Kalaopas Finland

Etusivu   Palveluntuottajat » Palvelut » Kalaopas Finland

Kalaopas Finland on suomalainen, pohjoissavolainen, ammattitaitoinen ja laadukas, kiireettömään ja elämykselliseen kalastukseen, sekä rauhallisiin ja tunnelmallisiin luontokokemuksiin keskittyvä opaspalveluyritys.

Tarjoamme lapsille, nuorille ja perheille luonto- ja kalastuspalveluita, jotka vahvistavat ja tukevat sekä yksilön kokonaisvaltaista jaksamista että yhdistävät perhettä, perheenjäseniä tai yhtenäistävät ja ryhmäyttävät muun ryhmän toimintaa.

 

Luonto ja kalastus tarjoavat ihmiselle rauhoittumisen tilaisuuden muuten nopeatempoisessa ja psyykkisesti rasittavassakin arkielämässä. Kiireettömyys, tunnelmallisuus, rauhoittuminen yhdistettynä kivoihin kalastuselämyksiin kuuluvat juuri Kalaopas Finlandin imagoon ja toimintaan.

Kalastelu ja kiireetön oleminen luonnossa, soutuveneessä, rannalla tai vaikkapa jäällä yhdistettynä nuotiotuliin ja eväiden syömiseen luovat ihanan rauhoittavan tunnelman.


Opas on koulutukseltaan terveystieteen maisteri (YMK) sekä erä- ja luonto-opas. Opas on opetus-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilainen liki 20 vuoden työskentelyajalta lasten ja nuorten parissa.

Kalaopas Finland

Yhteyshenkilö
Timo Räsänen

Osoite
Holstilantie 25, 71570 Syväniemi

Puhelin
045 644 8333

Sähköposti
kalaopasfinland@gmail.com

Kotisivu
www.kalaopas.fiPalveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pohjois-Savo

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Sosiaalinen kuntoutus Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Kasvatus Perhetukitoiminta Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut Työhyvinvointitoiminta Tavoitteellinen luontoliikunta Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: