Fantasy Fishing - Kalastusohjelmapalvelut

Etusivu   Palveluntuottajat » Palvelut » Fantasy Fishing - Kalastusohjelmapalvelut

Olen toiminut nuorisotyössä ja lastensuojelun eri tehtävissä noin viidentoista vuoden ajan. Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä kalastusopas (AT).

 

Olen tuotteistanut ensimmäisenä yksityisenä toimijana Suomessa lapsille ja nuorille sekä erityistä tukea ja hoitoa tarvitseville henkilöille kohdennetut kasvatukselliset luonto- ja kalastusohjelmapalvelut. Olen hyödyntänyt luontoavusteisuutta, erityisesti kalastusta elämys- ja sosiaalipedagogisena hoito- ja kasvatusmenetelmänä yritystoiminnan lisäksi myös päätoimisessa työssäni lastensuojelun eri osa-alueilla. Olen kehittänyt ja ohjannut muun muassa erilaisia luontoavusteisia ryhmätoimintoja lastensuojelussa neuropsykiatrisesti- ja psykiatrisesti oireileville lapsille. Olen järjestänyt erityisammattioppilaitoksille luonto- ja kalastustapahtumia sekä ala- ja yläkoulujen oppilaille luontoavusteisia ryhmäytyspäiviä, joiden tavoitteena on ollut luokkahengen parantuminen, kaveritaidot sekä kiusaamisen ehkäisy. Lisäksi olen järjestänyt yhtenäiskoulun opettajille ryhmäytyspäiviä, joiden tavoitteena on ollut opettajien ryhmäytyminen ja yhteistyön kehittyminen. Käyn säännöllisesti puhumassa ja kouluttamassa erilaisissa tilaisuuksissa luontoavusteisen hoito- ja kasvatustyön, erityisesti kalastuksen yhdistämisestä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.

Fantasy Fishing - Kalastusohjelmapalvelut

Yhteyshenkilö

Otto Blomqvist

 

Osoite

36600 Pälkäne

 

Puhelin

050 522 7378

Sähköposti

info@fantasyfishingfinland.com

 

Kotisivu

www.fantasyfishingfinland.com/

 

Y-tunnus

2666938-6
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pirkanmaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Vanhukset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Sosiaalinen kuntoutus Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Kasvatus, koulutus tai valmennusPerhetukitoiminta Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut Työhyvinvointitoiminta tai työnohjaus Tavoitteellinen luontoliikunta Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: