Fantasy Fishing - Kalastusohjelmapalvelut

Etusivu   Palveluntuottajat » Palvelut » Fantasy Fishing - Kalastusohjelmapalvelut

Järjestämme lapsille, nuorille ja perheille sekä erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille sosiaalista vahvistamista elämys- ja sosiaalipedagogiikan keinoin. Hyödynnämme erilaisia kalastusaktiviteetteja ja niihin liittyvää oheistoimintaa, jonka kautta lapsi tai nuori voi saada onnistumisen kokemuksia ja uusia elämyksiä yksilönä tai ryhmässä toimien. Kalastuksen avulla lapsi tai nuori voi saavuttaa unohtumattomia elämyksiä luonnossa, joka ei välttämättä ole hänelle kovin arkipäiväinen paikka toimia. Hän voi tuntea onnistumisen ja itsensä ylittämisen tunteita, jotka osaltaan kehittävät hänen identiteettiään sekä omakuvaa ja tukevat muita elämän osa-alueita. Kalastuksesta voi kehittyä lapselle tai nuorelle elinikäinen harrastus, joka on suuri voimavara elämässä. Toiminnalla voidaan vaikuttaa yksilöihin ja ryhmiin ennaltaehkäisevästi sekä korjaavan työn näkökulmasta katsottuna. Opas on sosiaali- ja kasvatusalan ammattilainen - yhteisöpedagogi (AMK) sekä suorittanut kalastusoppaan ammattitutkinnon.

Fantasy Fishing - Kalastusohjelmapalvelut

 

Yhteyshenkilö

Otto Blomqvist

 

Osoite

36600 Pälkäne

 

Puhelin

050 522 7378

Sähköposti

info@fantasyfishingfinland.com

 

Kotisivu

www.fantasyfishingfinland.com/

 

Y-tunnus

2666938-6
Palveluntuottaja tiedot:

Sijaintimaakunta

Pirkanmaa

Kohderyhmät

Lapset Nuoret Työikäiset Vanhukset Erityisryhmät

Luontolähtöisyyden asiantuntemusala

Eläinavusteisuus Luontoympäristön ja –materiaalien käyttö

Palvelumuodot

Sosiaalinen kuntoutus Ennalta ehkäisy tai varhainen puuttuminen Kasvatus Perhetukitoiminta Erityisryhmien liikunta-, virkistys- tai virikepalvelut Työhyvinvointitoiminta Tavoitteellinen luontoliikunta Muut tavoitteelliset virkistys- tai hyvinvointipalvelut

yhteistyössä mukana: