Voimatassulla tarjoamme toimintaterapiapalveluita lapsille, nuorille ja aikuisille Pirkanmaan alueella.

Toimintaterapia on asiakkaan tarpeista lähtöisin olevaa lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan sekä ylläpidetään asiakkaan toimintakykyä.

 

Terapiassa harjoitellaan jokapäiväisessä arjessa tarvittavia valmiuksia ja taitoja, kuten hieno- ja karkeamotorisia tehtäviä, tunnesäätely-taitoja tai muita itsestä huolehtimiseen ja asioimiseen liittyviä toimintakokonaisuuksia. Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

 

Koulutuspalvelumme tarjoavat täydennyskoulutusta eläin- ja luontoavusteisista sekä toiminnallisista menetelmistä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen ammattilaisille. Voit joko osallistua koulutuspäiviimme tai suunnitellaan yhdessä tarpeisiinne sopiva koulutuskokonaisuus.

 

Verkkokauppamme palvelee sinua vuorokauden ympäri. Myymme muun muassa alan kirjallisuutta, tunne-ja valokuvakortteja sekä erilaisia toimintavälineitä.

Voimatassun palvelut ovat terveys- ja kasvatusalan ammattilaisten tuottamia kuntoutus- ja kasvatuspalveluita.

 

Toimintamme on osa Green Care -palveluita, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja terveyttä luonto-, eläin- ja maatila-avusteisia menetelmiä hyödyntämällä.

Voimatassu Ky

Yhteyshenkilö

Eeva Kahilaniemi

 

Osoite

Vähä-Koveron tie 25 A, 34260

Terälahti (postiosoite)

 

Puhelin

040 358 9827

Sähköposti

voimatassu@voimatassu.fi

 

Kotisivu

http://www.voimatassu.fi

 

Y-tunnus

2507696-8
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pirkanmaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Maatilan käyttö

Palvelumuodot

Fysiologinen kuntoutus Sosiaalinen kuntoutus Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Kasvatus Perhetukitoiminta Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: