GC-koulutusten kehittäminen: työpaja Tampereella 23.3.2012

27.03.2012 15:152 vuotta sitten

Ensimmäisessä gc-koulutusten kehittämisestä koskeva seminaari kokoontui 23.3.2012 UKK-instituutin tiloissa Tampereella. Aamupäivän aikana teemaa alustettiin eri näkökulmista.

Juha Rutanen. Seminaarin avaus.

Päivi Karttunen. Green care -teema koulutuksen näkökulmasta.

Katri Kranni. Miksi ja mitä Green Care – osaamista tarvitaan? – yrittäjän näkemys,

 

Anu Pajala ja Anne Törn. Katsaus nykyiseen koulutustarjontaan

Elina Vehmasto. Ulkomaista koulutustarjontaa.

Pohjustuksen työpaja-osuuteen esitettiin myös tulevaisuuden visioita toimialan kehityksestä.

Iltapäivän aikana kokoontui neljä erillistä työryhmää koulutusaloittain. Oheisessa tiedostossa ensimmäisiä suuntaviivoja terveys-, sosiaali-, matkailu- ja luonnonvara-alan koulutuksen kehittämiseen.

Työpajojen yhteenvedot

Uutiset

Vankilan Vihreät vinkit- meille kaikille!

Keravan vankilalla toteutettu Juuret Vapauteen –p...

10.12.2014 11:288 päivää sitten

Antaudu vuodenaikojen vietäväksi

LIVE- hankkeen päätöstilaisuudessa tutustuttiin el...

08.12.2014 10:1210 päivää sitten

Puutarhatoiminta lisää vuorovaikutusta lastensuojelussa

Tuoreessa sosiaalialan opinnäytetyössä, ”Puutarha...

05.12.2014 12:2213 päivää sitten

Uutta sisältöä

Uutisia aiheesta Vankilan Vihreät vinkit- meille kaikille!

Keravan vankilalla toteutettu Juuret Vapauteen –projektin (2013–2014)aikana kokeiltiin erilaisia luontoon liittyviä toimintoja hyvin tuloksin osana vankien kuntoutus- ja koulutustoimintaa. Vihreää valoa vankiloihin –green care –opas on projektin aikaisista kokemuksista koottu vinkkikokoelma kaikille asiasta kiinnostuneille. Kaikkia oppaan vinkkejä voi soveltaa ja hyödyntää myös rikosseuraamusalan ulkopuolella. Kauniisti kuvitetussa oppaassa on käytännönläheisiä vinkkejä kaikille vihreästä hyvin...

8 päivää sitten

10.12.201411:28

Uutisia aiheesta Antaudu vuodenaikojen vietäväksi

LIVE- hankkeen päätöstilaisuudessa tutustuttiin elämykselliseen luontopolkuun Espoon Kaisankodissa

10 päivää sitten

08.12.201410:12

Anja Y

Uutisia aiheesta Puutarhatoiminta lisää vuorovaikutusta lastensuojelussa

Tuoreessa sosiaalialan opinnäytetyössä, ”Puutarhatoiminta vuorovaikutusta lisäävänä menetelmänä lastensuojelussa”, työntekijät, Mari Hynynen ja Päivi Ruuska, tutkivat puutarhatoimintaa sosiaalialan työmenetelmänä sekä havainnoivat sen vaikutusta vuorovaikutukseen lastenkodin ohjaajan, lapsen ja perheen välillä. Tulosten mukaan puutarhatoiminta lisää vuorovaikutusta monin eri tavoin. Lastenkodissa ohjaajan ja lapsen välillä puutarhatoiminta lisäsi yhteistä toiminnallisuutta ja dialogiin rohkaist...

13 päivää sitten

05.12.201412:22

Uutisia aiheesta Konkreettisia Green care –toimintamalleja työllisyydenhoitoon

Työhön kuntouttava Green care Etelä-Suomessa –hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työ- ja toimintakykyä parantavia luontolähtöisiä toimintamalleja vaikeasti työllistyville. Hankkeessa testattiin erilaisia green care -menetelmiä eri toimijoiden kanssa (Mäntsälä, Forssa kaupunki, Mäntsälän ja Sipoon kunnat sekä Sininauhaliitto). Hankkeen kohderyhmänä ovat olleet erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt ja vajaakuntoiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita työllistyä...

14 päivää sitten

04.12.201412:08

Uutisia aiheesta Tietäjäkävelyllä ongelmia ratkomassa

Pääsin mukaan testaamaan Ruissalon marraskuisiin maisemiin uutta luontohyvinvointituotetta, Tietäjäkävelyä, jonka on kehittänyt yhteisöpedagogi ja luontoyrittäjä Markku Kuittinen. Palvelutuote on syntynyt Turun AKK:n Luontohyvinvointi-Green care –täydennyskoulutuksessa kuluneen vuoden aikana. Tietäjäkävely on tarkoitettu ryhmille ja työyhteisöille sekä palaverointiin että virkistäytymiseen. Erityisesti se soveltuu käytettäväksi silloin kun haetaan uusia ja luovia vastauksia kysymyksiin tai jumi...

17 päivää sitten

01.12.201409:55

Uutisia aiheesta Seminaari metsien hyvinvointivaikutuksista

Metsä tekee hyvää! Metsähistorian tutkijaseminaari ja Vuosilusto 11 Mielenterveyttä metsäretkestä, esteettisiä elämyksiä maisemasta, flavonoideja mustikoista, metsätyötä, luontoyrittäjyyttä, ekopsykologiaa, ekoteologiaa, luontoterapiaa, metsämytologiaa, metsäliikuntaa, metsäharrastuksia, puuntuotantoa, marjoja, sieniä, riistaa, mahlaa, pakurikääpiä, tervaa, taidetta, kesämökkejä, pihkasalvaa haavoille, bioenergiaa ja innovaatioita kansantaloudelle, hyvinvointivaltion rakennuspuita... Suomi elää...

17 päivää sitten

01.12.201408:58

Uutisia aiheesta Netin kautta Lapin luontopoluille

Rovaniemen AMK on julkaissut neljä upeaa ja elämyksellistä Green care -luontopolkuvideota. Videoiden tarkoitus on kannustaa eri toimijoita hyödyntämään lähiluontoa ja luontopolkuja omassa toiminnassaan. Videoiden teemoja yleisvideon lisäksi ovat lapset, ikäihmiset sekä matkailu. Videot on tuotettu Green Care osana Lappilaisia elinkeinoja -hankkeessa. Ne on tehty yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Suomen 4H-yhdistyksen kanssa. Luontopolut tarjoavat iästä riippumatta mahdollisuuden nauttia luon...

21 päivää sitten

27.11.201413:17

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten -hankkeen loppuraportti julkaistu

Centrian ja Pohjanmaan Folkhälsanin Vihreä hoiva -yhteistyöhanke (Grön Omsorg i Österbotten) alkoi vuoden 2013 elokuussa ja päättyy kuluvan vuoden joulukuussa. Sen puitteissa on järjestetty tilaisuuksia ja seminaareja sekä tutustumismatka seudun green care-yrittäjille, mahdollisille yrittäjille ja kuntien viranhaltijoille. Hankkeen tärkeänä sisältönä on ollut myös verkostojen luominen ja tiedottaminen. Hankkeen markkinatutkimus antaa käsityksen green care-toiminnan tilasta Pietarsaari-Vaasan se...

22 päivää sitten

26.11.201408:37

Uutisia aiheesta Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats

Grön Omsorg i Österbotten –projektets slutrapport har publicerats Grön Omsorg i Österbotten -p rojektets avsikt har varit att öka intresset för företagsamhet inom grön omsorg som främjar hälsa och livskvalitet, sprida information om grön omsorg i regionen Jakobstad-Vasa och kartlägga intresset för grön omsorg bland potentiella företagare, organisationer och kunder. Om projektets resultat Projektet har informerat om grön omsorg genom olika nätverkstillfällen, ordnat workshopar, seminarier och st...

23 päivää sitten

25.11.201410:54

Uutisia aiheesta Stressaantunut mieli hakee luonnosta lepoa ja rauhoittumista

Ruotsin maatalousyliopiston tutkimustuloksia

29 päivää sitten

19.11.201411:32

Anja Y