<b>Onnenlaukka2</b>
<b>Onnenlaukka</b>
<b>Onnenlaukka1</b>

Kuntouttavaa (Sosiaalipedagogista) hevostoimintaa yksilöille ja pienryhmille. Sopii lapsille ja aikuisille. Aikaisempaa hevos- tai ratsastuskokemusta ei tarvita. Ohjattu kuntouttava hevostoiminta tähtää syrjäytymiseen ehkäisyyn, sosiaaliseen kasvuun ja omien voimavarojen löytämiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen käytetään ihmisen ja hevosen keskinäistä vuorovaikutusta. Kuntouttavan hevostoiminnan harjoitteiden avulla luodaan vuorovaikutussuhde hevoseen, opetellaan hevostaitoja ja hevosen hyvinvoinnin tukemista, lisätään tietoisuutta omasta kehonhallinnasta ja sanattomasta vuorovaikutuksesta sekä sen merkityksestä, saadaan elämyksiä ja vahvistetaan itsetuntoa. Käynnit voivat sisältää maastatyöskentelyä, ratsastusta, kärryajaelua tai vaan hevosen hoitamista. Tavoitteena saada aikaan positiivisia ja mieltä virkistäviä elämyksiä hevosen kanssa. Sopii lapsille ja aikuisille. Aikaisempaa hevos- tai ratsastuskokemusta ei tarvita. Aikaisempaa hevos- tai ratsastuskokemusta ei tarvita.

 

Ohjaajalla sosiaalihuollon AMK ja Terveydenhuollon YAMK koulutus, vuosien kokemus hevosista sekä sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutus. Kuntouttava hevostoiminta (Sosiaalipedagoginen hevostoiminta) tähtää syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen kasvuun, hyvinvoinnin tukemiseen ja omien voimavarojen löytämiseen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen käytetään ihmisen ja hevosen keskinäistä vuorovaikutusta. Käyntikerrat, tavoitteet ja toteutus sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käynnit voivat pitää sisällään ratsastusta, hevosen kanssa tapahtuvaa maastatyöskentelyä, kärryajelua ja/tai hevosen hoitamista.

Onnenlaukka

Yhteyshenkilö

Maria Degerman

 

Osoite

Tervalammentie 901, 03250 Ojakkala

 

Puhelin

040 687 6866

Sähköposti

maria.degerman@meininki.net

 

Kotisivu

https://fi-fi.facebook.com/Onnenlaukka-229504647394500/

 

Y-tunnus

2703845-5
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Uusimaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Vanhukset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Sosiaalinen kuntoutus Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: