Green Care -päivät Hyvinkäällä 10.-11.11.2020

Seminaaripäivä 10.11. & työpajaretket 11.11.

Seminaariohjelma 10.11.

klo 8.00 Ilmoittautuminen, aamukahvitus, ständeihin tutustuminen

klo 8.45 Päivien avaus 

 

Psyykkistä hyvinvointia luontoperustaisista toimintamalleista

klo 9.15–10.00 Traumainformoidut sosiaali- ja terveyspalvelut – ympäristön merkitys traumatyössä, Kati Sarvela. Työhyvinvointikoulutuksen kehittämishanke. Yhteinen kieli – traumainformoitu kohtaaminen -hanke.

Kati Sarvela_Kuva Iloajatoivoa

Kati Sarvela on traumainformoidun mallin suomalainen uranuurtaja. Hän on koulutukseltaan hammaslääkäri ja terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia). Hammaslääkärin työnsä ohella hän kouluttaa tietoisuustaitoja, hypnoterapiaa, draamallista kirjoittamista sekä traumainformoitua hoitamista. Puheenvuoron painopisteenä on traumainformoitu työote yhdistettynä luontoperustaisiin toimintamalleihin; eläin-, maatila-, puutarha- ja luontointerventioihin. Traumainformoituun menetelmään liittyy mm. tunnehaavojen tiedostaminen ja huomioiminen, kehotietoisuus, tunnetaidot, itsetuntemus, sosiaaliset taidot, myötätunto, empatia ja ACE-tutkimukset.

 

 

klo 10.00–10.30 Toipumisorientaatio – voimavaroja luonnosta, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry.

Kuva Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry

Toipumisorientaatiotoimintamalliin liittyy mm. ihmislähtöisyys, toivo, itseohjautuvuus, voimavara-ajattelu, onnistumisen kokemukset ja Recovery-oriented -tutkimukset. Mallissa jokainen itse määrittelee itse omia tavoitteita ja toimintaa ohjaa yksilöllisyys, yksilölliset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet. 

 

 

 

 

klo 10.30–11.00 Perheen voimavarojen tukeminen luontoavusteisesti MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kehittämishankkeissa, Markus Mattsson, MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

Markus Mattsson on psykologi, eräopas ja tutkija. Hän toimii Isovanhemmat ja lapset metsään! -kehittämishankkeen hankepäällikkönä. Markus kertoo puheenvuorossaan konkreettisten esimerkkien kautta kehittämishankkeiden toimintaa ohjaavista keskeisistä periaatteista, kuten systeeminen näkökulma toimintakykyyn, voimavarakeskeisyys, mentalisaatio ja ryhmätoiminnan keskeisyys.

 

 

 

klo 11.00–11.45 Tauko

 

 

Hyviä Green Care -malleja mielenterveyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn

 

klo 11.45–12.05 Näkymätön Mies -hanke, Lahden Sininauha ry.

Kuva Näkymätön MiesHankkeen vetäjät Marianna Kavasto, Pia Tuomaila ja hankkeessa mukana oleva tilallinen Matti Näsi esittelevät Näkymätön Mies -toimintaa. Hanke on suunnattu 25 – 54-vuotiaille työttömille miehille. Hankkeen tavoitteena on toimintakyvyn edistäminen matalan kynnyksen liikunnan sekä Green Care -toiminnan avulla luontoympäristössä ja maatilalla. Lisäksi ravinto ja lepo ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Toimintakyvyn muutosta seurataan Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä.

                                                     

 

klo 12.05–12.25 Alkumaa – vaikuttavuutta Green Care -toimintamalleilla, Niina Merivirta.

Kuva Niina MerivirtaNiina Merivirta on Alkumaan Oy:n perustaja ja yrittäjä, lasten ja nuorten erityisohjaaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ja Green Care -ohjaaja. Alkumaa tuottaa maatila- ja luontoavusteisia sote-palveluja, kuten lastensuojeluun liittyviä palveluja. Yrityksen tavoitteena on lasten ja nuorten sekä heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten huostaanoton ja syrjäytymisen ehkäiseminen ennaltaehkäisevällä ammatillisella toiminnalla. Niina kertoo mm. toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin hyvistä tuloksista.

 

 

klo 12.25–12.45 Luonto palveluasumisessa – esimerkkejä toimivasta luontohoivaympäristöstä, Erja Rappe, Ikäinstituutti.

Erja Rappe Kuvaaja Siri SipiläErja Rappe, vanhempi tutkija, MMT, dosentti on pitkään tutkinut viherympäristöjen terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä terveyttä edistäviä ja kuntouttavia ympäristöjä. Erja kertoo puheenvuorossaan, mitä luontoympäristön elvyttävät vaikutukset merkitsevät rajoitetuissa ympäristöissä, kuten vanhus- ja mielenterveystyössä.

 

 

 

 

 

 

 

 

klo 12.45–15.00 Lounas ja ständit                                          

 

klo 15.00–15.30 Uutta tutkimustietoa Iso-Britanniasta – maatilatoiminta auttaa nuorta voimaantumaan, Sarah Hambidge (videoesitys englanniksi). Social farm benefits in the UK. Sarah Hambidge, PhD, Bournemouth University. This presentation describes Sarah's longitudinal PhD study in which she examined whether a one year farming intervention can prevent young people with behavioral, emotional and social difficulties from low-socioeconomic backgrounds becoming NEET (Not in Employment, Education and Training). Approximately 10-15 minutes prerecorded video presents Sarah’s research findings including the outputs and impact, followed by a separate Q&A video, approx. 10 min.

 

Hyvinvoiva toimintaympäristö kaiken perustana – Green Care -toiminnan etiikasta

klo 15.30–16.00 Eläimet työparina – eläinavusteisuuden eettisyydestä, Anna Rimppi,

Anna Rimppi, työvalmentaja (eat), kauppatieteiden maisteri, käyttäytymisanalyysin asiantuntija, eläintenkouluttaja (at) ja eläinavusteinen valmentaja tuo puheenvuorossa esille eläinavusteisen toiminnan eettisiä näkökulmia, mm. mitä tarkoittaa hyvinvoiva eläin, mitkä eläimet soveltuvat eläinavusteisuuteen ja miten ihmisen tulee toimia eläimen hyvinvoinnin edistämiseksi ennen palvelua, palvelussa ja palvelun jälkeen. Tavoitteena on molemminpuolinen vuorovaikutus, jossa myös eläin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa palvelutapahtumaan. Annan osaamisalaa on eläintenkouluttaminen, eläinavusteiset palvelut, eläinavusteinen kuntouttava työtoiminta sekä ryhmäkoulutusten- ja valmennusten järjestäminen ja koulutussuunnittelu. Anna on myös erityisen kiinnostunut tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja eri eläinlajien kouluttamisesta työtehtäviin esimerkiksi Green care -toimintaan tai avustajiksi ihmisille. Anna on kouluttanut lukuisia eläimiä erilaisiin näytöksiin, työtehtäviin sekä harrastuksiin ja toimii Suomen Kuulo- ja tukikoirat Ry kaupunkikokeen testaajana. Eläinten kouluttamisen lisäksi Anna toimii Green Care -keskus Könkkölän Green Care -toiminnankehittäjänä sekä Tampereen yliopiston käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkouluttajien koulutuksen johtajana.

 

klo 16.00–16.30 Toiskan perhekodin hyvinvoiva työympäristö, Keijo Viertoma.

Keijo Viertoma Kuva toiska.netPerhekodin perustaja Keijo Viertoma, psykiatrian sairaanhoitaja, ET-psykoterapeutti, työnohjaaja, NLP Trainer kertoo, miten eettisyys näkyy Toiskan toiminnassa – asiakkaan, työyhteisön, eläinten ja vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Toiskan perhekoti on maatila, lastensuojelulaitos, sosiaalihuollon avopalveluja ja päivätoimintaa tarjoava toimija Etelä-Pohjanmaalla. Toiskan Green Care sisältää luonto-, eläin-, ja maatila-avusteista toimintaa, jonka tavoite on edistää nuorten ja heidän perheidensä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyvinvoiva toimintaympäristö on tärkeä osa Toiskan toimintaa.       

    

 

                                                 

klo 16.30-17 Seminaariosuuden yhteenvetoa ja päätössanoja

 

klo 19.00–22.00 Green Care -päivien ja yhdistyksen juhlavuoden seminaari-illallinen Hotel Sveitsin Salissa etukäteen ilmoittautuneille.

 

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Tervetuloa, ilmoittaudu tästä: GC2020 Ilmoittautumislomake


Tapahtuman järjestäjät

Tapahtuman järjestää Green Care Finland ry. Päivien järjestelyissä mukava ovat Hyria, Invalidisäätiön Ammattiopisto Live ja Live Palvelut, Keuda, Kiljavan opisto, Kiipulan opisto, Maaseudun hyvinvointiyrittäjyyden koordinaatiohanke sekä Uudenmaan alueen Green Care -toimijat.

yhteistyössä mukana: