HopeIGo/Hopeikko Oy

Etusivu   Palveluntuottajat » Palvelut » HopeIGo/Hopeikko Oy

HopeIGo – eheänä eteenpäin HopeIGon Annukka Pitkänen on työnohjaaja, työhyvinvointivalmentaja, metsämieliohjaaja, kouluttaja ja naurujoogaohjaaja. Hän hyödyntää luontoavusteisuutta työnohjauksissaan ja työhyvinvointivalmennuksissaan.

 

Koulutukselta Annukka on MBA, artesaani, kotitalousteknikko, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, työhyvinvointivalmentaja, metsämieliohjaaja ja naurujoogaohjaaja. Monialaisen koulutustaustan lisäksi hänellä on työkokemusta ja osaamista kertynyt noin 30 vuoden ajalta erilaisista asiakaskohtaamisista aina esimies- ja kehittämistehtäviin sekä kouluttajana ja yrittäjänä toimimiseen.

 

Työnohjaajana Annukka toimii voimavarakeskeisen työnohjauksen viitekehyksestä käsin. Hän uskoo dialogiseen vuorovaikutukseen ja reflektiiviseen työotteeseen. Dialogisessa vuorovaikutuksessa osallistujat ajattelevat yhdessä ja kohtaavat toisensa tasa-arvoisina näkökulmien tuottajina.

 

Dialogissa korostuu suora puhe, myötäelävä kuuntelu, odotus ja kunnioitus. Reflektiivinen työote mahdollistaa uusien näkökulmien ja oivallusten syntyä sekä sallii muutoksen. Luonnossa toteutettuna työnohjaus täydentyy luonnon voimauttavalla ja terapeuttisella vaikutuksella. Työnohjaukseen voidaan linkittää metsämieli -menetelmiä asian, tilanteen ja asiakkaan niin halutessa. Näin keskusteltaviin asioihin saadaan hieman etäisyyttä ja vaikeidenkin asioiden käsittely helpottuu.

 

Työhyvinvointivalmentajana ja kouluttajana Annukka on innostava, käytännönläheinen ja osallistujien osaamista arvostava. Hän hyödyntää myös valmennuksissa ja koulutuksissa dialogista ja reflektiivistä työotetta, jolloin uudenlainen ymmärrys ja oppiminen mahdollistuu. Annukan oma intohimo jatkuvaan kehittämiseen ja kehittymiseen mahdollistaa monipuoliset palvelut, joita räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Yhdessä asiakkaan kanssa pohdimme, palveleeko työnohjaus, valmennus vai koulutus hänen kehittymistään parhaiten.

 

Luottamus ja kunnioitus ihmisyyttä kohtaan ovat tärkeitä asioita Annukan työssä. Hän tekee mielellään työtä keskinäistä arvostusta ja kunnioitusta, työniloa sekä jaksamista mahdollistaen. Annukka rakastaa luonnossa samoilua ja hiimailua. Sieltä ovat peräisin hänen oma innostumisensa, hetkessä elämisen taidot ja luovuuden salat.

 

Annukan missio on auttaa ihmisiä eteenpäin voimaantuen ja innostuen omasta kasvustaan.

 

 

Kuva: Tanja Kanniainen

HopeIGo/Hopeikko Oy

Yhteyshenkilö

Annukka Pitkänen

 

Osoite

Kuusitie 27, 91100 Ii

 

Puhelin

050 3222 067

Sähköposti

annukka@hopeigo.fi

 

Kotisivu

www.hopeigo.fi

 

Y-tunnus

2803192-5
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pohjois-Pohjanmaa

Kohderyhmät

Työikäiset

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Psykoterapia, lyhytterapia, neuropsykologinen kuntoutus tai neuropsykologinen valmennusEnnalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Työhyvinvointitoiminta tai työnohjaus Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: