ja ryhmälleen sopivia, ryhmäytymistä tukevia yksinkertaisia ja monipuolisia harjoitteita. Oppaan ...

1 kuukausi sitten

30.01.201510:08

Uutisia aiheesta Matkailijan on työlästä löytää Suomesta hyvinvointia ja terveyttä edistävä kohde

Kansainvälinen hyvinvointimatkailukohteiden kehittämishankkeen, WelDestin, aikana etsittiin hyvinvointimatkailukohteita ”asiakkaan silmin” eli käytiin läpi kaikki matkailukohteet Suomessa Hangosta Utsjoelle niiden nettisivustojen pohjalta. Kriteereinä käytettiin mm. erilaisten hoitojen, saunojen, uima-altaiden ja hotellipalvelujen löytymistä sekä paikan luonnonläheisyyttä . Havainnoit osoittivat, että matkailukohteen profiili ja kohderyhmäajattelu ovat usein piilossa. Matkailukohteiden nettisiv...

1 kuukausi sitten

28.01.201514:24